درود بر شما

در حال جستجوی سبک های ویلایی برای خانه های چوبی بودم که به تصاویر زیر برخوردم.

یک خانه چوبی سبک مدرن

خانه چوبی ویلایی سواحل استرالیا

خانه چوبی ویلایی سواحل استرالیا

خانه چوبی ویلایی سواحل استرالیا

خانه چوبی ویلایی سواحل استرالیا

خانه چوبی ویلایی سواحل استرالیا

خانه چوبی ویلایی سواحل استرالیا

همانطور که مشاهده می‌کنید در این خانه چوبی رنگ زمینه طوسی است و برای جلوگیری از اشباع شدن رنگ های خنثی از رنگ های زرد و نارنجی بر روی چوبهای کاج با بافت خود چ ب استفاده شده است.

خانه چوبی ویلایی سواحل استرالیا

خانه چوبی ویلایی سواحل استرالیا

خانه چوبی ویلایی سواحل استرالیا

خانه چوبی ویلایی سواحل استرالیا

WhatsApp us