فهرست شهرهای ایالت آلاباما و جمعیت شهرها بر پایهٔ داده‌های سرشماری سال ۲۰۱۰

شهرها و روستاهای ثبت شده در آلاباما

یکی از ورودی‌های غار روسل در جکسون کانتی.
 
دهانه یک غار در آلاباما
دهانه یک غار در آلاباما

مونتگمری, پایتخت آلاباما

 

موبیل

 

هانتسویل، آلاباما

 

دیکیتر، آلاباما

 

آوبرن

 

فلارنس، آلاباما

 

پرتویل، آلاباما

نامشهرستانجمعیت
(۲۰۱۰)
مساحت
(۲۰۱۰)
تراکم (۲۰۱۰)
ابویلهنری۲٬۶۸۸۴۰٫۳۶ کیلومترمربع۶۶٫۶ نفر در کیلومترمربع
آدامزویلجفرسون۴٬۵۲۲۶۵٫۱۱ کیلومترمربع۶۹٫۴۵ نفر در کیلومترمربع
آدیسونوینستون۷۵۸۹٫۸۴ کیلومترمربع۷۷٫۰۳ نفر در کیلومترمربع
اکرونهیل۳۵۶۱٫۷۹ کیلومترمربع۱۹۸٫۸۸ نفر در کیلومترمربع
آلاباسترشلبی۳۰٬۳۵۲۶۵٫۶۱ کیلومترمربع۴۶۲٫۶۱ نفر در کیلومترمربع
آلبرتویلمارشال۲۱٬۱۶۰۶۹٫۰۴ کیلومترمربع۳۰۶٫۴۹ نفر در کیلومترمربع
آلکساندر سیتیتالاپوسا۱۴٬۸۷۵۱۰۶٫۵۱ کیلومترمربع۱۳۹٫۶۶ نفر در کیلومترمربع
آلیسویلپیکنز۲٬۴۸۶۱۱٫۸۱ کیلومترمربع۲۱۰٫۵ نفر در کیلومترمربع
آلگودبلاونت۶۲۲۲٫۶۹ کیلومترمربع۲۳۱٫۲۳ نفر در کیلومترمربع
آلتونااتوا
بلاونت
۹۳۳۱۱٫۲۱ کیلومترمربع۸۳٫۲۳ نفر در کیلومترمربع
آندالوسیاکاوینگتون۹٬۰۱۵۵۱٫۳۱ کیلومترمربع۱۷۵٫۷ نفر در کیلومترمربع
اندرسونلودردیل۲۸۲۳٫۳۵ کیلومترمربع۸۴٫۱۸ نفر در کیلومترمربع
آنیستونکلهون۲۳٬۱۰۶۱۱۸٫۳۷ کیلومترمربع۱۹۵٫۲ نفر در کیلومترمربع
اربمارشال
کالمن
۸٬۰۵۰۳۳٫۹۷ کیلومترمربع۲۳۶٫۹۷ نفر در کیلومترمربع
آردمورلایمستون۱٬۱۹۴۵٫۳۱ کیلومترمربع۲۲۴٫۸۶ نفر در کیلومترمربع
آرگوسینت کلیر
جفرسون
۴٬۰۷۱۲۸٫۰۵ کیلومترمربع۱۴۵٫۱۳ نفر در کیلومترمربع
آریتوندیل۷۶۴۱۳٫۱۸ کیلومترمربع۵۷٫۹۷ نفر در کیلومترمربع
آرلیوینستون۳۵۷۹٫۷۷ کیلومترمربع۳۶٫۵۴ نفر در کیلومترمربع
اشفوردهوستون۲٬۱۴۸۱۶٫۳۷ کیلومترمربع۱۳۱٫۲۲ نفر در کیلومترمربع
اشلندکلی۲٬۰۳۷۱۹٫۰۵ کیلومترمربع۱۰۶٫۹۳ نفر در کیلومترمربع
اشویلسینت کلیر۲٬۲۱۲۵۰٫۲۵ کیلومترمربع۴۴٫۰۲ نفر در کیلومترمربع
آتنلایمستون۲۱٬۸۹۷۱۰۳٫۰۵ کیلومترمربع۲۱۲٫۴۹ نفر در کیلومترمربع
آتموراسکامبیا۱۰٬۱۹۴۵۶٫۷۹ کیلومترمربع۱۷۹٫۵ نفر در کیلومترمربع
آتالااتوا۶٬۰۴۸۱۸٫۰۸ کیلومترمربع۳۳۴٫۵۱ نفر در کیلومترمربع
آوبرنلی۵۳٬۳۸۰۱۵۳٫۰۶ کیلومترمربع۳۴۸٫۷۵ نفر در کیلومترمربع
آتوگاویلاوتوگا۸۷۰۲۰٫۲۶ کیلومترمربع۴۲٫۹۴ نفر در کیلومترمربع
آوونهوستون۵۴۳۶٫۹۱ کیلومترمربع۷۸٫۵۸ نفر در کیلومترمربع
بابیکاوینگتون۶۰۳۳۰٫۰۱ کیلومترمربع۲۰٫۰۹ نفر در کیلومترمربع
بایلیتونکالمن۶۱۰۱۳٫۷۷ کیلومترمربع۴۴٫۳ نفر در کیلومترمربع
بیکرهیل، آلاباماباربر۲۷۹۷٫۱۲ کیلومترمربع۳۹٫۱۹ نفر در کیلومترمربع
بنکسپایک۱۷۹۵٫۱۵ کیلومترمربع۳۴٫۷۶ نفر در کیلومترمربع
بی مینتبالدوین۸٬۰۴۴۲۲٫۳۶ کیلومترمربع۳۵۹٫۷۵ نفر در کیلومترمربع
بایو لا باترموبایل۲٬۵۵۸۱۹٫۷۴ کیلومترمربع۱۲۹٫۵۸ نفر در کیلومترمربع
بیر کریکماریون۱٬۰۷۰۳۵٫۶۴ کیلومترمربع۳۰٫۰۲ نفر در کیلومترمربع
بآتریسمونرو۳۰۱۳٫۵ کیلومترمربع۸۶ نفر در کیلومترمربع
بیورتونلامار۲۰۱۱۱٫۸۸ کیلومترمربع۱۶٫۹۲ نفر در کیلومترمربع
بلکفایت۲۱۵۳٫۵۹ کیلومترمربع۵۹٫۸۹ نفر در کیلومترمربع
بنتونلاوندز۴۹۰٫۸۷ کیلومترمربع۵۶٫۳۲ نفر در کیلومترمربع
بریفایت۱٬۱۴۸۲۷٫۹ کیلومترمربع۴۱٫۱۵ نفر در کیلومترمربع
بسمرجفرسون۲۷٬۴۵۶۱۰۳٫۶۴ کیلومترمربع۲۶۴٫۹۲ نفر در کیلومترمربع
بیلینگزلیاوتوگا۱۴۴۳٫۳۹ کیلومترمربع۴۲٫۴۸ نفر در کیلومترمربع
برمینگهم، آلاباماجفرسون
شلبی
۲۱۲٬۲۳۷۳۸۴٫۸۹ کیلومترمربع۵۵۱٫۴۲ نفر در کیلومترمربع
بلک (شهرستان جینیوا)جنیوا۲۰۷۷٫۹۸ کیلومترمربع۲۵٫۹۴ نفر در کیلومترمربع
بلانتسویلبلاونت۱٬۶۸۴۱۴٫۲۱ کیلومترمربع۱۱۸٫۵۱ نفر در کیلومترمربع
بلو اسپرینگزباربر۹۶۷٫۵ کیلومترمربع۱۲٫۸ نفر در کیلومترمربع
بوازمارشال
اتوا
۹٬۵۵۱۳۷٫۸۵ کیلومترمربع۲۵۲٫۳۴ نفر در کیلومترمربع
بولیگیگرین۳۲۸۱۰٫۲۷ کیلومترمربع۳۱٫۹۴ نفر در کیلومترمربع
بون ایرتالادیگا۱۱۶۳٫۴۵ کیلومترمربع۳۳٫۶۲ نفر در کیلومترمربع
برانتلیکرنشا۸۰۹۸٫۱۸ کیلومترمربع۹۸٫۹ نفر در کیلومترمربع
برنتبیب۴٬۹۴۷۲۲٫۸۱ کیلومترمربع۲۱۶٫۸۸ نفر در کیلومترمربع
بروتوناسکامبیا۵٬۴۰۸۲۹٫۶۳ کیلومترمربع۱۸۲٫۵۲ نفر در کیلومترمربع
بریجپورتجکسون۲٬۴۱۸۱۱٫۷۶ کیلومترمربع۲۰۵٫۶۱ نفر در کیلومترمربع
برایتونجفرسون۲٬۹۴۵۳٫۶۷ کیلومترمربع۸۰۲٫۴۵ نفر در کیلومترمربع
بریلیانتماریون۹۰۰۲۷٫۶۹ کیلومترمربع۳۲٫۵ نفر در کیلومترمربع
بروکسایدجفرسون۱٬۳۶۳۱۶٫۶۱ کیلومترمربع۸۲٫۰۶ نفر در کیلومترمربع
بروکوودتاسکالوسا۱٬۸۲۸۲۱٫۹ کیلومترمربع۸۳٫۴۷ نفر در کیلومترمربع
بروندیجپایک۲٬۰۷۶۲۵٫۳۲ کیلومترمربع۸۱٫۹۹ نفر در کیلومترمربع
باتلرچوکتا۱٬۸۹۴۱۴٫۴۲ کیلومترمربع۱۳۱٫۳۵ نفر در کیلومترمربع
کالراشلبی
چیلتون
۱۱٬۶۲۰۶۳٫۱۳ کیلومترمربع۱۸۴٫۰۶ نفر در کیلومترمربع
کامدنویلکاکس۲٬۰۲۰۱۰٫۸۷ کیلومترمربع۱۸۵٫۸۳ نفر در کیلومترمربع
کمپ هیلتالاپوسا۱٬۰۱۴۲۳٫۵۴ کیلومترمربع۴۳٫۰۸ نفر در کیلومترمربع
کربن هیلواکر۲٬۰۲۱۱۴٫۴۷ کیلومترمربع۱۳۹٫۶۷ نفر در کیلومترمربع
کاردیفجفرسون۵۵۰٫۶۵ کیلومترمربع۸۴٫۶۲ نفر در کیلومترمربع
کارولیناکاوینگتون۲۹۷۲٫۸۹ کیلومترمربع۱۰۲٫۷۷ نفر در کیلومترمربع
کارولتونپیکنز۱٬۰۱۹۵٫۳۹ کیلومترمربع۱۸۹٫۰۵ نفر در کیلومترمربع
کسلبریکونه کاه۵۸۳۴٫۴۸ کیلومترمربع۱۳۰٫۱۳ نفر در کیلومترمربع
سدار بلافچروکی۱٬۸۲۰۱۳٫۲۸ کیلومترمربع۱۳۷٫۰۵ نفر در کیلومترمربع
سنتر پوینت، آلاباماجفرسون۱۶٬۹۲۱۱۵٫۸۷ کیلومترمربع۱٬۰۶۶٫۲۳ نفر در کیلومترمربع
سنتر، آلاباماچروکی۳٬۴۸۹۲۹٫۸۶ کیلومترمربع۱۱۶٫۸۵ نفر در کیلومترمربع
سنترویل، آلابامابیب۲٬۷۷۸۲۴٫۸۶ کیلومترمربع۱۱۱٫۷۵ نفر در کیلومترمربع
چتوم، آلاباماواشینگتن۱٬۲۸۸۲۷٫۷۷ کیلومترمربع۴۶٫۳۸ نفر در کیلومترمربع
چلسی، آلاباماشلبی۱۰٬۱۸۳۵۶٫۲ کیلومترمربع۱۸۱٫۱۹ نفر در کیلومترمربع
چروکی، آلاباماکولبرت۱٬۰۴۸۵٫۷۴ کیلومترمربع۱۸۲٫۵۸ نفر در کیلومترمربع
چیکاسا، آلاباماموبایل۶٬۱۰۶۱۱٫۸ کیلومترمربع۵۱۷٫۴۶ نفر در کیلومترمربع
چیلدرزبرگ، آلاباماتالادیگا
شلبی
۵٬۱۷۵۳۲٫۶۳ کیلومترمربع۱۵۸٫۶ نفر در کیلومترمربع
سیترونل، آلاباماموبایل۳٬۹۰۵۶۷٫۳۹ کیلومترمربع۵۷٫۹۵ نفر در کیلومترمربع
کلنتن، آلاباماچیلتون۸٬۶۱۹۵۷٫۱۶ کیلومترمربع۱۵۰٫۷۹ نفر در کیلومترمربع
کلی، آلاباماجفرسون۹٬۷۰۸۲۵٫۸۹ کیلومترمربع۳۷۴٫۹۷ نفر در کیلومترمربع
کلیهتچی، آلابامادیل۵۸۹۷٫۰۴ کیلومترمربع۸۳٫۶۶ نفر در کیلومترمربع
کلیتون، آلاباماباربر۳٬۰۰۸۱۷٫۲۹ کیلومترمربع۱۷۳٫۹۷ نفر در کیلومترمربع
کلیولند، آلابامابلاونت۱٬۳۰۳۲۰٫۴۳ کیلومترمربع۶۳٫۷۸ نفر در کیلومترمربع
کلیو، آلاباماباربر۱٬۳۹۹۲۶٫۰۹ کیلومترمربع۵۳٫۶۲ نفر در کیلومترمربع
کولینگ، آلاباماتاسکالوسا۱٬۶۵۷۱۳٫۱۹ کیلومترمربع۱۲۵٫۶۳ نفر در کیلومترمربع
کافیسپرینگ، آلاباماجنیوا۲۲۸۲٫۰۶ کیلومترمربع۱۱۰٫۶۸ نفر در کیلومترمربع
کافیویل، آلاباماکلارک۳۵۲۱۱٫۷۱ کیلومترمربع۳۰٫۰۶ نفر در کیلومترمربع
کوکر، آلاباماتاسکالوسا۹۷۹۵٫۲۸ کیلومترمربع۱۸۵٫۴۲ نفر در کیلومترمربع
کالینزویل، آلابامادیکلب
چروکی
۱٬۹۸۳۱۰٫۱۹ کیلومترمربع۱۹۴٫۶ نفر در کیلومترمربع
کالنی، آلاباماکالمن۲۶۸۵٫۸۶ کیلومترمربع۴۵٫۷۳ نفر در کیلومترمربع
کلمبیا، آلاباماهوستون۷۴۰۱۰٫۳۵ کیلومترمربع۷۱٫۵ نفر در کیلومترمربع
کلمبیانا، آلاباماشلبی۴٬۱۹۷۴۱٫۹۲ کیلومترمربع۱۰۰٫۱۲ نفر در کیلومترمربع
کوسادا، آلاباماالمور۱٬۲۲۴۱۸٫۹۷ کیلومترمربع۶۴٫۵۲ نفر در کیلومترمربع
کوردووا، آلاباماواکر۲٬۰۹۵۱۵٫۳۸ کیلومترمربع۱۳۶٫۲۲ نفر در کیلومترمربع
کاتنوود، آلاباماهوستون۱٬۲۸۹۱۵٫۰۲ کیلومترمربع۸۵٫۸۲ نفر در کیلومترمربع
کانتی لاین، آلابامابلاونت
جفرسون
۲۵۸۲٫۵ کیلومترمربع۱۰۳٫۲ نفر در کیلومترمربع
کورتلند، آلابامالاورنس۶۰۹۷٫۶۱ کیلومترمربع۸۰٫۰۳ نفر در کیلومترمربع
کاوآرتس، آلاباماهوستون۱٬۸۷۱۱۸٫۸۹ کیلومترمربع۹۹٫۰۵ نفر در کیلومترمربع
کرئولا، آلاباماموبایل۱٬۹۲۶۳۹٫۲۵ کیلومترمربع۴۹٫۰۷ نفر در کیلومترمربع
کراسویل، آلابامادیکلب۱٬۸۶۲۲۱٫۶۸ کیلومترمربع۸۵٫۸۹ نفر در کیلومترمربع
کیوبا، آلاباماسامتر۳۴۶۱۰٫۵۴ کیلومترمربع۳۲٫۸۳ نفر در کیلومترمربع
کلمن، آلاباماکالمن۱۴٬۷۷۵۵۳٫۲۸ کیلومترمربع۲۷۷٫۳۱ نفر در کیلومترمربع
کاستا، آلاباماچمبرز۱۲۳۶٫۷۸ کیلومترمربع۱۸٫۱۴ نفر در کیلومترمربع
ددویل، آلاباماتالاپوسا۳٬۲۳۰۴۱٫۵۱ کیلومترمربع۷۷٫۸۱ نفر در کیلومترمربع
دلویل، آلابامادیل۵٬۲۹۵۳۶٫۴۹ کیلومترمربع۱۴۵٫۱۱ نفر در کیلومترمربع
دفنی، آلابامابالدوین۲۱٬۵۷۰۴۵٫۲۵ کیلومترمربع۴۷۶٫۶۹ نفر در کیلومترمربع
دافین آیلند، آلاباماموبایل۱٬۲۳۸۴۲۹٫۸ کیلومترمربع۲٫۸۸ نفر در کیلومترمربع
دیویستون، آلاباماتالاپوسا۲۱۴۲۳٫۷۴ کیلومترمربع۹٫۰۱ نفر در کیلومترمربع
دیتون، آلابامامارنگو۵۲۲٫۵۸ کیلومترمربع۲۰٫۱۶ نفر در کیلومترمربع
دیئتسویل، آلاباماالمور۱٬۱۵۴۱۲٫۱۵ کیلومترمربع۹۴٫۹۸ نفر در کیلومترمربع
دیکیتر، آلابامامورگان
لایمستون
۵۵٬۶۸۳۱۵۶٫۶۱ کیلومترمربع۳۵۵٫۵۵ نفر در کیلومترمربع
دموپولیس، آلابامامارنگو۷٬۴۸۳۴۶٫۷۸ کیلومترمربع۱۵۹٫۹۶ نفر در کیلومترمربع
دیترویت، آلابامالامار۲۳۷۳٫۴۳ کیلومترمربع۶۹٫۱ نفر در کیلومترمربع
داج سیتی، آلاباماکالمن۵۹۳۸٫۹۴ کیلومترمربع۶۶٫۳۳ نفر در کیلومترمربع
دورا، آلاباماواکر۲٬۰۲۵۱۹٫۴۷ کیلومترمربع۱۰۴٫۰۱ نفر در کیلومترمربع
دوثن، آلاباماهوستون
دیل
هنری
۶۵٬۴۹۶۲۳۲٫۳۷ کیلومترمربع۲۸۱٫۸۶ نفر در کیلومترمربع
دابل اسپرینگز، آلاباماوینستون۱٬۰۸۳۱۰٫۷ کیلومترمربع۱۰۱٫۲۱ نفر در کیلومترمربع
داگلاس، آلابامامارشال۷۴۴۸٫۸۴ کیلومترمربع۸۴٫۱۶ نفر در کیلومترمربع
دوزیر، آلاباماکرنشا۳۲۹۷٫۶۹ کیلومترمربع۴۲٫۷۸ نفر در کیلومترمربع
داتون، آلاباماجکسون۳۱۵۲٫۲۴ کیلومترمربع۱۴۰٫۶۳ نفر در کیلومترمربع
ایست بروتن، آلابامااسکامبیا۲٬۴۷۸۸٫۹۲ کیلومترمربع۲۷۷٫۸ نفر در کیلومترمربع
اکلکتیک، آلاباماالمور۱٬۰۰۱۱۱٫۱۱ کیلومترمربع۹۰٫۱ نفر در کیلومترمربع
ادواردزویل، آلاباماکلبرن۲۰۲۴۲٫۵۹ کیلومترمربع۴٫۷۴ نفر در کیلومترمربع
البا، آلاباماکافی۳٬۹۴۰۳۹٫۹۳ کیلومترمربع۹۸٫۶۷ نفر در کیلومترمربع
البرتا، آلابامابالدوین۱٬۴۹۸۱۷٫۷۶ کیلومترمربع۸۴٫۳۵ نفر در کیلومترمربع
الدریج، آلاباماواکر۱۳۰۱٫۸۱ کیلومترمربع۷۱٫۸۲ نفر در کیلومترمربع
الکمونت، آلابامالایمستون۴۳۴۴٫۲۵ کیلومترمربع۱۰۲٫۱۲ نفر در کیلومترمربع
المور، آلاباماالمور۱٬۲۶۲۱۰٫۴۱ کیلومترمربع۱۲۱٫۲۳ نفر در کیلومترمربع
امل، آلاباماسامتر۵۳۰٫۵۵ کیلومترمربع۹۶٫۳۶ نفر در کیلومترمربع
اینترپرایز، آلاباماکافی
دیل
۲۶٬۵۶۲۸۱٫۰۹ کیلومترمربع۳۲۷٫۵۶ نفر در کیلومترمربع
اپیس، آلاباماسامتر۱۹۲۴٫۹۷ کیلومترمربع۳۸٫۶۳ نفر در کیلومترمربع
اثلزویل، آلاباماپیکنز۸۱۱٫۴۷ کیلومترمربع۵۵٫۱ نفر در کیلومترمربع
یوفلا، آلاباماباربر۱۳٬۱۳۷۱۹۰٫۲۹ کیلومترمربع۶۹٫۰۴ نفر در کیلومترمربع
یوتئو، آلاباماگرین۲٬۹۳۴۳۱٫۱ کیلومترمربع۹۴٫۳۴ نفر در کیلومترمربع
اوا، آلابامامورگان۵۱۹۱۰٫۶۲ کیلومترمربع۴۸٫۸۷ نفر در کیلومترمربع
اورگرین، آلاباماکونه کاه۳٬۹۴۴۴۰٫۸۷ کیلومترمربع۹۶٫۵ نفر در کیلومترمربع
اکسل، آلابامامونرو۷۲۳۴٫۲۷ کیلومترمربع۱۶۹٫۳۲ نفر در کیلومترمربع
فیرفیلد، آلاباماجفرسون۱۱٬۱۱۷۸٫۹۹ کیلومترمربع۱٬۲۳۶٫۶۰ نفر در کیلومترمربع
فیرهوپ، آلابامابالدوین۱۵٬۳۲۶۳۱٫۲۷ کیلومترمربع۴۹۰٫۱۲ نفر در کیلومترمربع
فیرویو، آلاباماکالمن۴۴۶۷٫۰۵ کیلومترمربع۶۳٫۲۶ نفر در کیلومترمربع
فالکویل، آلابامامورگان۱٬۲۷۹۹٫۸۳ کیلومترمربع۱۳۰٫۱۱ نفر در کیلومترمربع
فونسدیل، آلابامامارنگو۹۸۰٫۷۲ کیلومترمربع۱۳۶٫۱۱ نفر در کیلومترمربع
فایت، آلابامافایت۴٬۶۱۹۲۲٫۳۶ کیلومترمربع۲۰۶٫۵۷ نفر در کیلومترمربع
فایو پوینتس، آلاباماچمبرز۱۴۱۲٫۶۷ کیلومترمربع۵۲٫۸۱ نفر در کیلومترمربع
فلومتون، آلابامااسکامبیا۱٬۴۴۰۱۳٫۴۶ کیلومترمربع۱۰۶٫۹۸ نفر در کیلومترمربع
فلورالا، آلاباماکاوینگتون۱٬۹۸۰۲۸٫۴۳ کیلومترمربع۶۹٫۶۴ نفر در کیلومترمربع
فلارنس، آلابامالودردیل۳۹٬۳۱۹۶۷٫۸۵ کیلومترمربع۵۷۹٫۵ نفر در کیلومترمربع
فولی، آلابامابالدوین۱۴٬۶۱۸۶۷٫۰۷ کیلومترمربع۲۱۷٫۹۵ نفر در کیلومترمربع
فورکلند، آلاباماگرین۶۴۹۹٫۰۸ کیلومترمربع۷۱٫۴۸ نفر در کیلومترمربع
فورت دپازیت، آلابامالاوندز۱٬۳۴۴۱۴٫۶۶ کیلومترمربع۹۱٫۶۸ نفر در کیلومترمربع
فورت پین، آلابامادیکلب۱۴٬۰۱۲۱۴۴٫۶۳ کیلومترمربع۹۶٫۸۸ نفر در کیلومترمربع
فرانکلین، آلابامامیکن۱۴۹۱۱٫۵۹ کیلومترمربع۱۲٫۸۶ نفر در کیلومترمربع
فریسکو سیتی، آلابامامونرو۱٬۳۰۹۱۰٫۴۵ کیلومترمربع۱۲۵٫۲۶ نفر در کیلومترمربع
فروتهرست، آلاباماکلبرن۲۸۴۲٫۵۹ کیلومترمربع۱۰۹٫۶۵ نفر در کیلومترمربع
فولتن، آلاباماکلارک۲۷۲۶٫۳۵ کیلومترمربع۴۲٫۸۳ نفر در کیلومترمربع
فولتندیل، آلاباماجفرسون۸٬۳۸۰۳۱٫۵۹ کیلومترمربع۲۶۵٫۲۷ نفر در کیلومترمربع
فیف، آلابامادیکلب۱٬۰۱۸۱۱٫۴۱ کیلومترمربع۸۹٫۲۲ نفر در کیلومترمربع
گدسدن، آلابامااتوا۳۶٬۸۵۶۹۹٫۱۸ کیلومترمربع۳۷۱٫۶۱ نفر در کیلومترمربع
گینسویل، آلاباماسامتر۲۰۸۴٫۴۵ کیلومترمربع۴۶٫۷۴ نفر در کیلومترمربع
گنت، آلاباماکاوینگتون۲۲۲۱٫۷۷ کیلومترمربع۱۲۵٫۴۲ نفر در کیلومترمربع
گاردن سیتی، آلاباماکالمن
بلاونت
۴۹۲۷٫۸۶ کیلومترمربع۶۲٫۶ نفر در کیلومترمربع
گاردندیل، آلاباماجفرسون۱۳٬۸۹۳۵۸٫۴ کیلومترمربع۲۳۷٫۸۹ نفر در کیلومترمربع
گیلسویل، آلاباماچروکی۱۴۴۰٫۸۹ کیلومترمربع۱۶۱٫۸ نفر در کیلومترمربع
گایگر، آلاباماسامتر۱۷۰۲٫۴۶ کیلومترمربع۶۹٫۱۱ نفر در کیلومترمربع
جنیوا، آلاباماجنیوا۴٬۴۵۲۴۱٫۵۹ کیلومترمربع۱۰۷٫۰۴ نفر در کیلومترمربع
جورجیانا، آلاباماباتلر۱٬۷۳۸۱۶٫۱۵ کیلومترمربع۱۰۷٫۶۲ نفر در کیلومترمربع
جرالدین، آلابامادیکلب۸۹۶۱۰٫۱۸ کیلومترمربع۸۸٫۰۲ نفر در کیلومترمربع
گیلبرتاون، آلاباماچوکتا۲۱۵۲٫۰۲ کیلومترمربع۱۰۶٫۴۴ نفر در کیلومترمربع
گلن الن، آلابامافایت
ماریون
۵۱۰۱۷٫۰۱ کیلومترمربع۲۹٫۹۸ نفر در کیلومترمربع
گلنکو، آلابامااتوا
کلهون
۵٬۱۶۰۴۴٫۰۷ کیلومترمربع۱۱۷٫۰۹ نفر در کیلومترمربع
گلنوود، آلاباماکرنشا۱۸۷۱٫۹ کیلومترمربع۹۸٫۴۲ نفر در کیلومترمربع
گولد ویل، آلاباماتالاپوسا۵۵۲٫۵۹ کیلومترمربع۲۱٫۲۴ نفر در کیلومترمربع
گود هوپ، آلاباماکالمن۲٬۲۶۴۲۰٫۶۷ کیلومترمربع۱۰۹٫۵۳ نفر در کیلومترمربع
گود واتر، آلاباماکائوسا۱٬۴۷۵۱۶٫۸۹ کیلومترمربع۸۷٫۳۳ نفر در کیلومترمربع
گوردو، آلاباماپیکنز۱٬۷۵۰۸٫۴۴ کیلومترمربع۲۰۷٫۳۵ نفر در کیلومترمربع
گوردن، آلاباماهوستون۳۳۲۸٫۳ کیلومترمربع۴۰ نفر در کیلومترمربع
گوردنویل، آلابامالاوندز۳۲۶۱۴٫۵ کیلومترمربع۲۲٫۴۸ نفر در کیلومترمربع
گوشن، آلاباماپایک۲۶۶۶٫۶۸ کیلومترمربع۳۹٫۸۲ نفر در کیلومترمربع
گرانت، آلابامامارشال۸۹۶۴٫۶۳ کیلومترمربع۱۹۳٫۵۲ نفر در کیلومترمربع
گریسویل، آلاباماجفرسون۲٬۱۶۵۴۳٫۸۳ کیلومترمربع۴۹٫۴ نفر در کیلومترمربع
گرینزبرا، آلاباماهیل۲٬۴۹۷۶٫۱۸ کیلومترمربع۴۰۴٫۰۵ نفر در کیلومترمربع
گرینویل، آلاباماباتلر۸٬۱۳۵۵۵٫۷۶ کیلومترمربع۱۴۵٫۸۹ نفر در کیلومترمربع
گرایمز، آلابامادیل۵۵۸۳٫۲۴ کیلومترمربع۱۷۲٫۲۲ نفر در کیلومترمربع
گراو هیل، آلاباماکلارک۱٬۵۷۰۱۲٫۸۷ کیلومترمربع۱۲۱٫۹۹ نفر در کیلومترمربع
گن، آلاباماماریون۲٬۳۷۶۳۸٫۷۳ کیلومترمربع۶۱٫۳۵ نفر در کیلومترمربع
گالف شورز، آلابامابالدوین۹٬۷۴۱۷۲٫۴۷ کیلومترمربع۱۳۴٫۴۱ نفر در کیلومترمربع
گانترزویل، آلابامامارشال۸٬۱۹۷۱۰۹٫۸۸ کیلومترمربع۷۴٫۶ نفر در کیلومترمربع
گرلی، آلابامامدیسون۸۰۱۹٫۱۱ کیلومترمربع۸۷٫۹۳ نفر در کیلومترمربع
گا-وین، آلاباماماریون
فایت
۱۷۶۵٫۰۳ کیلومترمربع۳۴٫۹۹ نفر در کیلومترمربع
هکلبرگ، آلاباماماریون۱٬۵۱۶۳۹٫۵۹ کیلومترمربع۳۸٫۲۹ نفر در کیلومترمربع
هیلبرگ، آلاباماهنری۱۰۳۹٫۹۴ کیلومترمربع۱۰٫۳۶ نفر در کیلومترمربع
هالیویل، آلاباماوینستون
ماریون
۴٬۱۷۳۲۱٫۶۳ کیلومترمربع۱۹۲٫۹۳ نفر در کیلومترمربع
همیلتون، آلاباماماریون۶٬۸۸۵۹۸٫۶۲ کیلومترمربع۶۹٫۸۱ نفر در کیلومترمربع
هموندویل، آلابامادیکلب۴۸۸۱۲٫۷۳ کیلومترمربع۳۸٫۳۳ نفر در کیلومترمربع
هنسویل، آلاباماکالمن۲٬۹۸۲۱۰٫۹۴ کیلومترمربع۲۷۲٫۵۸ نفر در کیلومترمربع
هارپرسویل، آلاباماشلبی۱٬۶۳۷۵۴٫۵۶ کیلومترمربع۳۰ نفر در کیلومترمربع
هارتفورد، آلاباماجنیوا۲٬۶۲۴۱۶٫۱۹ کیلومترمربع۱۶۲٫۰۸ نفر در کیلومترمربع
هارتسل، آلابامامورگان۱۴٬۲۵۵۴۲٫۳۷ کیلومترمربع۳۳۶٫۴۴ نفر در کیلومترمربع
هیدن، آلابامابلاونت۴۴۴۲٫۹ کیلومترمربع۱۵۳٫۱ نفر در کیلومترمربع
هینویل، آلابامالاوندز۹۳۲۴٫۸۶ کیلومترمربع۱۹۱٫۷۷ نفر در کیلومترمربع
هدلند، آلاباماهنری۴٬۵۱۰۷۸٫۴۶ کیلومترمربع۵۷٫۴۸ نفر در کیلومترمربع
هیلث، آلاباماکاوینگتون۲۵۴۲٫۳۳ کیلومترمربع۱۰۹٫۰۱ نفر در کیلومترمربع
هفلین، آلاباماکلبرن۳٬۴۸۰۴۲٫۰۳ کیلومترمربع۸۲٫۸ نفر در کیلومترمربع
هلنا، آلاباماشلبی
جفرسون
۱۶٬۷۹۳۵۳٫۵۵ کیلومترمربع۳۱۳٫۵۹ نفر در کیلومترمربع
هنگار، آلابامادیکلب۲٬۳۴۴۵۷٫۷۶ کیلومترمربع۴۰٫۵۸ نفر در کیلومترمربع
هایلند لیک، آلابامابلاونت۴۱۲۵٫۱۵ کیلومترمربع۸۰ نفر در کیلومترمربع
هیلزبرا، آلابامالاورنس۵۵۲۴٫۸۸ کیلومترمربع۱۱۳٫۱۱ نفر در کیلومترمربع
هوبسن سیتی، آلاباماکلهون۷۷۱۲٫۷ کیلومترمربع۲۸۵٫۵۶ نفر در کیلومترمربع
هاجز، آلابامافرانکلین۲۸۸۱۰٫۷۳ کیلومترمربع۲۶٫۸۴ نفر در کیلومترمربع
هوکس بلاف، آلابامااتوا۴٬۲۸۶۳۱٫۳۶ کیلومترمربع۱۳۶٫۶۷ نفر در کیلومترمربع
هولی پوند، آلاباماکالمن۷۹۸۱۱٫۵۴ کیلومترمربع۶۹٫۱۵ نفر در کیلومترمربع
هالیوود، آلاباماجکسون۱۰۰۰۲۳٫۱۳ کیلومترمربع۴۳٫۲۳ نفر در کیلومترمربع
هوموود، آلاباماجفرسون۲۵٬۱۶۷۲۱٫۸۳ کیلومترمربع۱٬۱۵۲٫۸۶ نفر در کیلومترمربع
هوور، آلاباماجفرسون
شلبی
۸۱٬۶۱۹۱۲۴٫۸۶ کیلومترمربع۶۵۳٫۶۸ نفر در کیلومترمربع
هورن هیل، آلاباماکاوینگتون۲۲۸۶٫۷۵ کیلومترمربع۳۳٫۷۸ نفر در کیلومترمربع
هیوئیتاون، آلاباماجفرسون۱۶٬۱۰۵۵۱٫۰۲ کیلومترمربع۳۱۵٫۶۶ نفر در کیلومترمربع
هانتسویل، آلابامامدیسون
لایمستون
۱۸۰٬۱۰۵۵۴۴٫۹ کیلومترمربع۳۳۰٫۵۳ نفر در کیلومترمربع
هرتسبرا، آلاباماراسل۵۵۳۲٫۶۸ کیلومترمربع۲۰۶٫۳۴ نفر در کیلومترمربع
هیتاپ، آلاباماجکسون۳۵۴۵٫۸۸ کیلومترمربع۶۰٫۲ نفر در کیلومترمربع
ایدر، آلابامادیکلب۷۲۳۱۴٫۰۸ کیلومترمربع۵۱٫۳۵ نفر در کیلومترمربع
ایندین اسپرینگز ویلیج، آلاباماشلبی۲٬۳۶۳۹٫۹۲ کیلومترمربع۲۳۸٫۲۱ نفر در کیلومترمربع
آیرندیل، آلاباماجفرسون۱۲٬۳۴۹۴۵٫۲۵ کیلومترمربع۲۷۲٫۹۱ نفر در کیلومترمربع
جکسن، آلاباماکلارک۵٬۲۲۸۴۱ کیلومترمربع۱۲۷٫۵۱ نفر در کیلومترمربع
جکسنز گپ، آلاباماتالاپوسا۸۲۸۲۲٫۱ کیلومترمربع۳۷٫۴۷ نفر در کیلومترمربع
جکسنویل، آلاباماکلهون۱۲٬۵۴۸۲۵٫۵۲ کیلومترمربع۴۹۱٫۶۹ نفر در کیلومترمربع
جاسپر، آلاباماواکر۱۴٬۳۵۲۷۳٫۹۳ کیلومترمربع۱۹۴٫۱۳ نفر در کیلومترمربع
جمیسن، آلاباماچیلتون۲٬۵۸۵۲۹٫۱۷ کیلومترمربع۸۸٫۶۲ نفر در کیلومترمربع
کنزس، آلاباماواکر۲۲۶۲٫۶۴ کیلومترمربع۸۵٫۶۱ نفر در کیلومترمربع
کلیتن، آلاباماکائوسا۲۱۷۲٫۵ کیلومترمربع۸۶٫۸ نفر در کیلومترمربع
کندی، آلابامالامار۴۴۷۷٫۹۵ کیلومترمربع۵۶٫۲۳ نفر در کیلومترمربع
کیلن، آلابامالودردیل۱٬۱۰۸۵٫۱۱ کیلومترمربع۲۱۶٫۸۳ نفر در کیلومترمربع
کیمبرلی، آلاباماجفرسون۲٬۷۱۱۱۵٫۱۵ کیلومترمربع۱۷۸٫۹۴ نفر در کیلومترمربع
کینزی، آلاباماهوستون۲٬۱۹۸۳۱٫۳۴ کیلومترمربع۷۰٫۱۳ نفر در کیلومترمربع
کینستن، آلاباماکافی۵۴۰۱۲٫۷۱ کیلومترمربع۴۲٫۴۹ نفر در کیلومترمربع
لا فایت، آلاباماچمبرز۳٬۰۰۳۲۳٫۰۱ کیلومترمربع۱۳۰٫۵۱ نفر در کیلومترمربع
لیک ویو، آلاباماتاسکالوسا۱٬۹۴۳۴٫۷۴ کیلومترمربع۴۰۹٫۹۲ نفر در کیلومترمربع
لیکویو، آلابامادیکلب۱۴۳۱٫۶۴ کیلومترمربع۸۷٫۲ نفر در کیلومترمربع
لنت، آلاباماچمبرز۶٬۴۶۸۱۶٫۱۱ کیلومترمربع۴۰۱٫۴۹ نفر در کیلومترمربع
لانگستون، آلاباماجکسون۲۷۰۲۱٫۳۵ کیلومترمربع۱۲٫۶۵ نفر در کیلومترمربع
لیدز، آلاباماجفرسون
سینت کلیر
شلبی
۱۱٬۷۷۳۵۹٫۷۸ کیلومترمربع۱۹۶٫۹۴ نفر در کیلومترمربع
لیزبرگ، آلاباماچروکی۱٬۰۲۷۱۶٫۶۷ کیلومترمربع۶۱٫۶۱ نفر در کیلومترمربع
لیتون، آلاباماکولبرت۷۲۹۲٫۵۵ کیلومترمربع۲۸۵٫۸۸ نفر در کیلومترمربع
لستر، آلابامالایمستون۱۱۱۴٫۷۴ کیلومترمربع۲۳٫۴۲ نفر در کیلومترمربع
لول پلینز، آلابامادیل۲٬۰۸۵۷٫۹۳ کیلومترمربع۲۶۲٫۹۳ نفر در کیلومترمربع
لکزینگتن، آلابامالودردیل۷۳۵۸٫۳۹ کیلومترمربع۸۷٫۶ نفر در کیلومترمربع
لیبرتیویل، آلاباماکاوینگتون۱۱۷۱٫۳۵ کیلومترمربع۸۶٫۶۷ نفر در کیلومترمربع
لینکولن، آلاباماتالادیگا۶٬۲۶۶۶۵٫۴۸ کیلومترمربع۹۵٫۶۹ نفر در کیلومترمربع
لیندن، آلابامامارنگو۲٬۱۲۳۹٫۳۶ کیلومترمربع۲۲۶٫۸۲ نفر در کیلومترمربع
لاینویل، آلاباماکلی۲٬۳۹۵۲۳٫۳۳ کیلومترمربع۱۰۲٫۶۶ نفر در کیلومترمربع
لیپسکمب، آلاباماجفرسون۲٬۲۱۰۳٫۰۴ کیلومترمربع۷۲۶٫۹۷ نفر در کیلومترمربع
لیمن، آلاباماچوکتا۵۳۹۶٫۷ کیلومترمربع۸۰٫۴۵ نفر در کیلومترمربع
لیتلویل، آلاباماکولبرت۱٬۰۱۱۱۲٫۹۹ کیلومترمربع۷۷٫۸۳ نفر در کیلومترمربع
لیوینگستون، آلاباماسامتر۳٬۴۸۵۱۸٫۶۸ کیلومترمربع۱۸۶٫۵۶ نفر در کیلومترمربع
لوچاپوکا، آلابامالی۱۸۰۲٫۹۶ کیلومترمربع۶۰٫۸۱ نفر در کیلومترمربع
لاکهارت، آلاباماکاوینگتون۵۱۶۲٫۹۲ کیلومترمربع۱۷۶٫۷۱ نفر در کیلومترمربع
لوکست فورک، آلابامابلاونت۱٬۱۸۶۹٫۹۹ کیلومترمربع۱۱۸٫۷۲ نفر در کیلومترمربع
لوئیسویل، آلاباماباربر۵۱۹۷٫۱۲ کیلومترمربع۷۲٫۸۹ نفر در کیلومترمربع
لاندسبرا، آلابامالاوندز۱۱۵۲٫۰۵ کیلومترمربع۵۶٫۱ نفر در کیلومترمربع
لاکسلی، آلابامابالدوین۱٬۶۳۲۸۳٫۴۴ کیلومترمربع۱۹٫۵۶ نفر در کیلومترمربع
لاورن، آلاباماکرنشا۲٬۸۰۰۴۰٫۵۹ کیلومترمربع۶۸٫۹۸ نفر در کیلومترمربع
لین، آلاباماوینستون۶۵۹۲۷٫۶۲ کیلومترمربع۲۳٫۸۶ نفر در کیلومترمربع
مدیسون، آلابامامدیسون
لایمستون
۴۲٬۹۳۸۷۶٫۹۹ کیلومترمربع۵۵۷٫۷۱ نفر در کیلومترمربع
مادرید، آلاباماهوستون۳۵۰۵٫۰۲ کیلومترمربع۶۹٫۷۲ نفر در کیلومترمربع
مگنولیا اسپرینگز، آلابامابالدوین۷۲۳۲٫۴۸ کیلومترمربع۲۹۱٫۵۳ نفر در کیلومترمربع
مالورن، آلاباماجنیوا۱٬۴۴۸۳۶٫۳۳ کیلومترمربع۳۹٫۸۶ نفر در کیلومترمربع
مپلسویل، آلاباماچیلتون۷۰۸۸٫۵۷ کیلومترمربع۸۲٫۶۱ نفر در کیلومترمربع
مارگارت، آلاباماسینت کلیر۴٬۴۲۸۲۵٫۴۷ کیلومترمربع۱۷۳٫۸۵ نفر در کیلومترمربع
ماریون، آلاباماپری۳٬۶۸۶۲۷٫۶۱ کیلومترمربع۱۳۳٫۵ نفر در کیلومترمربع
میتون، آلاباماجفرسون۳۸۵۶٫۹۵ کیلومترمربع۵۵٫۴ نفر در کیلومترمربع
مک اینتاش، آلاباماواشینگتن۲۳۸۲٫۵۸ کیلومترمربع۹۲٫۲۵ نفر در کیلومترمربع
مکنزی، آلاباماباتلر
کونه کاه
۵۳۰۹٫۶۹ کیلومترمربع۵۴٫۷ نفر در کیلومترمربع
مک مولن، آلاباماپیکنز۱۰۰٫۲۸ کیلومترمربع۳۵٫۷۱ نفر در کیلومترمربع
ممفیس، آلاباماپیکنز۲۹۱٫۰۱ کیلومترمربع۲۸٫۷۱ نفر در کیلومترمربع
منتون، آلابامادیکلب۳۶۰۱۲٫۱۲ کیلومترمربع۲۹٫۷ نفر در کیلومترمربع
میدفیلد، آلاباماجفرسون۵٬۳۶۵۶٫۸۷ کیلومترمربع۷۸۰٫۹۳ نفر در کیلومترمربع
میدلند سیتی، آلابامادیل۲٬۳۴۴۱۵٫۷۴ کیلومترمربع۱۴۸٫۹۲ نفر در کیلومترمربع
می‌دوی، آلابامابولاک۴۹۹۸٫۵۷ کیلومترمربع۵۸٫۲۳ نفر در کیلومترمربع
میلبروک، آلاباماالمور
اوتوگا
۱۴٬۶۴۰۳۳٫۹۲ کیلومترمربع۴۳۱٫۶ نفر در کیلومترمربع
میلپورت، آلابامالامار۱٬۰۴۹۱۴٫۲۶ کیلومترمربع۷۳٫۵۶ نفر در کیلومترمربع
میلری، آلاباماواشینگتن۵۴۶۱۹٫۴۶ کیلومترمربع۲۸٫۰۶ نفر در کیلومترمربع
موبیلموبایل۱۹۵٬۱۱۱۴۶۵٫۶۲ کیلومترمربع۴۱۹٫۰۳ نفر در کیلومترمربع
مونروویل، آلابامامونرو۶٬۵۱۹۳۴٫۶۵ کیلومترمربع۱۸۸٫۱۴ نفر در کیلومترمربع
مونتیولو، آلاباماشلبی۶٬۳۲۳۳۳٫۳۶ کیلومترمربع۱۸۹٫۵۴ نفر در کیلومترمربع
مونتگمریمونتگمری۲۰۵٬۷۶۴۴۱۹٫۳۶ کیلومترمربع۴۹۰٫۶۶ نفر در کیلومترمربع
مودی، آلاباماسینت کلیر۱۱٬۷۲۶۶۴٫۰۱ کیلومترمربع۱۸۳٫۱۹ نفر در کیلومترمربع
مورسویل، آلابامالایمستون۵۳۰٫۳۱ کیلومترمربع۱۷۰٫۹۷ نفر در کیلومترمربع
موریس، آلاباماجفرسون۱٬۸۵۹۷٫۸۷ کیلومترمربع۲۳۶٫۲۱ نفر در کیلومترمربع
ماسز، آلابامالاوندز۱٬۰۲۹۱۲٫۳۷ کیلومترمربع۸۳٫۱۹ نفر در کیلومترمربع
مولتن، آلابامالاورنس۳٬۴۷۱۱۵٫۵۵ کیلومترمربع۲۲۳٫۲۲ نفر در کیلومترمربع
ماوندویل، آلاباماهیل
تاسکالوسا
۲٬۴۲۷۱۲٫۰۳ کیلومترمربع۲۰۱٫۷۵ نفر در کیلومترمربع
ماونت ورون، آلاباماموبایل۱٬۵۷۴۱۳٫۸۱ کیلومترمربع۱۱۳٫۹۸ نفر در کیلومترمربع
ماونتین بروک، آلاباماجفرسون۲۰٬۴۱۳۳۳٫۱۸ کیلومترمربع۶۱۵٫۲۲ نفر در کیلومترمربع
مولگا، آلاباماجفرسون۸۳۶۱٫۵۹ کیلومترمربع۵۲۵٫۷۹ نفر در کیلومترمربع
مانفورد، آلاباماتالادیگا۱٬۲۹۲۵٫۷۴ کیلومترمربع۲۲۵٫۰۹ نفر در کیلومترمربع
ماسل شائولز، آلاباماکولبرت۱۳٬۱۴۶۴۰٫۲۷ کیلومترمربع۳۲۶٫۴۵ نفر در کیلومترمربع
میرتلوود، آلابامامارنگو۱۳۰۶٫۷۲ کیلومترمربع۱۹٫۳۵ نفر در کیلومترمربع
ناپیر فیلد، آلابامادیل۳۵۴۰٫۶۷ کیلومترمربع۵۲۸٫۳۶ نفر در کیلومترمربع
نچرال بریج، آلاباماوینستون۳۷۱٫۱۲ کیلومترمربع۳۳٫۰۴ نفر در کیلومترمربع
نووو، آلاباماواکر
وینستون
۲۲۱۲٫۵۷ کیلومترمربع۸۵٫۹۹ نفر در کیلومترمربع
نکتار، آلابامابلاونت۳۴۵۴٫۷۳ کیلومترمربع۷۲٫۹۴ نفر در کیلومترمربع
نیدهم، آلاباماچوکتا۹۴۱٫۴۸ کیلومترمربع۶۳٫۵۱ نفر در کیلومترمربع
نیو براکتن، آلاباماکافی۱٬۱۴۶۲۰٫۷۲ کیلومترمربع۵۵٫۳۱ نفر در کیلومترمربع
نیو هوپ، آلابامامدیسون۲٬۸۱۰۲۲٫۵۷ کیلومترمربع۱۲۴٫۵ نفر در کیلومترمربع
نیو سایت، آلاباماتالاپوسا۷۷۳۲۵٫۶ کیلومترمربع۳۰٫۲ نفر در کیلومترمربع
نیوبرن، آلاباماهیل۱۸۶۳٫۰۲ کیلومترمربع۶۱٫۵۹ نفر در کیلومترمربع
نیوتن، آلابامادیل۱٬۵۱۱۳۶٫۹۸ کیلومترمربع۴۰٫۸۶ نفر در کیلومترمربع
نیوویل، آلاباماهنری۵۳۹۱۰٫۴۱ کیلومترمربع۵۱٫۷۸ نفر در کیلومترمربع
نورث کورتلند، آلابامالاورنس۶۳۲۱٫۷۲ کیلومترمربع۳۶۷٫۴۴ نفر در کیلومترمربع
نورث جانز، آلاباماجفرسون۱۴۵۰٫۵۳ کیلومترمربع۲۷۳٫۵۸ نفر در کیلومترمربع
نورثپورت، آلاباماتاسکالوسا۲۳٬۳۳۰۴۴٫۰۵ کیلومترمربع۵۲۹٫۶۳ نفر در کیلومترمربع
نوتاسولگا، آلابامامیکن
لی
۹۶۵۳۶٫۱۴ کیلومترمربع۲۶٫۷ نفر در کیلومترمربع
اوک گروو، آلاباماتالادیگا۵۲۸۴٫۶۱ کیلومترمربع۱۱۴٫۵۳ نفر در کیلومترمربع
اوک هیل، آلاباماویلکاکس۲۶۱٫۴۵ کیلومترمربع۱۷٫۹۳ نفر در کیلومترمربع
اوکمن، آلاباماواکر۷۸۹۸٫۰۱ کیلومترمربع۹۸٫۵ نفر در کیلومترمربع
اودنویل، آلاباماسینت کلیر۳٬۵۸۵۳۵٫۳ کیلومترمربع۱۰۱٫۵۶ نفر در کیلومترمربع
اوهتچی، آلاباماکلهون۱٬۱۷۰۱۵٫۳۹ کیلومترمربع۷۶٫۰۲ نفر در کیلومترمربع
اونیئونتا، آلابامابلاونت۶٬۵۶۷۳۹٫۴۹ کیلومترمربع۱۶۶٫۳ نفر در کیلومترمربع
اونیچا، آلاباماکاوینگتون۱۸۴۲٫۰۷ کیلومترمربع۸۸٫۸۹ نفر در کیلومترمربع
اوپلیکا، آلابامالی۲۶٬۴۷۷۱۵۶٫۷۱ کیلومترمربع۱۶۸٫۹۶ نفر در کیلومترمربع
آپ، آلاباماکاوینگتون۶٬۶۵۹۶۳٫۶۸ کیلومترمربع۱۰۴٫۵۷ نفر در کیلومترمربع
آرنج بیچ، آلابامابالدوین۵٬۴۴۱۴۱٫۳۱ کیلومترمربع۱۳۱٫۷۱ نفر در کیلومترمربع
آویل، آلابامادالاس۲۰۴۲٫۶۹ کیلومترمربع۷۵٫۸۴ نفر در کیلومترمربع
اونز کراس رودز، آلابامامدیسون۱٬۵۲۱۲۱٫۸ کیلومترمربع۶۹٫۷۷ نفر در کیلومترمربع
آکسفورد، آلاباماکلهون
تالادیگا
۲۱٬۳۴۸۸۰٫۲۸ کیلومترمربع۲۶۵٫۹۲ نفر در کیلومترمربع
اوزارک، آلابامادیل۱۴٬۹۰۷۸۸٫۹۲ کیلومترمربع۱۶۷٫۶۵ نفر در کیلومترمربع
پینت راک، آلاباماجکسون۲۱۰۱٫۱۵ کیلومترمربع۱۸۲٫۶۱ نفر در کیلومترمربع
پریش، آلاباماواکر۹۸۲۵٫۴۲ کیلومترمربع۱۸۱٫۱۸ نفر در کیلومترمربع
پلهم، آلاباماشلبی۲۱٬۳۵۲۱۰۲٫۳۸ کیلومترمربع۲۰۸٫۵۶ نفر در کیلومترمربع
پل سیتی، آلاباماسینت کلیر۱۲٬۶۹۵۷۱٫۲۴ کیلومترمربع۱۷۸٫۲ نفر در کیلومترمربع
پنینگتن، آلاباماچوکتا۲۲۱۵٫۰۸ کیلومترمربع۴۳٫۵ نفر در کیلومترمربع
پردیدوبیچ، آلابامابالدوین۵۸۱۳٫۲۲ کیلومترمربع۱۸۰٫۴۳ نفر در کیلومترمربع
پتری، آلاباماکرنشا۵۸۱٫۹۵ کیلومترمربع۲۹٫۷۴ نفر در کیلومترمربع
فنیکس سیتی، آلاباماراسل
لی
۳۲٬۸۲۲۷۲٫۲۸ کیلومترمربع۴۵۴٫۱ نفر در کیلومترمربع
فیل کمپبل، آلابامافرانکلین۱٬۱۴۸۱۰٫۵۷ کیلومترمربع۱۰۸٫۶۱ نفر در کیلومترمربع
پیکنزویلپیکنز۶۰۸۲۶٫۰۵ کیلومترمربع۲۳٫۳۴ نفر در کیلومترمربع
پیدمونت، آلاباماکلهون
چروکی
۴٬۸۷۸۲۵٫۵۹ کیلومترمربع۱۹۰٫۶۲ نفر در کیلومترمربع
پایک راود، آلابامامونتگمری۵٬۴۰۶۸۲٫۷۴ کیلومترمربع۶۵٫۳۴ نفر در کیلومترمربع
پینکارد، آلابامادیل۶۴۷۱۳٫۸۳ کیلومترمربع۴۶٫۷۸ نفر در کیلومترمربع
پاین اپل، آلاباماویلکاکس۱۳۲۸٫۰۳ کیلومترمربع۱۶٫۴۴ نفر در کیلومترمربع
پاین هیل، آلاباماویلکاکس۹۷۵۹٫۸۹ کیلومترمربع۹۸٫۵۸ نفر در کیلومترمربع
پاین ریج، آلابامادیکلب۲۸۲۳٫۳۶ کیلومترمربع۸۳٫۹۳ نفر در کیلومترمربع
پینسان، آلاباماجفرسون۷٬۱۶۳۲۶٫۲۳ کیلومترمربع۲۷۳٫۰۸ نفر در کیلومترمربع
پیسگه، آلاباماجکسون۷۲۲۱۲٫۴۳ کیلومترمربع۵۸٫۰۹ نفر در کیلومترمربع
پلیزنت گروو، آلاباماجفرسون۱۰٬۱۱۰۲۵٫۶۲ کیلومترمربع۳۹۴٫۶۱ نفر در کیلومترمربع
پلیزنت گرووز، آلاباماجکسون۴۲۰۹٫۴۵ کیلومترمربع۴۴٫۴۴ نفر در کیلومترمربع
پولارد، آلابامااسکامبیا۱۳۷۲٫۸۹ کیلومترمربع۴۷٫۴ نفر در کیلومترمربع
پاول، آلابامادیکلب۹۵۵۱۲٫۸۵ کیلومترمربع۷۴٫۳۲ نفر در کیلومترمربع
پرتویل، آلابامااوتوگا
المور
۳۳٬۹۶۰۸۷٫۴۱ کیلومترمربع۳۸۸٫۵۱ نفر در کیلومترمربع
پرایسویل، آلابامامورگان۲٬۶۵۸۱۳٫۶۲ کیلومترمربع۱۹۵٫۱۵ نفر در کیلومترمربع
پریچارد، آلاباماموبایل۲۲٬۶۵۹۶۶٫۰۲ کیلومترمربع۳۴۳٫۲۱ نفر در کیلومترمربع
پروویدنس، آلابامامارنگو۲۲۳۴٫۵۲ کیلومترمربع۴۹٫۳۴ نفر در کیلومترمربع
راگلند، آلاباماسینت کلیر۱٬۶۳۹۴۳٫۷۱ کیلومترمربع۳۷٫۵ نفر در کیلومترمربع
رینبو سیتی، آلابامااتوا۹٬۶۰۲۶۶٫۳۱ کیلومترمربع۱۴۴٫۸ نفر در کیلومترمربع
رینزویل، آلابامادیکلب۴٬۹۴۸۵۳٫۲۹ کیلومترمربع۹۲٫۸۵ نفر در کیلومترمربع
رنبرن، آلاباماکلبرن۴۰۹۴٫۱۱ کیلومترمربع۹۹٫۵۱ نفر در کیلومترمربع
رد بی، آلابامافرانکلین۳٬۱۵۸۲۵٫۴۹ کیلومترمربع۱۲۳٫۸۹ نفر در کیلومترمربع
رد لول، آلاباماکاوینگتون۴۸۷۴٫۹۹ کیلومترمربع۹۷٫۶ نفر در کیلومترمربع
ریس سیتی، آلابامااتوا۶۵۳۹٫۲۱ کیلومترمربع۷۰٫۹ نفر در کیلومترمربع
ریفورم، آلاباماپیکنز۱٬۷۰۲۲۰٫۸۱ کیلومترمربع۸۱٫۷۹ نفر در کیلومترمربع
رهابث، آلاباماهوستون۱٬۲۹۷۱۹٫۷۱ کیلومترمربع۶۵٫۸ نفر در کیلومترمربع
رپتن، آلاباماکونه کاه۲۸۲۲٫۵ کیلومترمربع۱۱۲٫۸ نفر در کیلومترمربع
ریدجویل، آلابامااتوا۱۱۲۲٫۱۳ کیلومترمربع۵۲٫۵۸ نفر در کیلومترمربع
ریور فالز، آلاباماکاوینگتون۵۲۶۱۸٫۳۸ کیلومترمربع۲۸٫۶۲ نفر در کیلومترمربع
ریورساید، آلاباماسینت کلیر۲٬۲۰۸۲۶٫۹۶ کیلومترمربع۸۱٫۹ نفر در کیلومترمربع
ریورویو، آلابامااسکامبیا۱۸۴۳٫۸ کیلومترمربع۴۸٫۴۲ نفر در کیلومترمربع
روآنوک، آلاباماراندولف۶٬۰۷۴۴۹٫۵۱ کیلومترمربع۱۲۲٫۶۸ نفر در کیلومترمربع
روبرتسدیل، آلابامابالدوین۵٬۲۷۶۱۴٫۱۵ کیلومترمربع۳۷۲٫۸۶ نفر در کیلومترمربع
راکفورد، آلاباماکائوسا۴۷۷۸٫۶ کیلومترمربع۵۵٫۴۷ نفر در کیلومترمربع
راجرزویل، آلابامالودردیل۱٬۲۵۷۷٫۸۶ کیلومترمربع۱۵۹٫۹۲ نفر در کیلومترمربع
روزا، آلابامابلاونت۳۱۶۹٫۷۷ کیلومترمربع۳۲٫۳۴ نفر در کیلومترمربع
راسلویل، آلابامافرانکلین۹٬۸۳۰۳۴٫۹۸ کیلومترمربع۲۸۱٫۰۲ نفر در کیلومترمربع
راتلج، آلاباماکرنشا۴۶۷۱۵٫۱۸ کیلومترمربع۳۰٫۷۶ نفر در کیلومترمربع
سینت فلوریان، آلابامالودردیل۴۱۳۹٫۵۷ کیلومترمربع۴۳٫۱۶ نفر در کیلومترمربع
سامسون، آلاباماجنیوا۱٬۹۴۰۹٫۳۹ کیلومترمربع۲۰۶٫۶ نفر در کیلومترمربع
سند راک، آلاباماچروکی
دیکلب
۵۶۰۱۱٫۲۹ کیلومترمربع۴۹٫۶ نفر در کیلومترمربع
سنفورد، آلاباماکاوینگتون۲۴۱۱۰٫۹۳ کیلومترمربع۲۲٫۰۵ نفر در کیلومترمربع
سارالند، آلاباماموبایل۱۳٬۴۰۵۶۰٫۴۶ کیلومترمربع۲۲۱٫۷۲ نفر در کیلومترمربع
ساردیس سیتی، آلابامااتوا۱٬۷۰۴۲۰٫۳۸ کیلومترمربع۸۳٫۶۱ نفر در کیلومترمربع
ستسوما، آلاباماموبایل۶٬۱۶۸۱۹٫۶ کیلومترمربع۳۱۴٫۶۹ نفر در کیلومترمربع
اسکاتسبرا، آلاباماجکسون۱۴٬۷۷۰۱۴۸٫۶۸ کیلومترمربع۹۹٫۳۴ نفر در کیلومترمربع
سکشن، آلاباماجکسون۷۷۰۱۱٫۸۴ کیلومترمربع۶۵٫۰۳ نفر در کیلومترمربع
سلما، آلابامادالاس۲۰٬۷۵۶۳۷٫۳ کیلومترمربع۵۵۶٫۴۶ نفر در کیلومترمربع
شفیلد، آلاباماکولبرت۹٬۰۳۹۱۶٫۷۳ کیلومترمربع۵۴۰٫۲۹ نفر در کیلومترمربع
دیکلبدیکلب۲۷۴۴٫۴۴ کیلومترمربع۶۱٫۷۱ نفر در کیلومترمربع
شورتر، آلابامامیکن۴۷۴۱۱٫۸۳ کیلومترمربع۴۰٫۰۷ نفر در کیلومترمربع
سایلس، آلاباماچوکتا۴۵۲۱۳٫۴۹ کیلومترمربع۳۳٫۵۱ نفر در کیلومترمربع
سیلورهیل، آلابامابالدوین۷۰۶۳٫۱۱ کیلومترمربع۲۲۷٫۰۱ نفر در کیلومترمربع
سیپزی، آلاباماواکر۴۳۷۱٫۲۵ کیلومترمربع۳۴۹٫۶ نفر در کیلومترمربع
اسکایلاین، آلاباماجکسون۸۵۱۱۰٫۳۶ کیلومترمربع۸۲٫۱۴ نفر در کیلومترمربع
اسلوکوم، آلاباماجنیوا۱٬۹۸۰۲۴٫۶ کیلومترمربع۸۰٫۴۹ نفر در کیلومترمربع
اسمیتس استیشن، آلابامالی۴٬۹۲۶۱۷٫۱۵ کیلومترمربع۲۸۷٫۲۳ نفر در کیلومترمربع
اسنید، آلابامابلاونت۸۳۵۱۳٫۶۷ کیلومترمربع۶۱٫۰۸ نفر در کیلومترمربع
سامرویل، آلابامامورگان۷۲۴۷٫۱۲ کیلومترمربع۱۰۱٫۶۹ نفر در کیلومترمربع
ساوث واینمونت، آلاباماکالمن۷۴۹۲٫۲۹ کیلومترمربع۳۲۷٫۰۷ نفر در کیلومترمربع
ساوث ساید، آلابامااتوا
کلهون
۸٬۴۱۲۴۹٫۵۹ کیلومترمربع۱۶۹٫۶۳ نفر در کیلومترمربع
اسپنیش فورت، آلابامابالدوین۶٬۷۹۸۸۶٫۵۳ کیلومترمربع۷۸٫۵۶ نفر در کیلومترمربع
اسپرینگویل، آلاباماسینت کلیر۴٬۰۸۰۲۳٫۱۵ کیلومترمربع۱۷۶٫۲۴ نفر در کیلومترمربع
استیل، آلاباماسینت کلیر۱٬۰۴۳۱۷٫۴۶ کیلومترمربع۵۹٫۷۴ نفر در کیلومترمربع
استیونسن، آلاباماجکسون۲٬۰۴۶۲۱٫۰۶ کیلومترمربع۹۷٫۱۵ نفر در کیلومترمربع
سالیجنت، آلابامالامار۱٬۹۲۷۲۰٫۲۹ کیلومترمربع۹۴٫۹۷ نفر در کیلومترمربع
سامیتن، آلاباماواکر
جفرسون
۲٬۵۲۰۱۳٫۵۵ کیلومترمربع۱۸۵٫۹۸ نفر در کیلومترمربع
سامردیل، آلابامابالدوین۸۶۲۲۵٫۱۸ کیلومترمربع۳۴٫۲۳ نفر در کیلومترمربع
سوزان مور، آلابامابلاونت۷۶۳۱۳٫۵۹ کیلومترمربع۵۶٫۱۴ نفر در کیلومترمربع
سوئیت واتر، آلابامامارنگو۲۵۸۵٫۲۴ کیلومترمربع۴۹٫۲۴ نفر در کیلومترمربع
سیلاکوگا، آلاباماتالادیگا۱۲٬۷۴۹۵۰٫۸۷ کیلومترمربع۲۵۰٫۶۲ نفر در کیلومترمربع
سیلوان اسپرینگز، آلاباماجفرسون۱٬۵۴۲۲۲٫۵ کیلومترمربع۶۸٫۵۳ نفر در کیلومترمربع
سیلوینیا، آلابامادیکلب۱٬۸۳۷۲۲٫۲ کیلومترمربع۸۲٫۷۵ نفر در کیلومترمربع
تالادگا اسپرینگز، آلاباماتالادیگا۱۶۶۳٫۲۲ کیلومترمربع۵۱٫۵۵ نفر در کیلومترمربع
تالادگا، آلاباماتالادیگا۱۵٬۶۷۶۶۲٫۳ کیلومترمربع۲۵۱٫۶۲ نفر در کیلومترمربع
تالاسی، آلاباماالمور
تالاپوسا
۴٬۸۱۹۲۶٫۵۷ کیلومترمربع۱۸۱٫۳۷ نفر در کیلومترمربع
تارانت، آلاباماجفرسون۶٬۳۹۷۱۶٫۵۵ کیلومترمربع۳۸۶٫۵۳ نفر در کیلومترمربع
تیلور، آلاباماهوستون
جنیوا
۲٬۳۷۵۱۹٫۲۷ کیلومترمربع۱۲۳٫۲۵ نفر در کیلومترمربع
توماستن، آلابامامارنگو۴۱۷۵٫۲۱ کیلومترمربع۸۰٫۰۴ نفر در کیلومترمربع
توماسویل، آلاباماکلارک۴٬۲۰۹۲۲٫۶ کیلومترمربع۱۸۶٫۲۴ نفر در کیلومترمربع
ثورزبی، آلاباماچیلتون۱٬۹۸۰۱۳٫۳۱ کیلومترمربع۱۴۸٫۷۶ نفر در کیلومترمربع
تاون کریک، آلابامالاورنس۱٬۱۰۰۶٫۹۵ کیلومترمربع۱۵۸٫۲۷ نفر در کیلومترمربع
توکسی، آلاباماچوکتا۱۳۷۱٫۷۷ کیلومترمربع۷۷٫۴ نفر در کیلومترمربع
ترتفورد، آلاباماجفرسون۶۴۶۶٫۳۲ کیلومترمربع۱۰۲٫۲۲ نفر در کیلومترمربع
تریانا، آلابامامدیسون۴۹۶۳٫۲۸ کیلومترمربع۱۵۱٫۲۲ نفر در کیلومترمربع
ترینیتی، آلابامامورگان۲٬۰۹۵۱۱٫۴۴ کیلومترمربع۱۸۳٫۱۳ نفر در کیلومترمربع
تروی، آلاباماپایک۱۸٬۰۳۳۷۱٫۷۷ کیلومترمربع۲۵۱٫۲۶ نفر در کیلومترمربع
تراسویل، آلاباماجفرسون
سینت کلیر
۱۹٬۹۳۳۸۶٫۵۲ کیلومترمربع۲۳۰٫۳۹ نفر در کیلومترمربع
تاسکالوسا، آلاباماتاسکالوسا۹۰٬۴۶۸۱۸۲٫۲۱ کیلومترمربع۴۹۶٫۵ نفر در کیلومترمربع
تاسکامبیا، آلاباماکولبرت۸٬۴۲۳۲۲٫۷۷ کیلومترمربع۳۶۹٫۹۲ نفر در کیلومترمربع
تاسکجی، آلابامامیکن۹٬۸۶۵۴۲٫۴۱ کیلومترمربع۲۳۲٫۶۱ نفر در کیلومترمربع
توئین، آلاباماماریون۳۹۹۸٫۷۴ کیلومترمربع۴۵٫۶۵ نفر در کیلومترمربع
یونیون گروو، آلابامامارشال۷۷۱٫۴۷ کیلومترمربع۵۲٫۳۸ نفر در کیلومترمربع
یونیون اسپرینگز، آلابامابولاک۳٬۹۸۰۱۷٫۳۳ کیلومترمربع۲۲۹٫۶۶ نفر در کیلومترمربع
یونیون، آلاباماگرین۲۳۷۲٫۱۳ کیلومترمربع۱۱۱٫۲۷ نفر در کیلومترمربع
یونیونتاون، آلاباماپری۱٬۷۷۵۳٫۴۴ کیلومترمربع۵۱۵٫۹۹ نفر در کیلومترمربع
ولی، آلاباماچمبرز۹٬۵۲۴۲۸٫۵۷ کیلومترمربع۳۳۳٫۳۶ نفر در کیلومترمربع
ولی گرندز، آلابامادالاس۴٬۰۲۰۸۷٫۵۹ کیلومترمربع۴۵٫۹ نفر در کیلومترمربع
ولی هد، آلابامادیکلب۵۵۸۸٫۹۹ کیلومترمربع۶۲٫۰۷ نفر در کیلومترمربع
ونس، آلاباماتاسکالوسا
بیب
۱٬۵۲۹۲۶٫۴۵ کیلومترمربع۵۷٫۸۱ نفر در کیلومترمربع
ورون، آلابامالامار۲٬۰۰۰۱۵٫۲۲ کیلومترمربع۱۳۱٫۴۱ نفر در کیلومترمربع
وستاویا هیلز، آلاباماجفرسون
شلبی
۳۴٬۰۳۳۵۰٫۸۳ کیلومترمربع۶۶۹٫۵۵ نفر در کیلومترمربع
وینا، آلابامافرانکلین۳۵۸۱۲٫۴۴ کیلومترمربع۲۸٫۷۸ نفر در کیلومترمربع
وینسنت، آلاباماشلبی
سینت کلیر
تالادیگا
۱٬۹۸۸۵۱٫۶۵ کیلومترمربع۳۸٫۴۹ نفر در کیلومترمربع
وردنبرگ، آلابامامونرو۳۱۲۳٫۹۳ کیلومترمربع۷۹٫۳۹ نفر در کیلومترمربع
وادلی، آلاباماراندولف۷۵۱۳٫۹۴ کیلومترمربع۱۹۰٫۶۱ نفر در کیلومترمربع
وادو، آلاباماتالادیگا۲۸۳۷٫۴۱ کیلومترمربع۳۸٫۱۹ نفر در کیلومترمربع
والنات گروو، آلابامااتوا۶۹۸۱۳٫۰۵ کیلومترمربع۵۳٫۴۹ نفر در کیلومترمربع
واریر، آلاباماجفرسون
بلاونت
۳٬۱۷۶۲۵٫۳۱ کیلومترمربع۱۲۵٫۴۸ نفر در کیلومترمربع
واترلو، آلابامالودردیل۲۰۳۲٫۰۸ کیلومترمربع۹۷٫۶ نفر در کیلومترمربع
ویورلی، آلاباماچمبرز
لی
۱۴۵۷٫۱ کیلومترمربع۲۰٫۴۲ نفر در کیلومترمربع
ویور، آلاباماکلهون۳٬۰۳۸۸٫۹۸ کیلومترمربع۳۳۸٫۳۱ نفر در کیلومترمربع
وب، آلاباماهوستون۱٬۴۳۰۲۹٫۵۲ کیلومترمربع۴۸٫۴۴ نفر در کیلومترمربع
ودووی، آلاباماراندولف۸۲۳۹٫۱۳ کیلومترمربع۹۰٫۱۴ نفر در کیلومترمربع
وست بلاکتن، آلابامابیب۱٬۲۴۰۱۱٫۸۹ کیلومترمربع۱۰۴٫۲۹ نفر در کیلومترمربع
وست جفرسن، آلاباماجفرسون۳۳۸۲٫۴ کیلومترمربع۱۴۰٫۸۳ نفر در کیلومترمربع
وست پوینت، آلاباماکالمن۵۸۶۸٫۹۱ کیلومترمربع۶۵٫۷۷ نفر در کیلومترمربع
وست اور، آلاباماشلبی۱٬۲۷۵۴۸ کیلومترمربع۲۶٫۵۶ نفر در کیلومترمربع
وتامپکا، آلاباماالمور۶٬۵۲۸۲۷٫۱۹ کیلومترمربع۲۴۰٫۰۹ نفر در کیلومترمربع
وایت هال، آلابامالاوندز۸۵۸۴۰٫۲۴ کیلومترمربع۲۱٫۳۲ نفر در کیلومترمربع
ویلسنویل، آلاباماشلبی۱٬۸۲۷۲۸٫۱ کیلومترمربع۶۵٫۰۲ نفر در کیلومترمربع
ویلتن، آلاباماشلبی۶۸۷۲٫۶ کیلومترمربع۲۶۴٫۲۳ نفر در کیلومترمربع
وینفیلد، آلاباماماریون
فایت
۴٬۷۱۷۴۴٫۸۸ کیلومترمربع۱۰۵٫۱ نفر در کیلومترمربع
وودلند، آلاباماراندولف۱۸۴۴٫۰۴ کیلومترمربع۴۵٫۵۴ نفر در کیلومترمربع
ووداستاک، آلابامابیب
تاسکالوسا
۱٬۴۲۸۱۸٫۷۲ کیلومترمربع۷۶٫۲۸ نفر در کیلومترمربع
وودویل، آلاباماجکسون۷۴۶۱۷٫۲۵ کیلومترمربع۴۳٫۲۵ نفر در کیلومترمربع
یلوبلاف، آلاباماویلکاکس۱۸۸۱٫۲ کیلومترمربع۱۵۶٫۶۷ نفر در کیلومترمربع
یورک، آلاباماسامتر۲٬۵۳۸۱۷٫۸۳ کیلومترمربع۱۴۲٫۳۴ نفر در کیلومترمربع

Census-designated places

There are ۱۱۸ census-designated places in Alabama.

محتویات
 
نام مکانشهرستان آمریکا[A]جمعیت
(۲۰۱۰)
مساحت (۲۰۱۰)تراکم (۲۰۱۰)
آباندا، آلاباماشهرستان چمبرز، آلاباما۱۹۲۷٫۸ کیلومترمربع۲۴٫۶۲ در کیلومترمربع
آلکساندریا (آلاباما)شهرستان کلهون، آلاباما۳٬۹۱۷۲۸٫۸۲ کیلومترمربع۱۳۵٫۹۱ در کیلومترمربع
اکسیس، آلاباماشهرستان موبایل، آلاباما۷۵۷۱۰٫۱۹ کیلومترمربع۷۴٫۲۹ در کیلومترمربع
بال‌پلی، آلاباماشهرستان اتوا، آلاباما۱٬۵۸۰۶۱٫۲ کیلومترمربع۲۵٫۸۲ در کیلومترمربع
بلگرین، آلاباماشهرستان فرانکلین، آلاباما۱۲۹۳٫۲ کیلومترمربع۴۰٫۳۱ در کیلومترمربع
بلامی، آلاباماشهرستان سامتر، آلاباما۵۴۳۹٫۸۹ کیلومترمربع۵۴٫۹ در کیلومترمربع
بل فونتین، آلاباماشهرستان موبایل، آلاباما۶۰۸۴٫۹۷ کیلومترمربع۱۲۲٫۳۳ در کیلومترمربع
بلو ریج (آلاباما)شهرستان المور، آلاباما۱٬۳۴۱۲۰٫۳۴ کیلومترمربع۶۵٫۹۳ در کیلومترمربع
بویکین، آلاباماشهرستان ویلکاکس، آلاباما۲۷۵۶٫۹۲ کیلومترمربع۳۹٫۷۴ در کیلومترمربع
برانت‌لیویل، آلاباماشهرستان شلبی، آلاباما۸۸۴۵٫۶۴ کیلومترمربع۱۵۶٫۷۴ در کیلومترمربع
بریستو کو، آلاباماشهرستان اتوا، آلاباما۶۸۳۲۸٫۰۸ کیلومترمربع۲۴٫۳۲ در کیلومترمربع
بروک هایلند، آلاباماشهرستان شلبی، آلاباما۶٬۷۴۶۷٫۴۷ کیلومترمربع۹۰۳٫۰۸ در کیلومترمربع
بروم‌تاون، آلاباماشهرستان چروکی، آلاباما۱۸۲۱۲٫۱۶ کیلومترمربع۱۴٫۹۷ در کیلومترمربع
باکس، آلاباماشهرستان موبایل، آلاباما۳۲۱٫۱ کیلومترمربع۲۹٫۰۹ در کیلومترمربع
کالورت، آلاباماشهرستان واشینگتن، آلاباما۲۷۷۸٫۹۷ کیلومترمربع۳۰٫۸۸ در کیلومترمربع
کارلایل-راکلج، آلاباماشهرستان اتوا، آلاباما۲٬۱۳۷۴۱٫۹۴ کیلومترمربع۵۰٫۹۵ در کیلومترمربع
کارلتن، آلاباماشهرستان کلارک، آلاباما۶۵۱۱٫۷۴ کیلومترمربع۵٫۵۴ در کیلومترمربع
کاترین، آلاباماشهرستان ویلکاکس، آلاباما۲۲۵٫۹۴ کیلومترمربع۳٫۷ در کیلومترمربع
چوکولوکو، آلاباماشهرستان کلهون، آلاباما۲٬۸۰۴۳۰٫۴ کیلومترمربع۹۲٫۲۴ در کیلومترمربع
چانچالا، آلاباماشهرستان موبایل، آلاباما۲۱۰۴٫۷ کیلومترمربع۴۴٫۶۸ در کیلومترمربع
کوتس بند، آلاباماشهرستان اتوا، آلاباما۱٬۳۹۴۲۲٫۱۴ کیلومترمربع۶۲٫۹۶ در کیلومترمربع
کونکورد، آلاباماشهرستان جفرسون، آلاباما۱٬۸۳۷۸٫۷۶ کیلومترمربع۲۰۹٫۷ در کیلومترمربع
کالومبرگ، آلاباماشهرستان چوکتا، آلاباما۱۷۱۱۳٫۸۴ کیلومترمربع۱۲٫۳۶ در کیلومترمربع
دیر پارک، آلاباماشهرستان واشینگتن، آلاباما۱۸۸۸٫۲۵ کیلومترمربع۲۲٫۷۹ در کیلومترمربع
دلتا، آلاباماشهرستان کلی، آلاباما۱۹۷۲۰٫۴۴ کیلومترمربع۹٫۶۴ در کیلومترمربع
داناونت، آلاباماشهرستان شلبی، آلاباما۹۸۱۴۸٫۴۶ کیلومترمربع۲۰٫۲۴ در کیلومترمربع
ایست پوینت، آلاباماشهرستان کالمن، آلاباما۲۰۱۳٫۰۳ کیلومترمربع۶۶٫۳۴ در کیلومترمربع
اجواتر، آلاباماشهرستان جفرسون، آلاباما۸۸۳۳٫۲ کیلومترمربع۲۷۵٫۹۴ در کیلومترمربع
ایجیپت، آلاباماشهرستان اتوا، آلاباما۹۳۲۲۳٫۳۴ کیلومترمربع۳۹٫۹۳ در کیلومترمربع
امرلد ماونتین، آلاباماشهرستان المور، آلاباما۲٬۵۶۱۴۳٫۳۴ کیلومترمربع۵۹٫۰۹ در کیلومترمربع
ایونولا، آلاباماشهرستان جینیوا، آلاباما۲۴۳۴٫۷۹ کیلومترمربع۵۰٫۷۳ در کیلومترمربع
فیرفورد، آلاباماشهرستان واشینگتن، آلاباما۱۸۶۷٫۹۵ کیلومترمربع۲۳٫۴ در کیلومترمربع
فایت‌ویل، آلاباماشهرستان تالادگا، آلاباما۱٬۲۸۴۵۱٫۲۱ کیلومترمربع۲۵٫۰۷ در کیلومترمربع
فیتزپاتریک، آلاباماشهرستان بولاک، آلاباما۸۳۱۰٫۸۷ کیلومترمربع۷٫۶۴ در کیلومترمربع
فارست‌دیل، آلاباماشهرستان جفرسون، آلاباما۱۰٬۱۶۲۱۷٫۷۷ کیلومترمربع۵۷۱٫۸۶ در کیلومترمربع
فورت راکر، آلاباماشهرستان دیل، آلاباما۴٬۶۳۶۲۸٫۲۳ کیلومترمربع۱۶۴٫۲۲ در کیلومترمربع
فردونیا، آلاباماشهرستان چمبرز، آلاباما۱۹۹۳۱٫۰۹ کیلومترمربع۶٫۴ در کیلومترمربع
فروت‌دیل، آلاباماشهرستان واشینگتن، آلاباما۱۸۵۱۱٫۶۳ کیلومترمربع۱۵٫۹۱ در کیلومترمربع
گالانت، آلاباماشهرستان اتوا، آلاباما۸۵۵۳۷٫۳۷ کیلومترمربع۲۲٫۸۸ در کیلومترمربع
گراهام، آلاباماشهرستان راندولف، آلاباما۲۱۱۱۵٫۱۶ کیلومترمربع۱۳٫۹۲ در کیلومترمربع
گرند بی، آلاباماشهرستان موبایل، آلاباما۳٬۶۷۲۲۲٫۵۳ کیلومترمربع۱۶۲٫۹۸ در کیلومترمربع
گریسون ولی، آلاباماشهرستان جفرسون، آلاباما۵٬۷۳۶۵٫۱۷ کیلومترمربع۱٬۱۰۹٫۴۸ در کیلومترمربع
گالفکرست، آلاباماشهرستان موبایل، آلاباما۱۶۱۳٫۹۳ کیلومترمربع۴۰٫۹۷ در کیلومترمربع
هکنی ویل، آلاباماشهرستان تالاپوسا، آلاباما۳۴۷۲۳٫۲۵ کیلومترمربع۱۴٫۹۲ در کیلومترمربع
هاروست، آلاباماشهرستان مدیسون، آلاباما۵٬۲۸۱۳۲٫۱۱ کیلومترمربع۱۶۴٫۴۷ در کیلومترمربع
هتان، آلاباماشهرستان لاورنس، آلاباما۲۶۱۳٫۴۷ کیلومترمربع۷۵٫۲۲ در کیلومترمربع
هیزل گرین، آلاباماشهرستان مدیسون، آلاباما۳٬۶۳۰۲۶٫۰۲ کیلومترمربع۱۳۹٫۵۱ در کیلومترمربع
هایلند لیکس، آلاباماشهرستان شلبی، آلاباما۳٬۹۲۶۹٫۸۳ کیلومترمربع۳۹۹٫۳۹ در کیلومترمربع
هیسوپ، آلاباماشهرستان کائوسا، آلاباما۶۵۸۴۷٫۳ کیلومترمربع۱۳٫۹۱ در کیلومترمربع
هابسن، آلاباماشهرستان واشینگتن، آلاباما۱۲۶۷٫۷ کیلومترمربع۱۶٫۳۶ در کیلومترمربع
هالینز، آلاباماشهرستان کلی، آلاباما۵۴۵۳۰٫۷۵ کیلومترمربع۱۷٫۷۲ در کیلومترمربع
هالینز کراسرودز، آلاباماشهرستان کلبرن، آلاباما۶۰۸۳۲٫۲۶ کیلومترمربع۱۸٫۸۵ در کیلومترمربع
هالت، آلاباماشهرستان تاسکالوسا، آلاباما۳٬۶۳۸۸٫۲۳ کیلومترمربع۴۴۲٫۰۴ در کیلومترمربع
هالت‌ویل، آلاباماشهرستان المور، آلاباما۴٬۰۹۶۶۵٫۳۴ کیلومترمربع۶۲٫۶۹ در کیلومترمربع
هاگالی، آلاباماشهرستان چمبرز، آلاباما۲٬۵۴۰۲۱٫۶۲ کیلومترمربع۱۱۷٫۴۸ در کیلومترمربع
آیولی، آلاباماشهرستان اتوا، آلاباما۸۷۹۱۹٫۳ کیلومترمربع۴۵٫۵۴ در کیلومترمربع
جوپا، آلاباماشهرستان کالمن، آلاباما۵۰۱۵٫۱ کیلومترمربع۹۸٫۲۴ در کیلومترمربع
لدونیا، آلاباماشهرستان راسل، آلاباما۳٬۱۴۲۸٫۱۳ کیلومترمربع۳۸۶٫۴۷ در کیلومترمربع
لیروی، آلاباماشهرستان واشینگتن، آلاباما۹۱۱۳۱٫۰۳ کیلومترمربع۲۹٫۳۶ در کیلومترمربع
لوک اوت ماونتین، آلاباماشهرستان اتوا، آلاباما۱٬۶۲۱۳۹٫۶۷ کیلومترمربع۴۰٫۸۶ در کیلومترمربع
مسدونیا، آلاباماشهرستان پیکنز، آلاباما۲۹۲۱۰٫۲۲ کیلومترمربع۲۸٫۵۷ در کیلومترمربع
مالکوم، آلاباماشهرستان واشینگتن، آلاباما۱۸۷۶٫۱۷ کیلومترمربع۳۰٫۳۱ در کیلومترمربع
ماربری، آلاباماشهرستان اوتوگا، آلاباما۱٬۴۱۸۶۰٫۱۶ کیلومترمربع۲۳٫۵۷ در کیلومترمربع
مک دونالد چپل، آلاباماشهرستان جفرسون، آلاباما۷۱۷۲٫۸ کیلومترمربع۲۵۶٫۰۷ در کیلومترمربع
مدوبروک، آلاباماشهرستان شلبی، آلاباما۸٬۷۶۹۱۰٫۹۴ کیلومترمربع۸۰۱٫۵۵ در کیلومترمربع
مگارجل، آلاباماشهرستان مونرو، آلاباما۶۲۱٫۷۸ کیلومترمربع۳۴٫۸۳ در کیلومترمربع
مریدین‌ویل، آلاباماشهرستان مدیسون، آلاباما۶٬۰۲۱۴۰٫۳۹ کیلومترمربع۱۴۹٫۰۷ در کیلومترمربع
مینیون، آلاباماشهرستان تالادگا، آلاباما۱٬۲۸۴۶٫۸۲ کیلومترمربع۱۸۸٫۲۷ در کیلومترمربع
میلرویل، آلاباماشهرستان کلی، آلاباما۲۷۸۱۷٫۴۱ کیلومترمربع۱۵٫۹۷ در کیلومترمربع
ماینر، آلاباماشهرستان جفرسون، آلاباما۱٬۰۹۴۱٫۸۲ کیلومترمربع۶۰۱٫۱ در کیلومترمربع
مورس میل، آلاباماشهرستان مدیسون، آلاباما۵٬۶۸۲۳۵٫۶۶ کیلومترمربع۱۵۹٫۳۴ در کیلومترمربع
موریسن کراسرودز، آلاباماشهرستان راندولف، آلاباما۲۱۹۱۳٫۶۴ کیلومترمربع۱۶٫۰۶ در کیلومترمربع
ماونت آلیو، آلاباماشهرستان جفرسون، آلاباما۳۷۱۲۱٫۵۵ کیلومترمربع۱۷٫۲۲ در کیلومترمربع
ماویکو، آلاباماشهرستان موبایل، آلاباما۳۰۵۲٫۰۳ کیلومترمربع۱۵۰٫۲۵ در کیلومترمربع
نانافالیا، آلاباماشهرستان مارنگو، آلاباما۹۴۵٫۶۲ کیلومترمربع۱۶٫۷۳ در کیلومترمربع
نانسیس کریک، آلاباماشهرستان کلهون، آلاباما۴۰۷۱۵٫۰۶ کیلومترمربع۲۷٫۰۳ در کیلومترمربع
نیو مارکت، آلاباماشهرستان مدیسون، آلاباما۱٬۵۹۷۴۵٫۴۸ کیلومترمربع۳۵٫۱۱ در کیلومترمربع
نیو یونین، آلاباماشهرستان اتوا، آلاباما۹۵۵۳۱٫۵۷ کیلومترمربع۳۰٫۲۵ در کیلومترمربع
اور تاون، آلاباماشهرستان تالاپوسا، آلاباما۶۴۱۳۰٫۸۶ کیلومترمربع۲۰٫۷۷ در کیلومترمربع
پنولا، آلاباماشهرستان سامتر، آلاباما۱۴۴۱٫۸۶ کیلومترمربع۷۷٫۴۲ در کیلومترمربع
پنتان، آلاباماشهرستان چمبرز، آلاباما۲۰۱۲۳٫۷۵ کیلومترمربع۸٫۴۶ در کیلومترمربع
پیترمن، آلاباماشهرستان مونرو، آلاباما۸۹۱٫۱ کیلومترمربع۸۰٫۹۱ در کیلومترمربع
پاین لول، آلاباماشهرستان اوتوگا، آلاباما۴٬۱۸۳۶۴٫۳۸ کیلومترمربع۶۴٫۹۷ در کیلومترمربع
پوینت کلیئر، آلاباماشهرستان بالدوین، آلاباما۲٬۱۲۵۱۴٫۳۳ کیلومترمربع۱۴۸٫۲۹ در کیلومترمربع
پاتنم، آلاباماشهرستان مارنگو، آلاباما۱۹۳۲۴٫۵۷ کیلومترمربع۷٫۸۶ در کیلومترمربع
ری، آلاباماشهرستان کائوسا، آلاباما۴۴۳۲۱٫۳۶ کیلومترمربع۲۰٫۷۴ در کیلومترمربع
ردلند، آلاباماشهرستان المور، آلاباما۳٬۷۳۶۶۲٫۹۱ کیلومترمربع۵۹٫۳۹ در کیلومترمربع
ردستون آرسنال، آلاباماشهرستان مدیسون، آلاباما۱٬۹۴۶۲۰٫۱۳ کیلومترمربع۹۶٫۶۷ در کیلومترمربع
ریل‌تاون، آلاباماشهرستان تالاپوسا، آلاباما۷۶۶۱۹٫۶۲ کیلومترمربع۳۹٫۰۴ در کیلومترمربع
راک کریک، آلاباماشهرستان جفرسون، آلاباما۱٬۴۵۶۷٫۸۱ کیلومترمربع۱۸۶٫۴۳ در کیلومترمربع
راک میلز، آلاباماشهرستان راندولف، آلاباما۶۰۰۱۶٫۳۹ کیلومترمربع۳۶٫۶۱ در کیلومترمربع
راکویل، آلاباماشهرستان کلارک، آلاباما۴۳۷٫۲۷ کیلومترمربع۵٫۹۱ در کیلومترمربع
سینت استفانز، آلاباماشهرستان واشینگتن، آلاباما۴۹۵۲۵٫۶۵ کیلومترمربع۱۹٫۳ در کیلومترمربع
ساکس، آلاباماشهرستان کلهون، آلاباما۱۰٬۷۴۴۳۱٫۵۷ کیلومترمربع۳۴۰٫۳۲ در کیلومترمربع
سلمونت-وست سلمونت، آلاباماشهرستان دالاس، آلاباما۲٬۶۷۱۸٫۵۹ کیلومترمربع۳۱۰٫۹۴ در کیلومترمربع
شلبی، آلاباماشهرستان شلبی، آلاباما۱٬۰۴۴۴۹٫۱۸ کیلومترمربع۲۱٫۲۳ در کیلومترمربع
شاول کریک، آلاباماشهرستان شلبی، آلاباما۱٬۴۰۰۱۳٫۷۳ کیلومترمربع۱۰۱٫۹۷ در کیلومترمربع
سیمز چپل، آلاباماشهرستان واشینگتن، آلاباما۱۵۳۱۴٫۸۵ کیلومترمربع۱۰٫۳ در کیلومترمربع
اسموک رایز، آلاباماشهرستان بلاونت، آلاباما۱٬۸۲۵۱۶٫۷۳ کیلومترمربع۱۰۹٫۰۹ در کیلومترمربع
اسپرینگ گاردن، آلاباماشهرستان چروکی، آلاباما۲۳۸۵٫۸۷ کیلومترمربع۴۰٫۵۵ در کیلومترمربع
اسپروس پاین، آلاباماشهرستان فرانکلین، آلاباما۲۲۲۲٫۴۱ کیلومترمربع۹۲٫۱۲ در کیلومترمربع
استندینگ راک، آلاباماشهرستان چمبرز، آلاباما۱۶۸۸٫۳۱ کیلومترمربع۲۰٫۲۲ در کیلومترمربع
استرت، آلاباماشهرستان شلبی، آلاباما۷۱۲۶۱٫۰۶ کیلومترمربع۱۱٫۶۶ در کیلومترمربع
استوآرتویل، آلاباماشهرستان کائوسا، آلاباما۱٬۷۶۷۶۲٫۸۶ کیلومترمربع۲۸٫۱۱ در کیلومترمربع
تئودور، آلاباماشهرستان موبایل، آلاباما۶٬۱۳۰۲۰٫۷۱ کیلومترمربع۲۹۵٫۹۹ در کیلومترمربع
تیبی، آلاباماشهرستان واشینگتن، آلاباما۴۱۴٫۵۸ کیلومترمربع۸٫۹۵ در کیلومترمربع
تیدمور بند، آلاباماشهرستان اتوا، آلاباما۱٬۲۴۵۲۴٫۹۵ کیلومترمربع۴۹٫۹ در کیلومترمربع
تیل‌منز کورنر، آلاباماشهرستان موبایل، آلاباما۱۷٬۳۹۸۳۳٫۶۹ کیلومترمربع۵۱۶٫۴۱ در کیلومترمربع
آندروود-پیترزویل، آلاباماشهرستان لودردیل، آلاباما۳٬۲۴۷۱۵٫۲۲ کیلومترمربع۲۱۳٫۳۴ در کیلومترمربع
اوریاه، آلاباماشهرستان مونرو، آلاباما۲۹۴۴٫۱۶ کیلومترمربع۷۰٫۶۷ در کیلومترمربع
وندایور، آلاباماشهرستان شلبی، آلاباما۱٬۱۳۵۵۴٫۴۱ کیلومترمربع۲۰٫۸۶ در کیلومترمربع
وینگر بند، آلاباماشهرستان واشینگتن، آلاباما۱۹۲۲۴٫۵۳ کیلومترمربع۷٫۸۳ در کیلومترمربع
ویوگافکا، آلاباماشهرستان کائوسا، آلاباما۲۸۲۲۱٫۵۶ کیلومترمربع۱۳٫۰۸ در کیلومترمربع
وست اند-کاب تاون، آلاباماشهرستان کلهون، آلاباما۳٬۴۶۵۱۰٫۷۵ کیلومترمربع۳۲۲٫۳۳ در کیلومترمربع
واتلی، آلاباماشهرستان کلارک، آلاباما۱۵۰۳٫۳۴ کیلومترمربع۴۴٫۹۱ در کیلومترمربع
وایت پلینز، آلاباماشهرستان کلهون، آلاباما۸۱۱۳۳٫۴۲ کیلومترمربع۲۴٫۲۷ در کیلومترمربع
وایتس‌برا، آلاباماشهرستان اتوا، آلاباما۲٬۱۳۸۴۵٫۳۴ کیلومترمربع۴۷٫۱۵ در کیلومترمربع

منابع

  1.  پرش به بالا به:۱٫۰ ۱٫۱ “2010 Census Redistricting Data (Public Law 94-171) Summary File”. U.S. Census Bureau. Retrieved 14 March 2011.
  2.  پرش به بالا به:۲٫۰ ۲٫۱ “2010 Census U.S. Gazetteer Files”. U.S. Census Bureau. Retrieved 14 March 2011.شش

منبع : ویکی پدیا

 

مطالب مرتبط با موضوع آمریکا :

  • برزیل
    برزیل , شهرهای معروف برزیل , برزیل فوتبال , جمعیت برزیل , بازی برزیل , پایتخت سابق برزیل کدام شهر است , نام سبک فوتبال برزیل , پایتخت سابق برزیل چیست , جاهای دیدنی برزیل
  • جمهوری هندوراس
    هندوراس , جمهوری هندوراس

WhatsApp us