خانه عامری‌ها

پنجره‌های اُرسی خانهٔ عامریها ، کاشان Sash Windows of Ameriha House, Kashan

پنجره‌های اُرسی خانهٔ عامریها ، کاشان
Sash Windows of Ameriha House, Kashan

خانه عامری‌ها که در خیابان علوی کاشان قرار دارد، در دوره زندیه احداث و در دوره قاجار به وسیله سهام السلطنه عامری فرد توسعه یافته‌است و مجموعه‌ای است که به وسیلهٔ اداره میراث فرهنگی کاشان با استفاده از اعتبارات تبصره ۳۶ مرمت شده و تغییر کاربری داده و به اقامتگاه گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده است.

منبع ویکی پدیا 

 

 

 

WhatsApp us