روزنامه صهیونیستی هاآرتص با اشاره به این وضع تاکید کرد : ترس و وحشتی که در میان نظامیان اسرائیلی درخلال جنگ و پس از آن وجود دارد باعث می شود شماری از نظامیان اسرائیلی دست به خودکشی بزنند. خودکشی عامل نخست مرگ و میر نظامیان اسرائیلی است. این روزنامه همچنین اشاره کرد فرماندهان ارتش اسرائیل ایجاد یک وسیله بازدارنده را برای جلوگیری از خودکشی قبل از هر گونه جنگی در آینده از اولویت های خود می دانند.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us