خادمی زاده: در سوانح رانندگی دیواری کوتاه تر از دیوار راننده وجود ندارد/ مهماندار: عدم توانایی راننده و نقص سیستم ترمز عوامل بروز سانحه فیروزکوه هستند – سیاسی –
باشگاه خبرنگاران
Source: 33New feed

WhatsApp us