اسکلت دوچرخه به‌طور کامل دست‌ساز است که وزن آن حدود 9 کیلوگرم است.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us