ری- وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان نزد معلمان امانت هستند به همین خاطر باید فرهنگیان نسبت به این مسئولیت توجه لازم را داشته باشند و به خوبی در این مسئولیت انجام وظیفه کنند.
Source: New feed

WhatsApp us