درباره خصوصیات و ویژگی های چوب و درختان در دکوراسیون و صنایع چوب , خواص چوب و کاربرد چوب

درباره خصوصیات چوب و درختان در دکوراسیون و صنایع چوب 

بررسی بیشتر خصوصیات چوبها و درختان

الف:عمل روئیدن درختان

1- درختان پهن برگ:

عمل روئیدن در درختان پهن برگ فقط موقعی که درخت برگ دارد انجام می گیرد. روئیدن درخت در بهار با شدت انجام می گیرد و هر چه فصل پاییزبه آخر نزدیک می شود ، روئیدن درخت نیز کند و سپس قطع شده و در بهار سال بعد مجدداً و یکبار آغاز می گردد.

2- درختان سوزنی برگ:
چوب های سوزنی برگ( غیر از نوعی سرو ) زمان روئیدن بیشتری دارند درخت سوزنی برگ در بهار و تابستان با شدت بیشتری می روید و سپس تا رسیدن فصل سرما روئیدن آن به آرامی ادامه می یابد از این جهتمرز و رنگ چوب های بهاره و پاییزه درختان سوزنی برگ مشخص تر و متمایزتر از درختان پهن برگ می باشد

ب:خصوصیات چوب

چوب اش ، چوب درخت ون یا زبان گنجشک ash wood

چوب اش ، چوب درخت ون یا زبان گنجشک ash wood

عکس انواع چوب , چوب ون , چوب زبان گنجشک , چوب عش , چوب اش ,
عکس انواع چوب , چوب ون , چوب زبان گنجشک , چوب عش , چوب اش ,

1-چوبی که تازه قطع شده باشد دارای رطوبت است مادام که آب آزاد در داخل چوب تبخیر می شود . درچوب تغییری از نظر اندازه و فرم آن پدید نمی آید موقعی که رطوبت پوسته های سلولها شروع به خشک شدن مینماید سلولها به هم نزدیک میشوند و در نتیجه مقداری از چوب کسر میگردد.

تغییر اندازه و فرمی که در اثر جذب و دفع رطوبت در چوب حاصل می شود کار کردن چوب می نامند.

2- مواد غذایی نمک دارموجود در چوب باعث جذب رطوبت هوا شده و چوب باد میکند.

در اثر کسر شدن و از بین رفتن مواد غذایی نمکدار که هنوز به چوب تبدیل نشده ،می تواند باد کردن چوب تخفیف یابد عاملی که باعث کسر شدن مواد غذایی نمکدار موجود در چوب میشوند عبارتند از:

1- قرار دادن تنه درخت در معرض جریان اب

2- قرار دادن چوب در آب، یا هوای آزاد در فصل بارندگی

3- بخار دادن چوب

ج:طرز استفاده از چوب

1- قطع درخت بهتر است در زمستان انجام گیرد زیرا در آن موقع مواد غذایی که هنوز به چوب تبدیل نشده به مقدار کمتری در درخت یافت می شود

در ختان قطع شده در زمستان می توانند در طول زمستان در جنگل باقی بماند بدون اینکه از جانب حشرات و قارچ ها آسیبی متوجه آنها گردد.

2- درختی که در تابستان قطع شده باشد ارزش کمتری از درختی که در زمستان قطع شود ندارد. لذا تنه درخت قطع شده نباید در جنگل باقی بماند. آن را باید از جنگل خارج و برید.

3- در قسمت هایی از جنگل که رودخانه وجود دارد ، بایستی چوب را توسط آب رود خانه ها حمل کرد ، این کار هم یک عمل مفید از نظر خود چوب و هم یک وسیله حمل و نقل ارزانی است معمولاً چوب ها قبل از به صورت الوار در آمدن در استخرهای آب انبار می شوند، علت….

1- مواد غذایی موجود در درخت که غالباً باعث کار کردن چوب گشته و اشکالاتی بوجود می آورد در آب حل می گردد.

4- تنه های درخت از لحاظ خوبی و بدی جنس به درجه A،B،C تقسیم می شوند. A از نظر جنس بهترین B متوسط وC ارزشش از سایرین کمتر است.

5- تنه های درخت در کارخانه های چوب بری قاعدتاً با ماشین های تنه بر بریده شده و به صورت الوار در می آیند. چوب های نرم را با اره نواری تنه بر می برند.

د: آفات چوب

1- انواع مهم آفات چوب عبارتند از: شاهپرکها، سوسکها، سوسکهای پر دارو کرمهای آنها و همچنین موریانه

موریانه سوسک و کرم آن شاهپرک و کرم آن

الف:شاهپرکها( شاهپرک کاج- تارک دنیا – شاهپرکی که تار می تند) به درختان سر و پا ورزنده علاقه دارند و آنها را ازبین می برند.

کرمهای شهپرک ها از برگ ها و سوزنهای درختان تغذیه کرده و آن را انقدر می خورند که درخت کتملاً لخت می شود سپس عمل تبدیل مواد غذایی به مواد سازنده انجام نمی گیرد و مواد غذایی که به صورت آب در درخت وجود دارد ، در تنه درخت تبخیر شده و می پوسد و آن گاه باکتری های پوسیدگی، چوب ار از بین می برند.

ب) سوسکها ، به درختان زنده صدمه می زنند(سوسک پوست درخت)

سوسکها و کرم هایش تنه درخت را خورده و در پوسته چوب ساز سوراخ هایی ایجاد کرده و در آنجا جلو می روند، بدین طریق از مواد غذایی به سلولهای زنده چوب جلوگیری می گردد

ج) سوسک خانگی و زنبور چوب کاج جزء حشراتی هستند که به چوب های بریده و به مصرف کار رسیده صدمه می زنند. کرم اینگونه حشرات جسم چوب را خورده و تمام آن را از بین می برند.موریانه هایی که به شکل مورچه می با شند نیز به همین طریق چوب را از بین می برند.

این حشرات بیشتر چوب جوان را می خورند، چون چوب جوان نرم تر از چوب مغزی است و درآن بیشتر از چوب مغزی مواد غذایی(قند، نشاسته، سفیده) که به صورت چوب در نیامده وجود دارد.

ه) روش های خشک کردن چوب

1- خشک کردن چوب به روش طبیعی

قاعدتاً بایستی چوبهای تخته شده ابتدا در هوای آزاد و سپس در انبار های سر پوشده ولی باز دسته شوند، چون آب باران بتواند مواد غذایی به صورت چوب درنیامده را در تخته بشوید

علت سقف دار بودن ، برای اینکه آب باران و اشعه مستقیم خورشید به چوب ها نرسد ، دو دیوار باز رو به روی هم کوران ایجاد کرده و هوا بهتر بین چوبها جریان پیدا می کند

طول زمان برای قرار دادن چوب ها درهوای آزاد برای چوب های مختلف است.

بلوط: در حدود یک سال کاج ، سرو، کاج قرمز در حدود شش ماه ، جنگلی : در حدود دوماه، زهوار های ما بین تخته ها بایستی همه به یک ضخامت بوده و از چوبی گرفته شده باشند که دارای مواد قلیایی نباشد. زیرا در اثر پس دادن مواد غذایی آنها ، تخته های دسته شده رنگ می گیرند طریقه تشخیص که در هوای آزاد خشک شده: گره های چوب ترک های ریز می خورند . گره های آزاد را می توان با فشار از چوب خارج کرد.

چوب های افرا نباید دسته کرد، زیرا در محل زهوار های لائی تخته ها رنگ زرد به خود می گیرند.

تخته های افرا به طور ایستاده ( حتی المقدور عمودی) خشک کرده و نگهداری می کنند.

مقدار رطوبت در چوبی که در هوای آزاد خشک شده در حدود15% می باشد.

2- خشک کردن چوب به روش مصنوعی :

در اطاق های چوب خشک کنی می توان چوب را به طریقه مصنوعی خشک کرد بوسیله ایجاد حرارت و مکش دائمی هوای مرطوب و همچنین هدایت هوای خشک به داخل اطاق می توان درجه خشکی زیاد تری به دست آورد.

مزایای روش مصنوعی چیست؟

1- زمان خشک شدن کوتاه می شود و مخارج نگهداری و انبار کردن چوبها صرفه جویی می شود

2- امکان تحویل سریع کارهای عجله میسر می باشد.

3- درجه خشک کردن قابل تنظیم و کنترل است

4- چوب کمتر کار می کند. یزرا در اثر خشک کردن ذرات رطوبت موجود در چوب خارج می گردد

5- چناچه حشرات مضر در چوب وجود داشته با شددر اثر حرارت زیاد کشته می شود.

و) انواع چوب ها:

چوبهای پهن برگ

انتخاب صحیح نوع چوب برایس محصولات درودگری دارای اهمیت خاصی است در موقع انتخاب چوب بایستی ایت مطلب روشن باشد آیا چوب از نظر امواج و رنگ درکار مورد توجه است (خصوصاً در کار های روکش کاری) و یا استحکام و استقامت آن، برای کارهائی که از چوب تو پر ساخته می شوند مورد نظر است و یا اینکه از چوب استحکام معینی انتظار می رود.

موارد مصرف:

1- چوب تو پر بلوط : برای کارهای ساختمانی مانند پنجره، کرکره های درب داخل و خارج، پله پارکت و برای روکش در سازی- دیوار سازی و مبل سازی- به علت وجود مواد قلیایی باکتریهای فاسد کننده را از بین می برد.

2- چوب توپر جنگلی قرمز: پله سازی و پارکت سازی- در مبل سازی برای صفحه میز کار زهوارهای زیر جعبه – اتصال چوب- روکش برای سه لایه سازی

3- جنگلی سفید: برای ساخت دسته ابزار ها و دستگیره به کار می رود. از روکش آن در مبل سازی در سازی- دیوار سازی و سقف سازی و از چوب تو پر آن برای مبل نشستن

4- از روکش چوب گردو در مبل سازی – در سازی- و ساختن همه نوع تزئینات داخلی

5- از چوب تو پر سپیدار: صفحات میز ساخنه می شود، از روکش آن در روکش کاری مبل خصوصاً ساخت اطاق خواب

6- از روکش زبان گنجشک در مبل سازی ( اطاق خواب ، آشپزخانه) از پوب تو پر آن برای ساخت دسته افزارها ، شانه های فشاری برای ماشین، زهوار فشاری برای ماشین رنده استفاده می شود.

7- زیز فون برای روکش کاری مبل ها (اطاق خواب)

8- از چوب تو پر گیلاس برای ساخت مبل های نشستنی واز روکش آن برای مبل سازی در سازی و دیوار سازی استفاده می شود

9-از روکش گلابی برای مبل سازی و درسازی

10- ماها گونی برای روکش کاری مبلها

11- از چوب توپر تیک برای درب های خارجی ساختمان و پنجره سازی از روکش آن در مبل سازی

منبع:اینترنت – تهیه کننده : رباط جزی

Graduated معماری با چوب


درباره چوب

چوب، یکی از بهترین و سودمندترین مواد خام در طبیعت است که تاثیر بسزایی در پیشرفت ساخت و ساز داشته‌است.

عکس انواع چوب , چوب ون , چوب زبان گنجشک , چوب عش , چوب اش ,
عکس انواع چوب , چوب ون , چوب زبان گنجشک , چوب عش , چوب اش ,

چوب ابتدا ماده‌ای حیاتی برای ساخت ابزارهای اولیه، خانه و قایق برای حرکت در رودها بود. سپس، برای ساخت اکثر اشیاء و ابزارهای سودمندی که انسان قرنها برای پیشرفت زندگی خود به آنها متکی بود، به کار رفت و سرانجام به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و ابتدایی‌ترین مصالح ساختمانی موجود در طبیعت شناخته شد که بشر در طول تاریخ از آن بهره برده‌است. در واقع چوب تنها مصالح ساختمانی است که از منابع قابل تجدید به دست می‌آید و مصالح خوبی برای مناطق زلزله خیز به شمار می‌رود. با کارشناسان «منزل» همراه شوید تا اطلاعات بیشتری درباره چوب به دست آورید.

خواص چوب

• برخی ویژگی‌ها چوب را به ماده‌ای بدون جایگزین برای استفاده در ساختمان‌سازی تبدیل کرده است:

1- قابلیت شکل‌پذیری و فرم‌گیری: چوب را می‌توان در حالت‌های گوناگون به راحتی فرم داد یا با ابزار و دستگاههای مختلف، شکل مورد نظر را بر روی آن ایجاد کرد. در سازه‌های بزرگ و پل‌ها، با استفاده از تخته‌های چند لایی می‌توان تیرهای گوناگون ایجاد کرد که نیازهای سازه‌ای را برطرف کند؛ همچنین در ساخت یک صندلی راحتی نیز می‌توان فرم مناسب برای استقرار بدن را ایجاد کرد.

2- ظرفیت حرارتی بالا: چوب دارای ظرفیت حرارتی بسیار بالایی است، بنابراین در برابر نور خورشید دمای سطح آن به راحتی بالا نمی‌رود. این خاصیت باعث می‌شود اعضای قطور چوبی در برابر آتش مقاومت زیادی داشته باشند به طوری که زمان زیادی طول می‌کشد تا قسمت‌های مرکزی آنها بسوزد. درهای ضد حریق چوبی، بر اساس همین خاصیت، بر درهای فلزی برتری یافته‌اند زیرا در زمان آتش‌سوزی زمان زیادی طول می‌کشد تا در چوبی به قدری داغ شود که دیگر قابل استفاده نباشد.

3- مقاومت حرارتی: براساس آنچه در بالا گفته شد، چوب مقاومت زیادی در برابر انتقال انرژی گرمایی دارد و می‌تواند به عنوان عایق مناسبی در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین چوب در مقابل تغییرات دمایی واکنش کمی داشته و تغییر طول آن بسیار ناچیز است؛ در حالی که این موضوع در مورد فلزات و مواد پلاستیکی نتیجه‌ای کاملا متفاوت دارد.

4- آکوستیک: چوب خشک جاذب صداست و می‌تواند به عنوان عایق مناسب برای صدا در فضاهای گوناگون استفاده شود.

5- وزن مخصوص کم: چوب به عنوان مصالحی سبک در سازه ساختمان‌ها، می‌تواند علاوه بر کاهش هزینه‌های ساخت، شرایط مربوط به آیین‌نامه‌های زلزله را رعایت کند. وزن هر مترمکعب چوب خشک بین 550 تا 850 کیلوگرم است. این کم‌وزنی همچنین باعث بالا رفتن سرعت و کاهش هزینه‌های ساخت می‌شود.

6- رنگ و بافت: چوب دارای ظاهری زیباست که اغلب دارای رنگ‌های آرامش‌بخش یا کلاسیک است و می‌توان از آن برای فضاهای مختلف استفاده کرد. به طوری که تنها نیاز به جلادهنده دارد و مانند سایر مصالح نیازمند پوشش رنگی نیست.

7- قابلیت بازیافت: قطعات چوبی به طور کامل قابل بازیافت هستند و هیچگونه ضایعاتی در طبیعت به جا نمی‌گذارند.

چوب دارای معایبی نیز هست که روش‌های گوناگونی برای رفع آنها به کار می‌رود:

1- حمله آفات و حشرات: یکی از مشکلات اصلی چوب از قدیم، حمله آفات و حشرات به آن بوده که بسیار مخرب نیز هست. امروزه روش‌های مختلفی برای فرآوری و اشباع چوب وجود دارد که مانع از نفوذ حشرات در آن می‌شود. برخی از این روش‌ها در کارخانه‌های چوب‌بری استفاده می‌شود، مانند شناورسازی در مواد شیمیایی حاصل از قطران ذغال سنگ یا مواد مشابه.

در کارهای ساختمانی و تزئینی، علاوه بر استفاده از چوب اشباع شده، از پوشش‌های گوناگون جهت افزایش مقاومت در برابر حشرات نیز استفاده می‌شود.

2- آتش‌سوزی: سطح چوب در برابر آتش و حرارت به راحتی می‌سوزد. هرچند مرکز چوب در امان است اما دود حاصل از این سوختن می‌تواند بسیار خطرساز باشد. امروزه روغن‌ها و رنگ‌های ضدآتش جهت پوشش سطوح گوناگون ساخته شده که به راحتی قابل تهیه هستند. این پوشش‌ها مقاومت سطح چوب را در برابر حرارت تا چند ساعت زیاد می‌کند.

کاربرد چوب

نجاری و درودگری
نجاری و درودگری

تمام خواص و ویژگی‌هایی که برای چوب گفته شد، چوب را به عنوان مصالحی مناسب برای بسیاری از فعالیت‌ها تبدیل کرده است. امروزه چوب در صنعت، ساختمان‌سازی، هنرهای تزئینی، مبلمان و … کابرد فراوان دارد.

چوب در ساختمان‌سازی در چند بخش مورد استفاده قرارمی‌گیرد:

1- اجزای باربر

2- پوشش‌های سطوح

3- در و پنجره

4- مبلمان

5- لوازم و تجهیزات

6- وسایل کمکی ساخت مانند قالب‌بندی و چوب بست

ویژگی‌های معماری چوب به منظور کاربرد در دکوراسیون داخلی برای همه معماران و دکوراتورها شناخته شده است. به گونه‌ای که امروزه حتی مواد ترکیبی و پلاستیکی را با طرح چوب در بازار عرضه می‌کنند.

چوب و معماری پایدار

چوب به عنوان مصالحی مناسب در خدمت معماری پایدار قرار دارد. بناهای چوبی علاوه بر اینکه در زمان بهره‌برداری به علت کاهش مصرف سوخت، اثرات کمتری بر محیط زیست می‌گذارند، به راحتی قابل بازیافت بوده و ضایعاتی در طبیعت نخواهند داشت. قطعات ساختمان‌های چوبی تا 80 درصد قابل بازیافت و استفاده مجدد است.

سایر ضایعات ساختمان‌های چوبی نیز در ساخت کاغذ، تخته‌های فشرده و نئوپان استفاده می‌شود.

یادتان باشد، چوب از منبعی تجدیدپذیر تهیه می‌شود و این موضوع در مورد مصالحی چون سنگ و آهن صادق نیست. بنابراین به نظر می رسد چوب تنها ماده‌ای است که در آینده معماری و ساختمان‌سازی نقشی تعیین کننده خواهد داشت.

کارشناسان «منزل» در شماره‌های آتی، شما را با انواع و ویژگی‌های خانه‌های پیش‌ساخته چوبی آشنا می‌کنند.

پیش فرض معرفی پیشرفته ترین تکنولوژی چوب در صنعت ساختمان

معرفی پیشرفته ترین تکنولوژی چوب در صنعت ساختمان در کشور فنلاند، 87% خاک کشورش را جنگل پوشانده است، ولی با اینحال به ازای هر یک درختی که بریده میشود، 100 نهال کاشته می شود و این فرهنگ دوستی با طبیعت است.

سایت خبری معماری نیوز، گفتگوی ویژه ای را با مهندس محمد بخارایی، مدیر فروش گروه بازرگانی پارسا ( نماینده انحصاری کمپانی لوناوود در ایران) انجام داده است. در این مصاحبه، مشخصات کامل سیستم “تروموود”

تشریح داده شده است.

پیشرفته ترین تکنولوژی چوب در صنعت ساختمان چیست؟

گروه بازرگانی پارسا در حدود 7 سال پیش فعالیت خود را در حوزه چوب های خالص مخصوص نمای ساختمان آغاز کرد. پیش از این و در حدود دو سال و نیم ، تحقیقات بازار بر روی محصول صورت گرفت. هدف گروه از این تحقیق، رسیدن به یک متریال مناسب و دارای کیفیت بالا بود تا در نهایت در اختیار معماران ایرانی قرار گیرد.ما در این پروسه، هم دغدغه زیبایی کارها و معماری روز را داشتیم و همچنین جلب رضایت کارفرما درمورد کیفیت متریال.

برهمین اساس، تحقیقات بر روی کشورهای مختلف مانند، فنلاند، روسیه، ترکیه، آلمان، سوئد، سوییس، اسپانیا، کانادا و اتریش صورت گرفت و در نهایت، کشور فنلاند انتخاب شد. حدود 87% از خاک کشور فنلاند پوشیده از جنگل است، و در این کشور ازچوب در صنایع مختلف با استفاده از پیشرفته ترین و جدیدترین تکنولوژی های روز، استفاده می شود.

البته بهره برداری از چوب در کشور فنلاند با روش های گوناگونی صورت می گیرد، بر همین اساس گروه تحقیق، سیستم های مختلف را مورد بررسی قرار داد و در نهایت، تکنولوژی ThermoWood که جدیدترین تکنولوژی بهره برداری از چب می باشد انتخاب شد.

ThermoWood چیست؟

چوب ترمووود , قیمت چوب
چوب ترمووود , قیمت چوب

در تکنولوژی ترمووود، چوب برای استفاده در محیط خارجی مهیا می شود و در مقابل عوامل جوی مقاوم می شود. در این روش، چوب در دستگاه مخصوص ترمووود قرار می گیرد و دمایی بین 190 تا 215 درجه به آن اعمال میشود. با این روش اکسیژن از منافذ چوب خارج می شود، علاوه بر این، حرارت 215 درجه باعث خروج رزین های چوب از داخل آن می شود.

وزن نمای ساختمان در هر مترمربع فقط 5 کیلوگرم

این روش چوب را بسیار سبک می کند، همچنین قدرت دِفُرمِگی را کاملا از چوب می گیرد و این باعث میشود که وزن نمای ساختمان شما در هر مترمربع فقط 5 کیلوگرم باشد و این مطابق با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و در راستای نیل به سبک سازی می باشد.

اگر شما این چوب را داخل رطوبت 98% قرار دهید، هیچ اتفاقی برای چوب نمی افتد.

بعد از این مرحله، عملیات تثبیت رطوبت انجام می شود. در این روش، در ابتدا رطوبت داخلی چوب را به صفر درصد می رسانند و در مرحله بعد بر روی 6% تثبیت میشود ( البته با 2% تلورانس) این باعث می شود که اگر شما چوب را داخل رطوبت 98% قرار دهید، رطوبت داخلی چوب به زیر 16% برسد و در اینصورت هیچ اتفاقی برای چوب نمی افتد.

برای مثال شما اگر چوب رت داخل یک سطل آب بگذارید، اگر رطوبت چوب صفر در صد باشد، به رطوبت 30% می رسد و یکنواخت می شود، چون ماکزیمم دریافت رطوبت برای چوب 30% است و مرز خطر برای اینکه چوب دِفُرمه شود از 20 تا 30 درصد است. حالا اتفاقی که می افتد این است که این ها، چوب را به رطوبت 16% می رسانند و دیگر اتفاقی برای چوب نمی افتد.

ترمووود، مقاوم در مقابل برف، باران، باد، آفتاب و موریانه

در مرحله بعد، هموسلولز و مواد غنی چوب از آن خارج می شود و این عملیات باعث مقاوم شدن چوب در مقابل موریانه می شود، و در نهایت چوب در مقابل رطوبت، عوامل جوی مانند برف و باران و باد، موریانه و آفتاب مقاوم می شود.

این تکنولوژی را حدود 10 سال پیش، کمپانی لوناوود توسط انجمن ترمووود فنلاند اختراع کرده است و در حال حاضر، لوناوود بهترین و با کیفیت ترین کمپانی تولید چوب ترمووود در دنیا می باشد.

پروسه تحقیقات این محصول از طرف شرکت بازرگانی پارسا، توسط یک تیم دانشگاهی با تخصص دکترای چوب با گرایش “تیمار گرمایی چوب” انجام شده است و این نشان از علمی بودن پروسه تحقیق و بررسی محصول دارد.

چوب ترمووود قابلیت استفاده در نمای خارجی ساختمان، کفپوش کنار استخر، محوطه های سرباز و همچنین معماری داخلی ساختمان به عنوان دیوارپوش و کفپوش را دارد.

ما در این هفت سال حدود 500 پروژه را در اقلیم های مختلف ایران نصب کردیم، و خوشبختانه در تمامی مناطق آب و هوایی شاهد کارکرد مثبت محصول بوده ایم. چوب ترمووود قابلیت استفاده در نمای خارجی ساختمان، کفپوش کنار استخر، محوطه های سرباز و همچنین معماری داخلی ساختمان به عنوان دیوارپوش و کفپوش را دارد. کاربرد دیگر این چوب در کابین دوش و کنار جکوزی است. این محصول در 200 نوع پروفیل دسته بندی شده است و در حدود 90 تا 100 نوع مدل رنگ برای رنگ آمیزی آن وجود دارد.

چوب در زندگی انسان

چوب از قدیم الایام با زندگی مردم اجین بوده است

به دلیل اینکه چوب از قدیم الایام با زندگی مردم اجین بوده است، بنابراین باعث گرمی محیط و پویایی فضا می شود و از نماهای کامپوزیت که شهر را سرد و خشک می کنند و صنعتی می باشد، خارج کرده است.

نکته قابل توجه این است که در حال حاضر برخی از سازمان ها و ادارات مایل به طراحی داخلی با چوب هستند، چون این کار را تاثیرگذار در روحیه کارمند و افزایش کارایی او می دانند.

شرکت بازرگانی پارسا تنها شرکتی است که از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن گواهی کیفیت در زمینه محصولات چوب در صنعت ساختمان را کسب کرده است و در حقیقت بنیانگذار صنعت ترمووود در ایران است.

در کشور فنلاند، به ازای هر یک درختی که بریده میشود، 100 نهال کاشته می شود

متاسفانه در کشور ما، جنگل ها در معرض سرقت و قاچاق چوب قرار دارد. در کشور فنلاند، 87% خاک کشورش را جنگل پوشانده است، ولی با اینحال به ازای هر یک درختی که بریده میشود، 100 نهال کاشته می شود و این فرهنگ دوستی با طبیعت است.

منبع: سایت خبری / تحلیلی معماری نیوز

کاربرد چوب در ساختمان

انواع چوب , عکس چوب بلوط
انواع چوب , عکس چوب بلوط

در امریکای جنوبی، بسیاری از ساختمان های مسکونی و تجاری که قبل از قرن 21 ساخته شده اند، از چوب بعنوان ماده ساختمانی استفاده کرده اند. منابع عظیم چوب ساختار پایه بسیاری از منازل، ساختمان های تجاری، پل ها و کارگاه ها را بوجود آورده اند. امروزه، خانه ها و بسیاری از ساختمان های تجاری و صنعتی از مواد مدرن چوبی ساخته شده اند. اخیراً، علاقه ی روزافزونی به استفاده از چوب در سازه های ترابری مانند پل ها بوجود آمده است.

در این مقاله، به بررسی قابلیت های انواع مختلف سیستم های ساختمانی پرداخته شده است و مفاهیمی در مورد چگونگی انطباق سیستم های قدیمی برای استفاده از مواد و تکنیک های مدرن تشریح شده است. برای مثال زمانی سقف، دیوار ها و کف برای اینکه دارای وزن کمتری باشند، از صفحه های چوبی ساخته میشدند، ولی امروزه این ساختمان ها توسط پلیوود و فلیک بورد های صنعتی ساخته میشوند. در مقایسه با تخته، این پانل های چوبی بسیار راحت نصب میشوند و مقاومت مضاعفی در برابر بار ناشی از باد و زلزله ایجاد میکنند. بنابراین، پانل های پیش ساخته کف و سقف به همراه اتصالات آنها جزء به جزء در کارگاه جایگذاری میشوند. یک سازه را میتوان در زمان کوتاهی با استفاده از سیستم های پانل بندی شده در کارگاه ایجاد کرد.

گلولام و سایر سیستم های چوبی پانل بندی شده، بطور گسترده ای در بزرگراه ها و پل های راه آهن استفاده میشود. شرح مختصری از این نوع ساختار های چوبی را نیز مرور خواهیم کرد.

سازه های قاب سبک

از دید تاریخی، دو نوع عمده از ساختمان های قاب سبک وجود دارد. قاب بندی بالونی و قاب بندی زمینه ای. قاب بندی بالونی، که تا اوایل قرن بیستم مورد استفاده قرار میگرفت، از اعضای قاب بندی دیوار های تمام قد برای ساختمان سازی تشکیل میشود. اطلاعات بیشتر در مورد قاب بندی بالونی در راهنماهای ساختمانی قدیمی وجود دارد. در اواخر قرن بیستم، قاب بندی زمینه ای، بازار خانه سازی را دردست گرفت و در موارد تجاری و کاربرد های صنعتی سبک مورد استفاده وسیع قرار گرفت. قاب بندی زمینه ای ساخت هر کف را روی کف زیرین ممکن میساخت. قاب بندی زیمنه ای از 50 سال پیش تا کنون با استفاده از موادجدید و محصولات پانلی برای کف و سقف، متحول شده است و اجزای پیش ساخته و تکه های قابل استفاده در , سازه ی چفت وبستی، در آن بکار میرود. توضیح دقیق تر در مورد ساختار زمینه ای در کتاب ساختمان ساختمان منازل قاب چوبی (Sherwood & Stroh 1989) آورده شده است. کتاب راهنمای سازه های چوبی برای خانواده (AF & PA 1995) نیز دارای اطلاعات مفیدی در این زمینه است.

فونداسیون ها

ساختمان های قاب سبک با زیرزمین، معمولاً توسط دیوار های بتنی پیش ساخته در محل یا دیوار های بلوک بتنی پشتیبانی میشوند. روش دیگر برای ایجاد فونداسیون، استفاده از بلوک های بتنی است که ساختمان را کمی از زمین بلند تر میکنند. برخی ساختمان ها اصلاً دارای فونداسیون نیستند، چون دیوار ها توسط تکیه گاه های بتنی نگهداری میشوند پس نیاز به پایه ندارند. در دیواره های فونداسیون از چوب پرداخت شده نیز استفاده میشود.

اساساً چنین فونداسیون هایی از بخش های دیواره ای چوبی به همراه صفحات پلیوود تشکیل شده اند که توسط صفحات پرداخت شده چوب حمایت میشوند و تمام آنها تا سطح معینی از دوام پرداخت شده اند. برای توزیع بار، صفحات روی یک لایه از سنگ یا گراول قرار میگیرند. دیوار ها باید طوری طراحی شوند تا در مقابل بار های جانبی مقاومت کنند و با همان تکنیک هایی که دیوار های سنتی ساخته میشوند، بوجود می آیند. سطح خارجی دیواره قونداسیون که زیر سطح است،به مواد ضد رطوبت آغشته میشود تا از تماس مستقیم آب با پانل ها جلوگیری کند. پشت بند ها باید طوری طراحی شوند که امکان خشک شدن راحت برای فونداسیون ایجاد شود و سطوح پایین نیز از همین منوال طبعیت کنند.

به علت اینکه دیواره فونداسیون دائمی است، پرداخت اولیه پلیوود و قاب بندی آن و ایجاد بست بسیار مهم است. پرداخت ویژه فونداسیون (FDN) با توجه به عمق و میزان تداخلات مواد شیمیایی انجام میگیرد. بست های ضدزنگ (مانند Stainless Steel) برای چوب های پرداخت شده، پیشنهاد میشود. اطلاعات بیشتر در این مورد در کتاب ملزومات اساسی فونداسیون چوبی دائمی (AF & PA 1987) آورده شده است.

کف ها

برای خانه های زیرزمین دار، سازه ی حامی مرکزی از بخش های چوبی روی زمینه مناسب تشکیل شده است که در بر دارنده ی تیر های باربر میباشد که از الوار های هم عرض اتصالات (استاندارد 38×183 mm تا 38×286 mm ) تشکیل شده اند که به یکدیگر پیچ میشوند و در لبه ها قرار میگیرند. چون الوار ها آنقدر طولانی هستند که کل طول تیر را پوشش میدهند، پس اتصالات در چند لایه مورد نیاز میباشد.

مفاصل در لایه های مجزا نزدیک پشتیبان ستون قرار میگیرند. تیر حمال نیز میتواند از نوع گلولام یا تیر فولادی I باشد که معمولاً توسط ستون های لوله ای فولادی حمایت میشوند. چنین جزئیاتی را میتوان در مورد خانه هایی که روی سطح ساخته میشوند نیز بکار برد. قاب بندی کف در سازه های مقاومتی معمولاً از اتصالات چوبی 400 یا 600 میلیمتری تشکیل میشوند. مراکز ثقل توسط دیواره های فونداسیون و تیر باربر مرکزی پشتیبانی میشوند ( شکل 1)

شکل 1 : جزئیات کف معمولی برای ساختمان زمینه ای همراه با تیر های خوابیده روی تیر مرکزی

اندازه الوار ها بستگی به نوع بارگذاری، فاصله بین الوار ها، فاصله بین پشتیبان ها، نوع چوب و سطح چوب دارد. معمولاً الوار های استاندارد 38×183 mm تا 38×286 mm، الوار های چوبی پیش ساخته یا خرپا های موازی مورد استفاده قرار میگیرند. الوار های چوبی معمولاً 6/3 تا 8/4 متر طول دارند. جدول فواصل ستون ها توسط انجمن جنگل ها و کاغذ امریکا منتشر شده است (AF & PA 1993). قابلیت طولانی بودن الوار های چوبی I یا خرپا های موازی توسط سازنده پیشنهاد میشود.

جاهای تعبیه شده برای راه پله، شومینه ها و اتشدان ها ممکن است در یک یا چند الوار تداخل ایجاد کند. پیشنهاد میشود که چنین جاهایی موازی طول الوار ها باشند تا از برش الوار اضافی، کاسته شود. هنگام برش، یک پشت بند در میان الوار های متصل قرار گرفته و به آنها الصاق میشود. یک پشت بند واحد معمولاً برای فضای بازی به عرض 2/1 متر مناسب است. ولی پشت بند های دوبل برای فضاهای باز عریض تر بکار میروند. برای فراهم کردن پشت بند مناسب باید توجه ویژه ای اعمال شود (مثلاً استفاده از نگهدارنده الوار)

بریدن اعضای قاب بندی برای نصب خطوط تهویه و داکت های حرارتی باید به حداقل برسد. اعضای بریده شده، نیاز به اقدامات تقویتی یا عضو تقویت کننده دارند. بخش هایی که باز متمرکز زیادی بر آنها وارد میشود (مانند زیر وان حمام)، نیاز به دوبرابر کردن الوار ها یا سایر اقدامات برای فراهم کردن پشتیبانی کافی دارند. یکی از مزایای قاب بندی کف با خرپا های موازی یا الوار های پیش ساخته I، قابلیت طولانی بودن آنهاست که نیاز به پشت بند های داخلی را از بین میبرد. مزیت دیگر این بخش ها این است که اجزا طوری طراحی شده اند که لوله کشی و سیم کشی و کانال های تهویه براحتی نصب میشوند.

پوشش کف، یا کف کاذب، روی قاب بندی کف انجام میشود تا زمینه کاری و اساس کف سازی نهایی را فراهم کند. خانه های قدیمی تر پوشش تخته ای داشتند، ولی خانه های جدید معمولا از محصولات پانلی استفاده میکنند. مواد معمول در پوشش مانند پلیوود و فلیک بورد های ساختمانی در اندازه های مختلف برای هماهنگی با نیاز های مختلف پوششی در دسترسند. پانل های نوع خارحی با سطح ضد آب، در جاهایی بکار میروند که رطوبت مشکل ساز باشد. مانند کف هایی که نزدیک بست های لوله کشی باشند یا کف کاذب در طی ساخت در هوای آزاد قرار داشته باشد.

پلیوود باید در جهتی صحیح نسبت به الوار ها نصب شود. فلیک بورد های ساختمانی نیز جهت خاصی برای نصب دارند. الگوهای میخکوبی نیز توسط کد مشخص میشوند و یا توسط سازنده پیشنهاد میشوند. حدود 3 میلیمتر از فضا باید بین لبه ها و انتهای پانل ها باشد تا تغییرات ابعاد مربوط به رطوبت را فراهم کند.

نشریه APA (انجمن مهندسی چوب) حاوی اطلاعاتی در مورد انتخاب ونصب انواع پانل های ساختمانی مناسب کف کاذب میباشد (APA 1996).

دیوار های خارجی

دیوار های خارجی ساخته شده از مصالح قاب سبک، معمولاً باربر هستند. این دیوار ها طبقات بالایی و سقف را پشتیبانی میکنند. یک استثنا در این مورد لبه های شیروانی منازل یک یا دو طبقه است. اساساً قاب بندی دیوار از پشت بند های عمودی و اعضای افقی تشکیل میشود که دربرگیرنده صفحات بالایی و پایینی و دماغه ها روی فضاهای تعبیه شده برای در ها و پنجره ها می باشد. پشت بند ها معمولاً بطور استاندارد 38 در 89 میلیمتر و 38 در 114 میلیمتر و یا 38 در 140 میلیمتری میباشند که روبروی هم میخ میشوند. پشت بند های خاص که با ضخامت دیوار مطابقت دارند نیز بصورت الوار های پیش ساخته I یا الوار ترکیبی ساختمانی وجود دارند. قاب بندی دیوار روی زمینه ای انجام میشود که توسط الوار های طبقه اول و کف کاذب ایجاد شده است. در اکثر موارد، تمام دیوار بصورت افقی قاب بندی میشود و سپس در جای خود قرار میگیرد. اگر دیواری آنقدر طولانی باشد که این کار ممکن نشود، بخش هایی از دیوار را میتوان بصورت افقی درست کرده و سپس انرا به بقیه ی دیوار متصل کرد.

بست های گوشه ها معمولاً پیش ساخته هستند، بطوریکه میتوان لبه آنرا به انتهای داخلی میخ کرد (شکل 2). بست ها گاهی در نقاط تقاطع دوبل میشوند که این کار به کمک قسمت داخلی برای فراهم کردن پشتیبانی انتهای دیوار داخلی انجام میشود. به همین ترتیب، یک بلوک افقی متوسط بین بست های خارجی قرار میگیرد تا دیواره پارتیشن را پشتیبانی کند. در چنین موردی، کلیپ های پشتیبانی مورد نیاز خواهند بود.

صفحات بالایی معمولاً دوتایی هستند، مخصوصاً وقتی الوار های کف در صفحه بالایی بین بست ها قرار میگیرند. دومین صفحه در بالا طوری قرار داده میشود که اولین صفحه را در گوشه ها و تقاطع دیوار های داخلی بپوشاند. این عمل وابستگی و مقاومت بیشتری در دیوار ها ایجاد میکند. در نواحی که امکان باد های شدید یا زلزله وجود دارد، باید بین دیوار، کف و صفحات موجود در سازه اتصال ایجاد شود که همگی به فونداسیون متصلند. اگر طبقه دوم به سازه اضافه شود، لبه الوار کف به دیوار بالایی میخ میشود و کف کاذب و قاب بندی دیوار به روشی که در طبقه اول گفته شد، انجام میشود.

پوشش دیوار های خارجی معمولاً نوعی محصول پانلی است. بار دیگر، پلیوود یا فلیک بورد مورد استفاده قرار میگیرند. فیبربورد که طوری ساخته شده تا مقاومت در برابر نفوذ آب داشته باشد نیز گزینه مناسبی میباشد. چندین نوع فیبربورد برای استفاده در دسترس است. بورد های چگالی معمولی که گاهی برای بدست آوردن مقاومت در مقابل بارهای جانبی وارده باید پرداخت شوند. بورد های چگالی متوسط که هنگام نیاز به پشتیبانی سازه ای مورد استفاده قرار میگیرند. پانل های حجیم فومی نیز میتوانند مقاومت حرارتی بیشتری نسبت به دیوار ها نشان دهند.

در مواردی که پوش نتواند مقاومت مورد نظر را ارائه کند، پرداخت مورب انجام میشود. بسیاری از پوشش های فومی قابلیت مقاومت در برابر فشار ها را ندارند، بنابراین پرداخت مورب باید در گوشه ها و پانل های ساختمانی در 2/1 متر ابتدای دیوار از گوشه ها انجام شود. وقتی پوشش های فوم سبک مورد استفاده قرار میگیرند، پرداخت به کمک فولاد استاندارد 9 در 89 میلیمتر انجام میشود.

شکل 2 – جزئیات گوشه برای دیوار های چوبی که پشتیبانی پوشش های داخلی را فراهم میکند. الف )گوشه سه لبه معمولی با بلوک بندی، ب) گوشه سه لبه بدون بلوک بندی، ج)گوشه دولبه با کلیپ حمایتی

سقف و پشت بام

سیستم سقف هم از الوار و هم از خرپا تشکیل شده است. خرپا های مهندسی، کار را در کارگاه کاهش میدهند و میتوانند فواصل بیشتری را بدون نیاز به پشتیبانی بپوشانند و در نتیجه نیاز به قسمت های باربر را کمتر میکنند. بدین ترتیب انعطاف بیشتری در قرار گیری دیوار های داخلی بوجود می آید. خرپا های سقفی پیش ساخته، برای ساخت سقف و بام شیبدار بکار میروند. دو سوم ساختمان های قاب سبک از این روش استفاده میکنند. برای سازه های مقاوم، خرپا ها عموماً با استفاده از الوار های 38 در 89 ساخته میشوند و با رابط های فلزی که با دندانه هایی که در اتصالات فشرده میشوند، به هم متصل میگردند (TPI 1995).

الوار ها و سیستم پوششی در بسیاری از ساختمان های ساخته شده تا 1950 دیده میشوند. لاپه ها عموماً روی صفحه بالایی دیوار ها پشتیبانی میشوند و به یک صفحه نگهدارنده در قله سقف متصل میشوند. به هر حال، چون لاپه ها شیب دارند، به بالای دیوار ها فشار می آورند. با میخ کردن لاپه ها به الوار های سقف و میخ کردن الوار های سقف به صفحات بالایی دیوار ها، از این موضوع جلوگیری میشود (شکل 3 – الف)

یک قسمت توخالی، جایی که دو بخش بالای سقف برهم عمود میشوند، بوجود می آید. یک الوار تهیگاه برای پشتیبانی از الوار های کوتاه که به الوار های تهیگاه و ستون میخ شده اند، بکار میرود (شکل 3 – ب). در برخی موارد، سقف تا انتهای قابل اتکا ادامه نمی یابد، ولی از چند نقطه بسوی انتهای دیوار شیب دارد که سقف را تشکیل میدهد. یک الوار مفصلی، الوار های کوتاه را پشتیبانی میکند و سوی دیگر الوار های کوتاه به صفحات بالایی متصل میشوند ( شکل 3 – ج). بطور کلی، همان مواد که برای پوشش دیواره ها و کف کاذب استفاده میشوند، برای پوشش سقف نیز بکار میروند.

عرشه ی چوبی

یک روش عامه پسند برای گسترش نواحی زنده در یک خانه، ساختن یک عرشه ی چوبی تنظیم شده با یکی از دیوار های خارجی میباشد. عرش ها از الوار های پرداخت شده ساخته میشوند که عموماً از مصالح فروشان محلی قابل خریداری است و با توجه به پیچیدگی کار، ممکن است حاوی راهنمای ساخت و نصب نیز باشد. برای اطمینان از عمر طولانی، ظاهر قابل قبول و امنیت سازه، در اولین قدم باید احتیاطات لازم اعمال شود. انتخاب صحیح مواد، اولین اقدام در این راه است. پس از آن عملیات نگهداری لازم است. پیشنهادات دقیق تر در تمام این موارد در کتاب عرشه های چوبی، مواد، ساختمان و پرداخت (Mc Donald & Others 1996) آمده است

ساختمان های شمعی و ستونی

در ساختمان های شمعی و ستونی، شمع های گرد یا ستون های مربعی هر دو بعنوان فونداسیون و عنصر قاب بندی عمودی عمل میکنند. این نوع از ساختمان بنام ساختمان شمعی نامیده میشد، ولی امروزه، با استفاده گسترده از تیرها، این ساختمان ها به قاب تیری تغییر نام یافته اند. برای سازه های نسبتاً پایین، دیوارهای سبک و قاب بندی پشت بام به ستون ها میخ میشوند که معمولاً 4/2 تا 6/3 متر از هم فاصله دارند. این نوع ساختمان عموماً با شمع های گرد برای ساختمان های کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد، ولی همین مفاهیم سازه ای برای ساختمان های تجاری نیز تعمیم یافته است (شکل 4)

شکل 3 : الف) یک سقف از نوع الواری با قاب بندی معمولی. ب) تهی گاه.  ج)گوشه ی تهیگاه

شمع های گرد هنگام اتصال اعضای قاب بندی مشکلاتی بوجود می آورند. این مشکلات را میتوان با ورق گذاشتن در رخ خروجی شمع آسان تر کرد. برای شمع های گوشه، دو رخ بصورت اریب ورقه زده میشوند. با این عمل میتوان اتصال بهتری به قاب بندی سبک و سنگین به کمک میخ و اتصالات داشت. وقتی شمع گرد باقی بماند، رخ خارجی آن نشیمن گاه مناسبی برای تیر ها نخواهد بود.

تیر های چهارضلعی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند و میتوانند از الوار های چوبی و گلولام ساخته شده باشند. تیرهای ساخته شده مزیت بیشتری دارند، چون فقط پایه تیر باید پرداخت شود. بخش پرداخت شده در زمین ممکن است با اندازه های مختلف باشد تا با طول پرداخت نشده همخوانی داشته باشد. در طراحی این نوع از تیرها باید همخوانی بین قسمت های پرداخت شده و پرداخت نشده رعایت شود. سیستم دیوار از بدنه های افقی تشکیل میشود که معمولاً با فلزات درخشان پوشیده میشود و باعث بوجود آمدن مقداری مقاومت مازاد میشود.

ساختمان های شمعی و ستونی. چپ) شمع ها و تیرها هم در فونداسیون و هم در دیوار دیده میشوند. راست) شمع و تیر فقط فونداسیون را برای سازه های قاب بندی زمینه ای سنتی فراهم میکند.

خرپاهای سقف که با رابط های فلزی ساخته شده اند، به هر شمع یا تیر متصل میشوند. بافت های سقف بطور موازی با خرپا و با فاصله ای از 2/1 تا 7/3 متر نصب میشوند. برای فواصل 4/2 متری خرپا ها، این بافت ها معمولاً استاندارد 38 در 89 میلیمتر به فاصله ی 6/0 متری میباشند و به بالای خرپا ها یا بین آنها به کمک نگهدارنده های الوار متصل میشوند. سقف بندی معمولاً از فلز ساخته میشود که باعث مقاومت در دیافراگم سقف میشود و مقداری از بار را به دیوار های موازی با جهت بار، انتقال میدهد. اطلاعات دقیق تر در مورد طراحی سازه های قاب-تیر در مستندات انجمن ملی قاب سازان 1992 آورده شده است.

ساختمانهای کنده ای

علاقه روز افزونی برای ساخت ساختمان های کنده ای در میان افراد نواحی جنگلی دیده میشود. این طیف ساختمانها در بر گیرنده ی منازل ساده و کوچک تا ساختمان های بزرگ و دائمی میباشد (شکل 5). بسیاری از نمایشگاه های ایالات متحده، بصورت تخصصی در طراحی مصالح برای ساختمان های کنده ای فعالیت میکنند. منازل کنده ای تقریباً همیش از سیستم دیوار ساخته شده از طبیعت یا کنده های تولید شده به جای الوار های بریده شده بهره میبرند. سیستم های کف و سقف نیز ممکن است توسط کنده یا قاب بندی سنتی ساخته شوند. شرکت های سازنده منازل کنده ای، انواع کنده را به دو سیستم زیر تقسیم بندی کرده اند : گرد و شکل دار. در سیستم کنده ای گرد، کنده ها بصورت سطحی کاملاً صاف و گرد ایجاد میشوند و تمام آنها دارای قطر یکسانی هستند. در سیستم شکل دار، کنده ها به شکل های مختلف ماشین میشوند که عموماً گرد نیستند. سطح خارجی کنده ها معمولاً گرد است، ولی سطح داخلی آنها ممکن است کرد یا تخت باشد. رابط بین کنده ها طوری ساخته شده است که حالت چفت و بست پیدا کند.

استاندارد های مختلفی برای درجه بندی کنده ها و تخصیص خصوصیات به آنها ایجاد شده است و این استاندارد ها توسط کد های ساخاتمانی مشخص شده اند (ASTM 1996). سازندگان و طراحان باید بدانند که کنده ها میتوانند در کارگاه، به درجه رطوبت بالاتری نسبت به درجه ی ایده آل برسند. تاثیر فصول و تداوم انقباض و انبساط نیز باید در نظر گرفته شود. اطلاعات بیشتر در مورد منازل کنده ای در بخش منازل کنده ای از انجمن خانه سازان ملی در واشنگتن موجود است.

ساختمان های چوبی سنگین : قاب چوبی

ساختمان های قاب چوبی، امروزه در امریکا متداولند و جوابگوی نسل جدید میباشند. بسیاری از ساختمان های کارخانه ها و کارگاه ها که به اواسط قرن بیستم مروبط میشوند، از چوب سنگین ساخته شده اند. قاب چوبی تجاری از چوب های بریده شده ( بزرگتر از 114 در 114 میلیمتر) متصل به هم توسط اتصالات دست ساز زبانه مانند تشکیل شده اند. ساخت چنین قابی خواهان اتصالات بسیار خاص است که در شکل 6 نشان داده شده است.

منبع : http://www.iran-eng.com/showthread.php/192725-%DA%86%D9%88%D8%A8/page2

شکل 5 : خانه های کنده ای مدرن که در انواع طرح ها موجودند.

در ساختمان های قاب چوبی امروزی، یک پنل ترکیبی پیش ساخته پوششی (2/1 در 4/2 متر) مستقیماً در قاب استفاده میشود. این پنل دارای یک لایه داخلی 13 میلی متری، یک لایه مرکزی از عایق فوم و لایه خارجی از پلی وود یا فلیک بورد می باشد. در برخی موارد، یک لایه استاندارد 19 میلیمتری زبانه و دهانه از تخته های صلب نیز به قاب اعمال میشود و یک پنل ترکیبی پلیوود-فوم نیز روی تخته ها نصب میشود تا نمای خارجی خانه بوجود آید. آتش نشانی محل باید در مورد عایق های فوم نظر دهد.

اعضای قاب بندی در تقاطع های بزرگ بریده میشوند. بنابراین رفتار شناسی آنها قبل از نصب مشکل است. پس سازنده باید تغییرات ابعاد را که ممکن است با خشک عضو در محل رخ میدهد را در نظر بگیرد. سازه باید طوری طراحی شود که این تغییرات ابعاد را تحمل کند.

حفاظت از چوب

دانشمندان آمریکایی روشی ابداع کرده‌اند که با استفاده از آن از پوسیدگی‌های چوب و الوارهای چوبی جلوگیری می‌شود. به گزارش مجله دنیای نانو،`پت هیدن` استاد شیمی و `پیتر لکس` استاد علوم و منابع طبیعی `دانشگاه فنی میشیگان` در این روش ترکیبات آلی را در محفظه‌های پلاستیکی بسیار کوچک به قطر ‪ ۱۰۰نانو متر قرار می‌دهند.

به گفته این محققان، این دانه‌های کوچک که در آب غوطه‌ور می‌شوند آنقدر کوچک هستند که اگر تحت فشار قرار داده شوند در تمامی منافذ ظریف چوب نفوذ می‌کنند. پیتر لکس می‌گوید، از آنجاییکه بافت چوب همانند یک توری بسیار فشرده است اگر ذرات به اندازه کافی کوچک نباشند نمی‌توانند کاملا در منافذ آن نفوذ کنند.

`جیم بیکر` مدیر فنی همکاری‌های فناوری دانشگاه میشیگان، ابداع این روش را نقطه عطف مهمی می‌داند و می‌گوید، `این امر تنها با بکارگیری فناوری نانو در صنایع سنتی محقق شده است.` وی افزود، این فناوری در مقیاس نانو است اما نتایج آن بسیار شگرف و بزرگ خواهد بود. بیکر گفت، صنایعی که از این فناوری استفاده می‌کنند زباله‌های صنعتی قابل بازیافت و کاملا سازگار با محیط خواهند داشت و محیط زیست نیز از خطر نگه دارنده‌های صنعتی در امان خواهد ماند.

با بکارگیری این فناوری صنایع مختلف می‌توانند از مواد شیمیایی کم خطرتر نظیر بوراکس که بسیار موثر است استفاده کنند و تنها با خیساندن چوب در آب مواد نگهدارنده را از آن پاک کنند.

ایرنا

یکی از راه های حفاظت چوب دربرابر عوامل مخرب ،خشک کردن آن است.بدین معنی که با توجه به شرایط آب و هوایی و رطوبت نسبی محیط ، از رطوبت چوب بکاهیم . با توجه به اینکه کشورما دارای تنوع آب وهوایی فراوانی می باشد در هنگام خشک کردن چوب و حمل و نقل آن از شهری به شهر دیگر باید بسیار با دقت عمل کرد و به طور مثال انتقال یک محصول چوبی از یک منطقه کویری به یک شهر ساحلی که دارای اختلاف رطوبت نسبی قابل توجهی می باشند به هیچ وجه توصیه نمی شود .

در تصویری که در زیر مشاهده می کنید رطوبت تعادل در شهر های مختلف کشورآ ورده شده است.

دلایل خشک کردن چوب قبل ازمصرف

به طور کلی چوب دارای مقادیر چشمگیری رطوبت است .به علاوه چوب ماده ای آبدوست است ،یعنی اگر در محیط مرطوب قرارگیرد،آب را جذب می کند واگر در محیطی خشک باشد، رطوبت را از دست می دهد.بنابراین چوب باید همواره دارای رطوبتی نسبی متناسب بامحیط باشد.

چوب بلافاصله پس از قطع شدن حاوی مقدار زیادی رطوبت است،اگر با وجود این رطوبت از آن استفاده شود، پس از اینکه درمحل مصرف قرار گرفت و به تدریج رطوبت خود را از دست داد،ترک های سطحی و عمقی بر می دارد واز کیفیت آن کاسته می شود . چنانچه چوب طبق اصول علمی خشک شود ،در مصرف آن مشکلی به وجود در نخواهد آمد .

در شکل زیر معایب چوب اثر از دست دادن رطوبت دیده می شود .

به دلایل زیر چوب را باید قبل از مصرف خشک کرد .

1- جلو گیری از به وجود آمدن عیب هایی نظیر پیچیده شدن و ترک بر د اشتن چوب

2- محافظت بهتر چوب در مقا بل حمله قارچ ها، پوسیدگی ورنگی شدن

3- کاستن از وزن چوب و هزینه حمل ونقل

4- ازدیاد مقاومت چوب بدون بوجود آمدن عیبی در آن

5- افزایش نگهداری میخ در چوب

6- افزایش کیفیت رنگ آمیزی ، پرداخت و عملیات حفاظت چوب

7- از بین رفتن قارچها و حشرات در درجه حرارت بالا در کوره چوب خشک کنی

8- آسان تر و بهتر انجام شدن عملیات ماشین کاری بر روی چوب

9- بالا بودن مقاومت اتصال بین چسب و چوب خشک

چوب را به طور معمول به دو روش خشک می کنند:

الف – طبیعی: در هوای آزاد

ب – مصنوعی: در کوره چوب خشک کنی

عوامل مخرب چوب

چرخه زندگی قارچ ها :

قارچ ها ی چوبخوار درسطح چوب دانه های ریزی به نام هاگ ( اسپور ) تولید می کنند . هاگ ها درشرایط مناسب به میسلیوم یا ریسه که رشته های لوله ای شکل هستند ، تبدیل می شوند وازطریق روزنه ها به درون چوب نفوذ می کنند ودر آنجا فعالیت خود را آغاز می نمایند . در مراحل اولیه حمله ، اثرات پوسیدگی را نمی توان تشخیص داد مگر در موارد استثنایی که ممکن است کمی باعث تغییر رنگ چوب شوند . میسلیوم پس از مدتی رشد می کند وموادی را ازخود ترشح می نماید که باعث تجزیه وتخریب زنجیره طویل مولکول چوب می شود . دراین مرحله، چوب به تدریج نرم می شود ولی هنوز پوسیدگی را با چشم غیر مسلح نمی توان دید . درچنین شرایطی مقاومت چوب به تدریج کاهش می یابد .

ویژگی های چوب های پوسیده

هنگامی که شرایط برای حمله قارچها از هر لحاظ مناسب باشد ، میزان حمله قارچ ها وصدمات وارده ، به گونه چوب وقارچی که حمله می کند بستگی کامل دارد .

به طور کلی ویژگی های چوب های پوسیده به شرح زیر است :

1- رنگ چوب : رنگ چوب ممکن است بعد ازحمله بعضی ازقارچ های عامل پوسیدگی مانند پوسیدگی قهوه ای ، پوسیدگی سفید وپوسیدگی آبی ، تغییرکند . این گونه تغییر رنگ می تواند ، عامل مهمی برای تشخیص چوب های پوسیده باشد.

2- همکشیدگی: درچوب پوسیده، میزان همکشیدگی بیشتر از چوب سالم است.

3- وزن مخصوص : قارچها پس از حمله به چوب ،موادی از خود ترشح میکنند که باعث تجزیه ماده چوبی می شود وچوب را نرم واسفنجی می کند در نتیجه وزن مخصوص (دانسیته) چوب کاهش میابد.

4-مقاومت مکانیکی: مهم ترین مشخصه چوب پوسیده ، کاش مقاومت مکانیکی آن است که معمولا خیلی سریع ، بعد ازآلوده شدن چوب اتفاق می افتد . در آزمایشی که در شکل مقابل مشاهده می شود ،هنگامی که با میله فلزی تراشه ای از چوب پوسیده و تراشه ای از چوب سالم برداشته می شود،در چوب سالم تراشه به راحتی از چوب جدا می شود در حالی که در چوب پوسیده ،تراشه از وسط شکسته می شود.

5- حرارت: با توجه به اینکه حرارت سوختن چوب به طور مستقیم با وزن مخصوص آن بستگی دارد ،لذا چوب پوسیده نسبت به چوب سالم ،دارای ارزش حرارتی کمتری است . به طور کلی ،چوب پوسیده نسبت به چوب سالم در حرارت کمتری شعله ور می شود .

حشره های چوبخوار

1-2-موریانه ها: موریانه ها از لحاظ شکل ظاهری ،اندازه وسایر مشخصات بیولوژیکی به یکدیگر شبیه هستند

به طور کلی ،همگی از نور گریزانند و هرگز در هوای آزاد رفت وآمد نمی کنند . زندگی انها به صورت دسته جمعی ( کلنی) واغلب در دالانها و تونل هایی است که در چوب یا خاک ایجاد می کنند . این گونه حشرات بسیارخطر ناک هستند ،زیرا بدون ظاهر شدن وجلب توجه انسان ، ممکن است سقفی را به طور کلی ویران کنند و خسارت های زیادی را به بار آورند . موریانه ها از نظر نحوه زندگی به سه گروه عمده تقسیم می شوند :

1- موریانه هایی که در زیر خاک زندگی می کنند .

2- موریانه هایی که در درون چوب های خشک زندگی می کنند .

3-موریانه هایی که در چوب های مرطوب زندگی می کنند .

گروه دوم وسوم از نظر درجه خسارتی که به چوب وارد می سازند ، اهمیت زیادی ندارند

به طور کلی بیش از 2000 گونه موریانه وجود دارد که حدود 800 گونه آنها چوب خوار هستند . در ایران دو گونه موریانه شناخته شده است : یکی در منطقه شمال ودیگری درمنطقه جنوب . موریانه ها را عامل مهمی در تخریب چوبهای ساختمانی وتراورس های راه آهن تشخیص داده اند .

اصول مبارزه با موریانه

1- در محل هایی که خطر حمله موریانه زیر زمینی وجود دارد ،فونداسیون های ساختمان باید از بتون یا سایر مصالح ساختمانی مانند آجر ، سنگ ویا بلوک های ساختمانی که برای موریانه ها نفوذ ناپذیر است ، ساخته شود .

2- درصورتی که ساختمان دارای زیرزمین است ، کف زیرزمین باید بابتون ساخته شود .

3- پایه های چوبی که در زیرزمین نصب می شود ، باید داخل بتون وچندسانتی متر بالاتراز کف کار گذاشته شود .

4- اتصالات وفاصله بین تخته ها باید به نحوی ساخته شود که عمل تهویه به خوبی انجام گیرد واز جمع شدن رطوبت جلوگیری شود وشرایط لازم برای رشدونمو قارچ ها وموریانه ها فراهم نگردد.

5- بعداز ساخته شدن اسکلت ، خاک باید با محلول های شیمیایی ضدعفونی گردد .

6- ازچوب اشباع شده بامحلول های شیمیایی ضدقارچ وضدحشره استفاده شود .

7- کلیه مواد ومصالح زاید ، چوب های اضافی ومازاد بریده های چوب را باید ازاطراف ساختمان دور کرد

2-2- سوسک های چوبخوار

این نوع حشره ها هم به چوب های تازه قطع شده وهم به چوب های خشک سوزنی برگان وپهن برگان حمله می کنند . درختان معمولا تا زمانی که زنده هستند وقطع نشده اند ، ازحشره ها صذمات زیادی نمی بینند ولی پس از قطع ، نسبت به عوامل بیولوژیکی مخرب ، حساس تر وآسیب پذیرتر می شوند . به این دلیل ، معمولا چون درختان پس از قطع مدتی درجنگل یاکارخانه می مانند ، درصورتی که درطول این مدت گرده بینه ها حفاظت نشوند ، ممکن است توسط حشرات مورد حمله قرارگیرند .

مهم ترین حشرات چوبخوار که خسارت های قابل توجهی به چوب وارد می سازند عبارتند از :

– سوسک های معمولی مبلمان یا آنوبیوم (Anobium)

این نوع سوسک ها بیشتر ، درمبلمان های نو وکهنه ، پله های چوبی ووسایل تزئینی چوبی ودرشرایط آب و هوایی سرد ومرطوب زندگی می کنند .

– سوسک های پودرکننده چوب :

این نوع سوسک ها معمولا فقط به چوب پهن برگان حمله ور می شوند .

– سوسک شاخ دار خانگی :

این سوسک به مهمان موذی خانه معروف است خسارت وصدمات ناشی از آن ازدونوع سوسک قبلی بیشتر است .

اصول مبارزه با سوسک های چوبخوار

– چوب های حساس به این نوع سوسک ها که برای ساخت پایه های چوبی مورد استفاده قرار می گیرند ، بلافاصله بعداز قطع باید با محلول های شیمیایی مخصوص سم پاشی شوند .

– رعایت اصول بهداشتی درکارخانه های چوب بری ومبل سازی می تواند ازحمله این نوع حشرات تا اندازه ای جلوگیری کند

– استریل یا ضد عفونی کردن چوب آلات تازه قطع شده بابخار آب ( تحت شرایط کنترل شده ) روش مناسبی برای کنترل آلودگی چوب ها می تواند باشد .

تخته‌های trex

دست آورد جدید تکنولوژی

ترکس چیست:

ترکس نام تجاری محصولی است که به کمک تکنولوژی شیمی پلیمر و از ترکیب چوب با پلاستیک به وجود می‌آید و ماده جدید خواص کاملاً استثنایی و کاربردی از هر دو ماده را دارا می‌باشد.ترکس از ترکیب ضایعات صنایع چوب به خصوص صنایع مبلمان و غیره به صورت خاک اره و پلاستیک پلی اتیلن که به طور کلی شامل کیسه‌های پلاستیکی خرید و نوارهای پلاستیکی بسته‌بندی می‌شود به وجود می‌آید، پلاستیک پلی‌اتیلن در پروسه تولید، ذرات فیبر چوبی را کاملاً به یکدیگر چسبانده و به صورت محافظی برای ذرات چوب درمی‌آید و این عمل باعث می‌شود تا محصول به‌دست آمده دارای خصوصیات هر دو ماده تشکیل دهنده یعنی پلاستیک و چوب باشد، ‌ازجمله این که، محصول شکاف یا ترک نمی‌خورد، درجه جذب رطوبت بسیار پایینی دارد، در مقابل آفات و تغییرات شیمیایی مقاوم است، درجه سختی چوب ارتقاء می یابد.

ضمن این‌که تمامی خصوصیات کار با چوب را دارا بوده و قابلیت رنگ پذیری بالایی نیز دارد.

ترکس از ترکیب 50 تا60 درصد خاک اره و 40 تا50 درصد پلی اتیلن به روش اکستروژن پیوسته تولید می‌شود.

در ارزش‌یابی به عمل آمده ترکس به عنوان عضوی از یک سازه چوبی در نظر گرفته شده.ترکس یک محصول کامپوزیت پیش ساخته می‌باشد که حدوداً پنجاه درصد وزن آن را فیبر چوبی تشکیل می‌دهد و بقیه آن از پلاستیک، پلی اتیلن و ترموپلاستیک است و نتیجه نهایی محصول چوب ترموپلاستیک است. ابعاد استفاده شده در آزمایشات نزدیک به اندازه‌های الوار معمولی انتخاب شده یعنی از76 میلیمتر تا254 میلیمتر. اعداد به دست آمده بیانگر این امر است که ترکس بیش‌تر مناسب کار در فضای آزاد می‌باشد تا فضای سرپوشیده و بر اساس نتایج حاصل از بررسی‌های مختلف برای استفادهtrex به عنوان اجزاء داخلی ساختمان مثل تیر،‌ ستون، تیر حمال پیشنهاد نمی‌شود و در صورت استفاده برای مصارف فوق می‌بایست محاسبات جدید و خاص برای عضو به کار رفته در اجزاء سازه صورت بگیرد .

میزان مقاومت و یا قدرت نگهداری این محصول به میخ و پیچ در جهات سطحی و جانبی با استانداردها و کدهای طراحی شده برای چوب‌های تبدیل مثل الوار و غیره کاملاً مطابقت دارد.

اما باید در نظر داشت برای این منظورترکس می‌بایست حداقل دارای وزن مخصوص 50/0 باشد. بنابراین اندازه میخ و پیچ‌های مورد استفاده به شرح زیر می‌باشد.

میخ d 16 با حداکثر قطر4 میلیمتر(0.162 اینچ) پیچ شماره12 با حداکثر قطر5/5 میلیمتر

(216/0 اینچ) پیچ و مهره شماره7/12(1/2 اینچ)

دوام:

خصوصیات نشان داده شده در آزمایشگاه‌های به عمل آمده جهت بررسی دوام در مقابل شرایط آب

و هوایی، حمله حشرات و عوامل پوسیدگی و باختگی، آن را کاملاً با چربی‌های تیمار شده و یا اشباع شده قابل مقایسه می‌کند.

به همین دلیل می‌توان آن را در سازه‌هایی که مستقیماً با سطح زمین و خاک تماس دارند به کاربرد. شرایط انجام آزمایشات متعادل شش سال نگهداری ترکس

در شرایط نامناسب آب و هوایی و دیگر عوامل پوسیدگی بوده و علاوه بر این‌هاترکس توانسته در مقابل تابش اشعه ماوراء بنفش به خوبی کیفیت خود را حفظ کند زیرا این اشعه اثرات تخریبی مهمی بر روی پلاستیک‌ها و پلی اتیلن‌ها دارد.

خصوصیات کار با ترکس :

حمل و نقل: وزن ترکس از چوب بیشتر است و قابلیت انعطاف بیش‌تری نسبت به چوب دارد بنابراین هنگام حمل و نقل معمولاً نباید یک قطعه (به خصوص قطعات با قطر کم و طول زیاد) trexرا به تنهایی بلند کرد چون احتمال شکستن وجود دارد.

هم‌چنین هنگام انبار کردن حتماً می‌بایست آن را در محلی که تراز می‌باشد انبار نمود و برای این منظور می‌توان در زیر قطعات trex از چوبدستک به فاصله حدوداً هر6سانتیمتر استفاده نمود تا از کمانی شدن آن جلوگیری شود. ترکس را می‌توان به راحتی و دقیقاً مثل چوب برید.

برش کاری و دریل:

ترکس رامی توان دریل کاری کرد، سنباده زده و حتی با اور فرزبر روی آن کار کرد و ولی برای سهولت کار پیشنهاد می‌شود برای برش از تیغه اره الماسه با تعداد دندانه‌های 18 تا 24 استفاده شود و در هنگامی که قصد ایجاد سوراخ‌های عمیق با دریل را دارید چندین بارمته را از سوراخ خارج کرده و مجدداً فرو ببرید تا با این عمل خرده چوب‌ها و ضایعات ناشی از دریل کاری از محل خارج شود.

میخ و پیچ:

به منظور دوام بیش‌تر در صورت امکان می‌بایست از میخ و پیچ گالوانیزه و یا استیل استفاده کرد، فرورفتن میخ در ترکس نیاز به نیروی بیش‌تری نسبت به چوب دارد به همین دلیل در صورت در دسترس بودن پیشنهاد می‌شود از چکش پنوماتیک استفاده می‌شود. هم‌چنین هنگام دریل کاری به منظور پیچ کردن قطر مته نباید بیش‌تر از4/3 قطرپیچ باشد.

رنگ پذیری:

ترکس قابلیت رنگ پذیری کاملاً خوبی دارد و می‌توان آن را با رنگ‌های دلخواه تزئین کرد. اما قابل ذکر است که به صورت طبیعی این محصول در سه رنگ تولید می‌شود که عبارتند از قهوه‌ای روشن، کرم، طوسی که هر کدام از این رنگ‌ها طیف‌های روشن تا تیره را شامل می‌شود. نکته قابل توجه این است که ترکس پس از نصب به چهار تا شش هفته وقت نیاز دارد تا در اثر شرایط محیط و تابش خورشید رنگ آن تثبیت شود.

از دیگر خصوصیات استثنایی و به منحصر به فردترکس قابلیت انعطاف و خمش‌پذیری آن است که این خصوصیت به تولیدکنندگان امکان تولید محصولاتی را می‌دهد که تولید آن با چوب امکان‌پذیر نیست و یا در صورت امکان‌پذیر بودن باعث می‌شود تا مقادیر زیادی چوب مرغوب و گران قیمت تبدیل به ضایعات شود.

روش کار برای خم کردن ترکس بسیار آسان و کم‌ هزینه است و در سه مرحله صورت می‌گیرد که شامل گرم کردن در محفظه مخصوص، ساخت قالب و یا فرم مورد نظر برای خمکاری و مرحله نهایی خم کردن به شکل مورد نظر می‌باشد.

نگهداری:

باتوجه به شرایط محیط ممکن است در اثر مرور زمان قارچ، کپک و خزه و یا دیگر آفات سطح ترکس را بپوشاند برای از بین بردن این آفات می‌توان از پودرهای شوینده و برای حصول نتیجه بهتر از هیپوکلریت سدیم استفاده کرد.

برای لکه‌های به وجود آمده ناشی از روغن و چربی نیز می‌توان از سنباده با شماره‌های

متوسط به همراه پودرهای شوینده استفاده کرد. تمام خصوصیات ذکر شده در مورد ترکس باعث شده تا کمپانی تولید کننده آن در آمریکا این محصول را با اطمینان به مدت 10سال تضمین کند در صورتی که چنین امری در مورد چوب امکان‌پذیر نیست. با توجه به فراوانی و ارزانی مواد اولیه این محصول در کشورمان امید است به زودی شاهد تولید و ارایه این محصول به بازار مصرف ایران نیز .باشیم.

MDF

مخفف MDF ( Medium Density Fibernation) است .

MDF فیبر با چگالی متوسط است که بصورت فشرده از ضایعات چوب تهیه می گردد و از مقاومت زیادی در مقابل رطوبت برخوردار است.

MDFهمواره به عنوان مغز و درون کار در صنعت چوب مورد استفاده قرار می گیرد.

آنچه MDF را زیبا می سازد پوشش روی آن است که بسته به نوع کارمتفاوت می باشد.

از معروفترین روکشهای MDF می توان PVC ، VINILIUM، HPL وفرمیکا را نام برد.

لازم به ذ کر است فرمیکا بسته به نوع ضخامتش متفاوت می باشد.

بنابراین هرچه از روکشهای ضخیمتر و مقاومتر در پوشش MDF استفاده شود

جنس مرغوبتری بدست خواهد آمد.

MDFچیست:

MDF نوعی فیبر است که از خرده چوب بهم فشرده تحت فشار و حرارت به وجودمی آید.

اکنون در بیشتر موارد سازندگان کابینت از MDF به جای تخته سه لائی یا تخته های نئوپان استفاده می کنند.

دلائل استفاده:

۱-چگال بودن MDF ، یعنی زیاد بودن ذرات چوب در واحد حجم آن، محکم و بدون گره بودن این نوع فیبر که به سوراخ کاری و سوهان کاری آن و ایجاد فرم های دلخواه کمک می کند

۲- سطح آن هموار است.

۳- وجود ذرات بسیار ریز و نرم ، بافت غیر قابل تشخیصی دارد.

۴-این نوع فیبر براحتی با چسب چوب به هم می چسبد،

۵- سطح آن را می توان رنگ روغن یا رنگ پلاستیک زد و همچنین با لترون یا اچ پی ال یا ملامین روکش کرد.

۶- نسبت به اب مقاومت بیشتری دارد.

مصارف:

MDF نه تنها برای ساخت کابینت، بلکه برای ساخت دیوارهای چوبی، کمد و دکوراسیون داخلی منازل نیز استفاده می شود.

لترون ( Letron )

لترون ترکیبی از تخته های چند لایه چوب است.که این تخته ها از چوب نرم ، یا ضایعات خورد

شده و تراشه های کارخانه های چوب بری حاصل میشوند.

که البته این خرده ها در مقایسه با ذرات اولیه مورد استفاده در MDF بزرگتر بوده و قابل رویت

میباشند که در MDF این امر میسر نیست.

ورق لترون تولیدی با توجه به وجود پستی و بلندیهای سطحی ، میبایستی حتما قبل از روکش شدن ،

توسط ماشین آلات دقیقی ، پرداخت گردیده و ساییده شود.

سپس روکش نهایی با توجه به نوع نیاز ، روی این ورق چسبانده و پرس میگردد.

لترون رامیتوان به دو بخش تقسیم کرد:

الف ) لترون با روکش کاغذی

این نوع روکش ها از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و فقط برای پوشش ورق خام لترون مورد استفاده

قرار میگیرند.

در مقابل سایش و برخورد ، مقاوم نبوده و معمولا توصیه نمیشوند.

ب) لترون با روکش ملامینه ( لامینت )

روکش ملامینه همانگونه که از نامش بر می آید ، دارای سطحی ملامینی براق و همراه با

درخشندگی و انعکاس نور بوده و ضخامت مناسب آن ،در کنار استحکام و دوام بیشتر ،

نظر اکثریت مشتریان را به خود جلب میکند.

لازم به ذکر است ، روکش ملامینه باعث میشود برش و کار بر روی لترون کمی دشوارتر گردد و

دستگاهها و ماشین آلات خاص خود را میطلبد .

مقایسه Letron با چوب طبیعی

به دنبال ورود لترون به صنعت چوب ، تحولی شگرف در این صنعت به وجود آمد که توانست صنعت

چوب را از ورطه سنتی و محدودیتهای فراوانرهایی بخشیده و وارد دنیای صنعتی و مدرن ، همراه

با کیفیت بالاتر ، گرداند.

خصوصیات لترون در مقایسه با چوب طبیعی میپردازیم:

1 ) مصنوعات چوبی ساخته شده میبایستی رنگ آمیزی شده و هزینه ها و دشواریهایی را جهت

محافظت سطح آنها میبایستی متحمل شد.در فرایند رنگ آمیزی نیز مواد شیمیایی بر بافت طبیعی

چوب اثرات مخربی داشته و بعد از مدتی نیز رنگ قسمتهای مربوط به مفاصل و اتصالات به صورت

لایه لایه خرد شده و یا بلند میشود.نور مستقیم خورشید نیز تاثیرات نامطلوبی بر سطوح چوبی

خواهد داشت.

در صورتیکه لترون نیازی به رنگ آمیزی نداشته و داری سطوح لعابی یا لامینت هستند که در برابر

سایش ، برخورد و نور آفتاب و … مقامتر هستند.

2 ) مصنوعات لترون به صورت اجزای قابل مونتاژ و قابل تفکیک ساخته میشوند و همین امر

سهولت در جابجایی و محافظت آسانتر را در هنگاه حمل ، پدید می آورد.

در صورتیکه در مصنوعات چوبی ، این امر با سادگی میسر نبوده و معایبی را به همراه دارد.

3 ) پروفیلهای لترون در سطوح مختلفی از مقاطع ساخته شده و میتواند در هر مرحله از ساخت ،

متناسب با نوع محصول تغییر کند.

حال آنکه در فرآیندتغییر مقاطع چوب طبیعی و برشهای مقطعی ، سختیها و موانع بیشتری وجود دارد

و مستلزم زمان و هزینه بیشتری است.

نئوپان

صنعت تخته خورده چوب یکی از صنایع جدید است و در مقایسه با صنایع تخته فیبر وتخته چند لایه قدمت چندانی ندارد.

این صنعت در حال حاضر به علت استفاده از هر گونه ضایعات چوبی اعم از سه ریال شاخه ها، و مازاد مزارع پنبه وغلات، کتان و کنف و دیگر گیاهان چوبی در ردیف مهمترین صنایع وابسته به چوب قرار دارد.

تعدادی از واحدهای تولیدی تخته خرده چوب در ایران عبارتند از : نکا چوب، شموشک و شهید باهنر گرگان، نئوپان گنبد، و ……..

تعریف تخته خرده چوب:

تخته خرده چوب فرآورده چوبی صفحه ای شکل است که از مخلوط خرده چوب با سایرمواد لیگنو سلولزی و مواد چسبنده به کمک فشار و حرارت دادن ساخته می شود .

طبقه بندی تخته خرده چوب بر اساس روش ساخت (نوع پرس کردن (

تخته های حاصل از پرس صفحه ای(صاف

در این روش جهت طول ذرات تشکیل دهنده کیک تخته خرده چوب به صورت اتفاقی مرتب شده است.

این تخته از نظر شکل مقطع (ساختمان نیمرخ ضخامت تخته) خود به چند دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

تخته های یکنواخت یا یک لایه- تخته های سه لا تخته های ریزش تدریجی (بدون لایه مشخص) و

تخته های چند لا

تخته های حاصل از پرس غلتکی(پرس بی انتها):

در این روش غلتکهای پرس ثابت اند و فقط حرکت چرخشی دارند، کیک تخته خرده چوبها از بین غلتکها عبور می کند و به ضخامت تنظیم شده(فاصله بین دو غلتک بالا و پایین )در می آید در این روش می توان تخته های یک لا، سه لا، ریزش تدریجی و چند لایه تولید کرد .

تخته های تولید شده با پرس قالبی(قالب گیری شده ):

تفاوت اساسی این روش با ساخت تخته خرده چوب با پرس صفحه ای در شکل ظاهری صفحه پرس است. صفحات این پرس به شکلهای بر جسته، فرو رفته، انحنا دار، و یا پروفیل دار ساخته می شود و تخته هایی با شکل های مختلف به وجود می آورند: مانند صفحات ورزالیت

طبقه بندی تخته خرده چوب بر اساس چگونگی سطح (رویه):

۱- تخته خرده چوب بدون روکش :

که به دو صورت سنباده شده وجود دارد این تخته بیشتر در مصارف عمومی و جاهایی که در معرض دید شدید، مانند: سقف کاذب، طبقات داخلی کمد مورد استفاده قرار می گیرد

۲- تخته خرده چوب با روکش طبیعی(چوبی):

برای تزیین و زیبایی سطوح تخته خرده چوب می توان از آن روکش های چوبی (طبیعی) مانند:گردو، راش، …..استفاده کرد. این تخته بیشتر در جاهایی که تزییین سطوح مورد نظر باشد، مورد استفاده قرار می گیرد، مانند: دکوراسیون داخلی، صفحه میز و کابینت

۳- تخته خرده چوب با روکش مصنوعی:

سطوح این نوع تخته خرده چوب ها به وسیله روکشهای مصنوعی (کاغذ آغشته به چسبهای مصنوعی) پوشیده می شود. سطح حاصله با توجه به نوع کاغذ مصرفی (ساده، رنگی، نقش دار)یا دارای نقوش مختلفی از چوب باشد. از این تخته در مکانهایی که حرارت و رطوبت زیاد باشد می توان مصرف کرد، مانند: دیوار حمام و رختکن، میز رستورانها، کابینت آشپز خانه

۴- تخته خرده چوب لعاب دار(لاک کاری شده):

سطوح این نوع از تخته ها، توسط یک لایه رنگ آغشته به مواد حفاظتی و ضد رطوبتی پوشیده می شود و بر حسب مورد مصرف ممکن است یک سطح یا هر دو سطح آن لاک کاری شودر،این تخته در دیوارهای آشپزخانه،حمام، سرویسهای لابراتورها و موارد دیگر مصرف می شود.

نتیجه گیری

یکی از بهترین روشهای حفاظت چوب این است که بتوانیم رطوبت چوب را با توجه به شرایط آب وهوایی ورطوبت نسبی محیط بکاهیم . هرچه رطوبت محیط کم باشد عمر چوب بمراتب زیاد خواهد شد .

علت خشک کردن چوب این است که طول عمر چوب را زیاد کنیم .

بااستفاده از روشهای حفاظت چوب از جمله با رنگ کردن وخشک کردن وروغن اندود کردن چوب وبا ازبین بردن حشرات چوبخوار می توان دربالا بردن سطح عمر چوب موثر واقع شد .

درتکنولوژی های پیشرفته وابسته به چوب ، ازترکیب خاک اره وپلاستیک پلی اتیلن تخته ای بنام ترکس بوجود می آید که ذرات فیبرچوبی بوسیله پلاستیک پلی اتیلن درپروسه تولید به یکدیگر چسبانده می شود وبصورت محافظی برای ذرات چوب درمی آید ودرنتیجه چوب بدست آمده شکاف یا ترک نمی خورد ، درجه جذب رطوبت پایین می آید ، درجه سختی چوب ارتقاء می یابد ودرمقابل آفات وتغییرات شیمیایی مقاوم می شود.

MDFولترون نیز که با تکنولوژی پیشرفته چوب وبصورت فشرده از +ضایعات چوب تهیه می گردد از مقاومت زیادی درمقابل رطوبت برخوردار است چون دراین نوع فرآورده از روکشهای PVC ,VINILUM ,HPL فرمیکا استفاده می شود عمر این چوب را نیز زیاد می کند .

مزایای فناوری های نوین در تولید صنعتی ساختمان :

افزایش سرعت احداث ساختمان و کاهش زمان ساخت

– انبوه سازی ساختمان با استفاده از سیستم ها و فناوری های نوین

– صرفه جوئی در مصرف انرژی و کاهش اتلاف انرژی

– کیفیت بالای ساختمان و مقاومت در برابر حوادث طبیعی

– افزایش استحکام و عمر مصالح نوین ساختمانی

– کاهش پرت مصالح ساختمانی

– کاهش آلودگی محیط زیست

– سبک سازی ساختمان

– امکان کنترل کیفیت بر فرایند تولید در کارخانه

– ارتقاء جایگاه نیروی کار برای افراد تحصیل کرده در صنعت ساختمان

– امکان استفاده از نیروی کار دائمی در تمام فصول سال

– کاهش قیمت تمام شده ساختمان

انواع پنجره در ساختمان

دکوراسیون هابیت , هابیتی انگلیسی

توسط farbod | اسف 21, 1394 | دکوراسیون, دکوراسیون چوبی | 0 دیدگاه

دکوراسیون هابیت , هابیتی انگلیسی

    1234567891011

ایده های خلاقانه دکوراسیون٬  خانواده بریتانیایی علاقه خود به داستان هابیت‌ها اثر جی آر تالکین را با تغییر شکل خانه به صورت خانه هابیت‌ها نشان دادند.

كاورل‌هاپكينسون پدر خانواده سقف‌ها را كوتاه و مبلمان را تا حد امكان كوچك كرده است. افزون بر اين در‌های گرد خانه نيز شباهت بسياري به خانه هابيت‌ها دارد. گفتني است هابيت‌ها در داستان‌هاي تالكين مردان كوتوله‌اي هستند كه نماد زندگي ساده آدم‌ها هستند.

اجتماع > اجتماعی – لندن


(بیشتر…)

ابعاد كابينت , دکوراسیون آشپزخانه چوبی

 دکوراسیون آشپزخانه, رنگ کابینت آشپزخانه, کابینت آشپزخانه, کابینت کلاسیک

ابعاد كابينت , دکوراسیون آشپزخانه چوبی

آشپزخانه٬آشپزخانه چوبی٬آشپزخانه مدرن٬دکوراسیون آشپزخانه٬دکوراسیون آشپزخانه چوبی٬دکوراسیون بار آشپزخانه٬کابینت آشپزخانه 2016٬

کابینت آشپزخانه کلاسیک چوبی
ابعاد كابينت , دکوراسیون آشپزخانه چوبی

کابینت آشپزخانه کلاسیک چوبی

ابعاد كابينت:

كلاً كابينت به دو دسته تقسيم مي شود:

1-   هوايي

2-   زميني

طریقه ساخت کابینت ، طراحی حرفه کابینت آشپزخانه , نرم افزار طراحی کابینت ، کابینت آشپزخانه ،

کابینت آشپزخانه کلاسیک چوبی

کابینت آشپزخانه کلاسیک چوبی

زميني:

ارتفاع: ابعاد با پايه و صفحه: Cm 95-90 پايه Cm 14 و جعبه 72 صفحه روي كابين Cm4 و Cm 5 مقدار كلاژ پايه.

عمق: Cm55

عرض: بنابه فضاي لازم

طریقه ساخت کابینت ، نرم افزار طراحی کابینت ، کابینت آشپزخانه ، کابینت

هوايي:

ارتفاع Cm70 استاندارد Cm90 براي سقف هاي بلند Cm240

عرض: بنابه فضاي لازم مورد نياز.

عمق: Cm30

طريقه ساخت كابين زمينی :

به طور مثال يك كابين به طول Cm 100 را در نظر مي گيريم.

براي ساخت اين كابين Cm100 به دو شيوه مي توانيم عمل كنيم.

اولين راه: يك كفه به ابعاد 55×100 و دو عدد ديواره به ابعاد Cm55 ×  Cm70 و دو تيرك Cm 8/96 × 7 نياز داريم.

كه اين كفه Cm 55× 100 را از زير به دو ديواره Cm 55 × 70 با پيچ اتصال مي دهيم و دو تيرك Cm8/96 × 7 كه ضخامت دو ديواره mm 16 از آن را كم كرديم براي بالا جعبه استفاده مي كنيم كه لبه يكي از اين تيرك ها لبه چسباني شده است چون هنگام باز و بسته كردن درب قابل مشاهده است و اين تيرك ها براي اتصال دو بدنه يا ديواره كابين و محل اتصال كابين به صفحه رويه به كار گرفته مي شود.

راه دوم:

كفه مورد نظر را Cm55 × 8/96 گرفته و دو ديواره را Cm 55× 72 مي گيريم و دو تيرك Cm 8/96 × 7 كه كفه مورد نظر در داخل دو ديواره قرار گرفته و به وسيله پيچ به هم اتصال داده شده است. و از بالا هم آن دو تيرك به دو ديواره متصل مي شود.

راه اول از راه دوم بهتر است به اين مقاومت جعبه اي كه كفه آن از زير پيچ شده است بيشتر از جعبه اي كه اتصال از كناره ها (ديواره ها) انجام شده است.

شيار زدن:

براي پوشاندن پشت جعبه كه به ديوار متصل مي شود از فيبر ر mm 3  استفاده مي كنيم به ديواره ها و كفه شيار زده و فيبر را در داخل آن شيارها مي كنيم.

فاصله شيار از ديواره اصلي mm 16 كه معادل با ضخامت يك MDF است و اين فاصله به اين منظور مي باشد كه دو تكه MDF را بعد از شياري كه فيبر در داخل آن است به ديواره هاي كناري و پشت تيرك بالا با پيچ متصل مي كنيم و اين تكه ها MDF به اين منظور است كه براي اتصال به ديواري كه جعبه ها قرار است در آن محل استفاده شود است.

هوايي:

يك جعبه هوايي داراي دو ديواره (كه بنا به درخواست Cm 90 يا Cm 70 باشد) و يك كف و يك طاق.

ابعاد كف به طور مثال يك جعبه Cm50 (90 يا 70 × 30 × 50) 8/46= 2/3- 50 مي باشد چون ديواره ها به كف پيچ مي شوند و طاق كه ابعاد آن به مقدار ضخامت يك فيبر و يك MDF كه حدوداً معادل mm 19 يا Cm2 كمتر است.

و در قسمت هوايي براي نصب در پشت فيبر يك تكه MDF به طول خود جعبه به طور مثال براي Cm 50 ، Cm 8/46 كه يك بعد آن بصورت  سرتاسر بريده شده است استفاده مي شود و دقيقاً يك تكه ديگر از همين لچكي (باديكه MDF به عرض Cm6 كه يك برش   خورده باشد) استفاده مي كنيم يكي از اين لچكي ها ثابت به خود جعبه متصل است و يكي ديگر از آنها كه يك تا دو سانتي متر از لچكي ثابت كوچكتر است و اين اختلاف طول به اين منظور است كه جعبه در جاي خود كمي توان حركت افق را داشته باشد و اين لچكي متحرك به ديوار نصب شده به صورتي كه هنگامي كه لچكي ثابت به داخل آن افتاد در جاي خود دقيقاً فيكس شده و از ديوار قابل سور خوردن نمي باشد.

نكته قابل توجه درباره و متمايز در كابين هاي زميني open (اوپن) كه اين كابينت هاي اوپن از دو طرف ديد دارند در اين است كه در كابين هاي اوپن از فيبر استفاده نمي شود بلكه به جاي فيبر از دو تير Cm 5 استفاده مي شود كه فقط براي اتصال درب نما از آنها استفاده مي شود.

براي نصب كابين زميني از پايه هاي پلاستيكي يا فلزي قابل رگلاژ استفاده مي كنيم كه اين پايه ها در زير كفه نصب شده تقريباً در فاصله Cm5 از بعد كفه و Cm 5 از بعد ديگر كه اين پايه ها به ما اين توانايي را ميدهند كه جعبه مورد نظر خود را در جهت افقي و عمودي تراز كرده و به ديوار نصب مي كنيم و براي اينكه كار زيباتر به نظر برسد و فاصله اي بين دو ديواره يعني ديواره يك جعبه با ديواره جعبه ديگر به وسيله پيچ دو طرفه اي به نام فيكس اين دو ديواره را به هم فيكس مي كنيم.

در مورد هوايي ها هم به اين شيوه عمل مي كنيم و براي تراز بودن جعبه هاي هوايي يك خط تراز روي ديوار رسم كرده و آن را پايه و محل نصب لچكي ها مورد نظر قرار مي دهيم به همين دليل تمام جعبه هاي هوايي در يك راستا و تراز در كنار هم قرار مي گيرند.

طریقه ساخت کابینت ، نرم افزار طراحی کابینت ، کابینت آشپزخانه ، کابینت

دکوراسیون چوبی و ام دی اف آشپزخانه ، کابینت
ابعاد كابينت , دکوراسیون آشپزخانه چوبی

دکوراسیون چوبی و ام دی اف آشپزخانه ، کابینت

براي ساخت درب كابينت :

درهاي كابين به چند دسته تقسيم مي شوند

1-   درهاي ساده با نوار لبه چسبان دستي يا P.V.C

2-   درهاي تمام چوب

3-   درهاي كارخانه اي به صورت لبه گرد

4-   درب هاي به صورت قابي يا پروفيلي

به طور كلي براي ساخت در و انداز دقيق در كابينت مثلاً براي يك جعبه 55 × 72 × 100 كه بصورت در دولكه‌ي
مي خواهيم استفاده كنيم.

100را به دو تقسيم كرده و از mm4 ميلي متر كم خواهيم كرد به اين منظور است (كه اصطلاحاً به آن بادخور گفته مي شود)  براي رگلاژ در تنظيم فاصله بين دو در كاهش است.

100÷ 2= 50

50cm – 4 mm = 49/6 cm

ساخت کابینت آشپزخانه

انواع چوب و تخته در دکوراسیون چوبی

انواع چوب, چوب, هنر چوب

انواع چوب , انواع چوب و تخته در دکوراسیون چوبی

همه چیز درباره دکوراسیون آشپزخانه چوبی

همه چیز درباره دکوراسیون آشپزخانه چوبی

توسط farbod | اسف 2, 1394 | آشپزخانه مدرن, دکوراسیون, دکوراسیون آشپزخانه, رنگ کابینت آشپزخانه, کابینت آشپزخانه | 0 دیدگاه

همه چیز درباره دکوراسیون آشپزخانه چوبی

آشپزخانه٬آشپزخانه چوبی٬آشپزخانه مدرن٬دکوراسیون آشپزخانه٬دکوراسیون آشپزخانه مدرن٬دکوراسیون بار آشپزخانه٬دکوراسیون داخلی آشپزخانه٬طراجی آشپزخانه٬کابینت آشپزخانه٬کابینت آشپزخانه 2015٬کابینت آشپزخانه 2016٬

درباره دکوراسیون و استاندارد های مورد نیاز در دکوراسیون آشپزخانه خانگی

شرایط یک آشپزخانه خوب

یک آشپزخانه امروزی در خانه
یک آشپزخانه خوب دارای شرایط زیر است:

لزوم نورپردازی مناسب

نورپردازی اشپزخانه , لوستر و چراغ های سقفی در دکوراسیون آشپزخانه

نورپردازی اشپزخانه , لوستر و چراغ های سقفی در دکوراسیون آشپزخانه

در آشپزخانه‌های قدیم که مانند امروز دارای کابینت‌های ثابت و جاسازی شده و محل مشخصی برای اجاق گاز، یخچال و دیگر وسایل آشپزخانه نبودند، نورپردازی اغلب به وسیله یک چراغ آویز سقفی که در مرکز سقف آشپزخانه نصب می‌شد انجام می‌گرفت. چرا که اغلب فعالیت‌های داخل آشپزخانه (مانند آماده‌سازی مواد غذایی) بر روی میز وسط آشپزخانه انجام می‌شد. اما امروزه باید به گونه‌ای این نورپردازی صورت بگیرد تا باعث نشود که آشپز پشت به نور قرار گیرد و باعث خستگی مفرط شود.

لزوم جریان داشتن هوا
یک آشپزخانه خوب همچنین باید به گونه‌ای طراحی شود که هوا در آن جریان داشته باشد و گرما و بوی ناشی از پخت غذا را به خارج منتقل نماید .

ضوابط معماری یک آشپزخانهٔ استاندارد
موقیت آشپزخانه در خانه
آشپزخانه باید شمالی-جنوبی یاشمالی-غربی باشد زیرا دارای هوا ی گرم است و باید درجبههٔ هوای سرد خانه باشد اگر این امکان وجود نداشته باشد باید به وسیلهٔ بالکن یا ایوان به فضای باز وصل شود همچنین آشپزخانه باید در مجاورت باغچه سبزیجات و انبارمواد غذایی باشد و به فضا ی بازی بچه‌ها و ایوانو ورودی دید داشته باشد اگر سعی شود که اشپزخانه در نزدیکی در ورودی یا پارکینک طراحی شود بهتر است.. زیرا انتقال مواد غذایی خریداری شده به آشپز خانه راحت تر است و در نهایت آشپزخانه باید به اتاق غذاخوری و پذیرایی نزدیک باشد

مثلث کار در آشپزخانه
آشپزخانه در خانه عمدتاً محل کار است شخص خانه‌دار مدت زمان زیادی را در آشپز خانه صرف تهیه غذا می‌کند از این رو چیزی که در طراحی آشپزخانه اهمیت دارد وجود تناسباتی است که باعث شود شخص خانه‌دار در زمان کار مسافت کمتری را در آشپز خانه طی کند برای همین در آشپزخانه وسایل اصلی شامل سینک ظرفشویی و یخچال و اجاق گاز در یک مثلث قرار می‌گیرد که در استانداردهای معماری محیط این مثلث باید بین دو عدد ۴٫۸۰ متر و ۶٫۰۰ متر باشد فاصله این سه وسیله باید نه آنچنان زیاد باشد که باعث رفت آمد زیاد شود و نه آنجنان کم که محدوده کاری و حرکتی را برای هر یک از آنها مخدوش کند .

محل قرار گیری وسایل آشپزخانه
محل وسایل آشپزخانه باید طوری طراحی شود که شخص خانه‌دار مدت زمان کمتر را بایستد… فضای بین وسیله‌های اصلی آشپزخانه(سینک ظرفشویی و اجاق گاز و یخچال) معمولاً با کابینت پر می‌شود و برای ایجاد فضا ی بیشتر برای ذخیره مواد غذایی و… است عمق این کابینت‌ها روی زمین ۶۰ سانتی‌متر و در کابینت هوایی ۳۵سانتی‌متر است زیرا کابینت‌های هوایی میزان وزنی که تحمل می‌کند کمتر است و همچنین کابینت هوایی باید در ارتفاعی که دست انسان می‌رسد قرار گیرد که ارتفاعی درحدود ۲ متر می‌باشد. اگر قرار باشد پنجره‌ای بین فضای آشپزخانه و پذیرایی باشد اینپنجره در راستای چشم انسان قرار می‌گیرد یعنی در ارتفاع ۱۵۰ سانتی‌متر. در آشپزخانه‌هایی که دو ردیف کابینت داریم فاصلهٔ این دو ردیف باید حداقل ۱٫۲متر باشد .

از آنجایی که شخص خانه‌دار مدت زمان زیادی را در مقابل سینک ظرف شویی صرف می‌کند بهتر است در مقابل سینک پنجره ای رو به فضای باز باشد تا فضای دل نشینی ایجاد کند و باعث رفع خستگی فرد شود و همچنین وجود این پنجره باعث ورود نور خورشید و جریان هوا می‌شود که رطوبت اطراف سینک را از بین میبرداین پنجره باید سانتی‌متر ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر بالاتر از سینک باشد طول سینک ظرفشویی دوقلو با سطح آبکشی ۱۵۰ سانتی‌متر است بهترین ارتفاع برای سینک و گاز بین دوعدد ۸۵ سانتی‌متر و۹۲ سانتی‌متر است برای لوله کشی شیر آب سینک باید انشعابی در زیر سینک در نظر گرفته شود که برای ماشین ظرفشویی و ماشین لباس شویی استفاده می‌شود در نتیجه در صورت وجود این دو وسیله در آشپز خانه محل استقرار آنها باید در نزدیک سینک باشد .

اجاق گاز که به منظور پخت‌وپز مورد استفاده قرار می‌گیرد باید در دو طرف خود کابینت کافی داشته باشد و همچنین باید دارای تهویه ی مناسب باشد این تهویه باید به وسیلهٔ هود انجام گیرد هواکش این هود اگر در دیوار باشد نباید مسافت زیادی را طی کند تا به فضای باز برسد در نزدیکی گاز نباید پنجره باشد زیرا جریان هوا موجب خاموشی شعله ودر نهایت آتش‌سوزی می‌شود پهنای استانداردگاز ۶۰ سانتی‌متر است یخچال و فیریزر چون وسیله ایست که عموم افراد خانه از آن استفاده می‌کنند ترجیحاً در نزدیکی ورودی آشپزخانه قرار می‌گیرد در این رابطه به فضای لازم برای باز کردن در آنها باید توجه کرد در اطراف یخچال و فیریزر باید کابینت باشد برای راحت تر برداشتن و گذاشتن وسایل پهنای یخچال استاندارد ۶۰ سانتی‌متر است .

انواع آشپزخانه
آشپزخانه ساده یا خطی
در طراحی این مدل آشپزخانه سینک و گاز و یخچال در یک سمت قرار می‌گیرد و مثلث کار تشکیل نمی‌شود برای خانه‌های کوچک استفاده می‌شود که فضای محدودی دارند مزایای این آشپزخانه‌ها این است که فضای بسیار زیادی از آشپز خانه به صور ت مربع یا مستطیل در جلوی کابینت‌ها خالی است که در مساحت‌های بزرگ‌تر می‌تواند میز غذا خوری قرار گیرد معایب این آشپزخانه‌ها نداشتن فضای زیاد پیشخوان است به خاطر قرار گرقتن تمام وسایل در یک سمت

آشپز خانه با دو ردیف کابینت
در این گونه آشپزخانه‌ها فضای آزاد آشپزخانه کاهش یافته در این آشپزخانه باید دقت شود حسن این مدل در تعداد زیاد کابینت‌ها است وعیب ان فاصله بین دو ردیف کابینت است که طوری باشد که برای بازکردن در کابینت‌ها و … فضای کافی وجود داشه باشد

آشپزخانه L شکل
این آشپزخانه‌ها از یک طرف کاملاً به فضایی مانند نشیمن باز می‌شود. این مدل فضای چندانی احتیاج ندارد زیرا در گوشه خانه قرار می‌گیرد مزایای آن در این است که میز نهار خوری می‌تواند در آشپزخانه قرار گیرد و عیب آن نزدیکی سینک و گاز و یخچال است که با افزایش میزان کابینت‌ها این اشکال رفع می‌شود

آشپزخانه U شکل
در این اشپزخانه اجزای اصلی بر روی ردیف U شکل قرار دارد فضای [پیشخوان] زیادی دارد که می‌تواند به عنوان [میز غذاخوری ]استفاده شود و اشکال آن این است که محل رفت‌وآمد به آشپزخانه از یک طرف محدود است

آشپزخانه جزیره‌ای
این مدل ترکیبی ایست مدل U و L است که گاز یا پیشخوان در وسطآشپزخانه به طور ثابت است در طرحی اینفضا ظرافت بیشتری باید به خرج داد در آشپز خانه Uشکل باید فاصلهٔ دو سر U حداقل ۱۰ متر در حالی که این فاصله در مدل L کمتر است.

منابع
نورپردازی در آشپزخانه
فرهنگ فارسی معین
کتاب اطلاعات معماری نویفرت 2013 صفحهٔ 258
کتاب طرح معماری طراحی خانه‌های مسکونی. انتشارات فاطمی 1390 ناهید صادقی پی صفحهٔ 23
کتاب اطلاعات معماری نویفرت 2013 صفحه ی255-کتاب طرح معماری طراحی خانه‌های مسکونی. انتشارات فاطمی 1390 ناهید صادقی پی صفحهٔ 24
به:۶٫۰ ۶٫۱ کتاب اطلاعات معماری نویفرت 2013 صفحهٔ 255
به:۷٫۰ ۷٫۱ کتاب طرح معماری طراحی خانه‌های مسکونی. انتشارات فاطمی ۱۳۹۰ ناهید صادقی پی صفحهٔ ۲۴

آشنایی با دکوراسیون

آشنایی با دکوراسیون

 اتصالات چوبی, صنایع چوب

آشنایی با دکوراسیون

مهارت‌های زندگی  فوت و فن  – همشهری آنلاین- ندا شریف:
تغییر سال آن هم در زمستان حال‌وهوای خاص خود را دارد. سال جدید به خصوص اگر همراه با برف باشد، خوش یمن‌تر است

این که چطور با استفاده از رنگ‌های گرم داخل خانه می‌توان به استقبال سال جدید رفت، هنری است که با آن می‌توان با وجود سردی هوا احساس گرما کرده، از دیدن منظره بیرون از پشت پنجره لذت برد.

1- استفاده از روبان :

یک دیوار، در یا تاج تخت‌خواب ، برای این ایده مناسب است. وسایل تزیینی مخصوص سال نو را به سلیقه خود انتخاب و آن‌ها را به انتهای روبان‌های رنگی وصل کنید. به طرف دیگر روبان حلقه زده یا با استفاده از یک نوارچسب محکم، آن را جای مناسبی وصل کنید.

برای داشتن درخت کاج کوچک در اتاق‌خواب چند تا از شاخه‌های کاج را با سیم به هم وصل نمایید. آن‌ها را داخل فوم مخصوص گل فرو کرده، داخل گلدان جام‌مانند قرار دهید و روی آن را تزیین کنید.

2- تزیین اتاق‌ خواب :

در صورتی که رنگ زمینه و در واقع رنگ دیوار خنثی باشد؛ کار آسان‌تر است. از دو رنگ دستمال پارچه‌ای یا حوله‌ای استفاده کنید . یکی به رنگ قرمز با طرح‌های ساده کاج و برف و دیگری دستمال شیری رنگ با حاشیه قرمز. آن‌ها را روی تاج تخت بیندازید.

از همین دستمال‌ها به عنوان روبالشتی یا رویه کوسن استفاده کنید. لبه آن‌ها را با سوزن ته گرد به هم وصل کنید.

یکی از پارچه‌های مستطیل شکل قرمز را به صورت افقی روی ملحفه تخت بیندازید و دیگری را روی میز کنار تخت طوری قرار دهید که از یک طرف آویزان باشد.

روی این میز یک گلدان کوچک از درخت همیشه سبز قرار دهید. در انتها روی دیوار بالای تخت‌خواب چند شاخه کاج آویزان کنید.

3- میز بوفه‌ مانند :

این میز را با چند چیز قدیمی تزیین کنید. به جای شمع از دو فانوس استفاده کنید و داخل آن‌ها میوه‌های طبیعی مانند سیب سبز یا مثلا ازگیل بریزید.

از یک پارچه ارزان‌ قیمت قرمز به عنوان رومیزی استفاده کنید.

سه شاخه نازک درخت را داخل فوم فرو کرده، داخل گلدان سفالی قرار دهید و روی آن خاک رس بریزید.

یک قاب چوبی دارای شیشه را با استفاده از چند چوب کوچک مشجر کرده، با برچسب حروف روی آن پیام تبریک سال نو را بنویسید.

4- دانه‌های برف:

دانه‌های برف چوبی را با پونز به روبان وصل کنید و به صورت آبشار پشت تاج تخت‌ خواب قرار دهید.

با توجه به رنگ دکوراسیون اتاق و جایی که دکور قرار می‌گیرد، رنگ روبان را انتخاب کنید. به عنوان مثال روبان آبی روشن را می‌توانید با وسایل قهوه‌ای تیره و دیوار کاکائویی هماهنگ کنید.

برای تنوع رنگ و شاد شدن کار، می‌توانید از چند رنگ روبان استفاده نمایید.

http://www.bhg.com

برچسب‌ها: گالری عکس, دکوراسیون, مقالات و عکس

دانلود طرح ، کاتالوگ ، نمونه کار ، عکس و نقوش چوبی برای طراحان و گرافیست


دانلود طرح های چوبی برای طراحان و گرافیست با وضوح بالا

ایده هایی نو در طراحی ، رویکری جدید توسط گروه فن و هنر ایران زمین

کیفیت بالا ، وضوحی شفاف و با کیفیت در پروژه های دکوراسیون

جهت دریافت کاتالوگ و ژورنال های گروه بصورت pdf   یا  cd  لینک زیر را دنبال کنید .

کاتالوگ‌ صنایع چوب و هنر ایران زمین ، فهرست کارها و موضوعات ‌، کتاب‌ و فهرست مقالات مهندس فربد حیدری ‌، فهرست‌ و رزومه گروه ‌.

درخواست خود را با معرفی کامل خود و درج ادرس و شماره تماس و موضوع مرتبط با ما را به ایمیل زیر ارسال فرمایید .

متصدی‌ کاتالوگ و مسئول طرح و تصویر گروه

برچسب‌ها: هنرهای سنتی, مقالات و عکس, کارگاه, گالری عکس

گالری عکس درب و پنجره

به گالری عکس درب و پنجره خوش آمدید .

گروه معماری : فن و هنر ایران زمین

شما میتوانید الهامات تازه ای را در این سایت تجربه کنید .

اگر شما مدلی را دوست دارید و آن را برای خانه و یا پروژه خود میخواهید میتوانید با ارسال ایمیل سفارش بدهید .

سعی شده در گالری تصاویر نمونه ها به دوبخش خارجی و نمونه کارها ی گروه فن و هنر ایران زمین تقسیم شوند .

امیدوارم بخش گالری تصاویر مورد توجه قرار گیرد .

ارادتمند شما ف. حیدری

سعی شده طرح های ابتدایی رایگان باشد ، اما بدلیل حجم بالای سفارشات و بالا بودن هزینه ها در برخی اوقات دستمزدهایی کم جهت ایجاد انگیزه دریافت شده است .

متاسفانه برخی افراد سود جو باعث ایجاد حس بد در دریافت و ارسال پروژه ها میگردند .

لطفا ما را ببخشید .

Welcome to our Window and Door Photo Gallery

Get inspired as you view beautiful pictures of Marvin & Integrity Windows & Doors. If you see something you like and want to learn more about the possibilities for your home, simply email us or get started today by scheduling a free in-home consultation.

برچسب‌ها: درب, پنجره, گالری عکس, مقالات و عکس


توسعه صادرات صنایع دستی از برنامه های مهم کشور است

ارومیه – ایرنا – مشاور معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: توسعه صادرات صنایع دستی از برنامه های مهم و اساسی سازمان میراث فرهنگی در سال آینده است.

توسعه صادرات صنایع دستی از برنامه های مهم کشور است

‘محمدرضا رشید کردستانی’ چهارشنبه شب در آیین افتتاح دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی آذربایجان غربی در ارومیه افزود: صنایع دستی و میراث فرهنگی جزو منابع تجدیدناپذیر کشور هستند که تنها عامل حفاظت کننده این دو اعتبارات است.

کردستانی با بیان اینکه از طرح های موجود در زمینه صنایع دستی حمایت می کنیم گفت: آمادگی داریم تا بازارچه های صنایع دستی را ایجاد کنیم و طرح های خوبی نیز در زمینه صنایع دستی داریم که می توانند جایگزین کشاورزی به عنوان یک روش معیشت شوند.

وی ادامه داد: داشتن مدیری توانمند که در این حوزه توانایی خاصی داشته باشد می تواند کمک شایسته ای به توسعه صنایع دستی و مشاغل حاصل از آن داشته باشد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای خوب استان در حوزه صنایع دستی گفت:

هنرمندان ذخایر فرهنگی استان بوده و نیازمند شناسایی و قدردانی هستند.

‘هادی بهادری’ با بیان اینکه هنرمندان صنایع دستی مهجور مانده اند ادامه داد: نمایش هنر و صنعت هنرمندان یکی از راههای قدردانی و نیز معرفی آنان در سطح جامعه است.

وی گفت: کل کارمندان استان 60 هزار نفر است در حالی که بخش صنایع دستی استان بدون اینکه باری بر دوش دولت بگذارد 20 هزار نفر را جذب و مشغول به کار کرده است.

وی اضافه کرد: با توجه به بحران حاصل از خشکسالی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، صنایع دستی می تواند شغلی جایگزین برای کشاورزی باشد که از نظر اقتصادی برای روستاییان نیز بسیار مفید است.

بهادری با اشاره به آموزشهای مرتبط با صنایع دستی در آذربایجان غربی گفت: برای خروج این صنعت از حالت رکود باید آموزشهای دانشگاهی در این زمینه توسعه یابد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی نیز در این آیین گفت: هم اکنون 20 هزار نفر در بخش صنایع دستی در استان در 30 رشته فعالیت می کنند.

جلیل جباری اظهار کرد: یک هزار پروانه برای فعالان صنایع دستی استان صادر شده و از کل فعالان این حوزه دو هزار نفر در 20 رشته در زمینه مشاغل خانگی کار می کنند.

وی ادامه داد: میزان صادرات صنایع دستی استان در سال گذشته یک میلیون و 200 هزار دلار بوده است.

جباری اظهار کرد: به خاطر تعطیلی برخی کارگاههای صنایع دستی در استان با تامین اعتبار 52 کارگاه برای دریافت اعتبارات به مبلغ 25 میلیارد ریال به بانکها معرفی شده اند.

وی گفت: اگر هم مشکلی در زمینه دریافت تسهیلات وجود دارد مربوط به سیستم بانکی است و باید بانکها در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

در این آیین به 15 نفر از فعالان صنایع دستی در استان، نشان ملی مرغوبیت اهدا شد.

این نشان هر دو سال یک بار در کشور اهدا می شود.

دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی آذربایجان غربی با حضور هنرمندان و مسوولان استانی شامگاه دیروز چهارشنبه در محل نمایشگاههای بین المللی ارومیه گشایش یافت.

این نمایشگاه دارای 150 غرفه است که در آن با دعوت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی 30 استان کشور، سعی شده تا مردم آذربایجان غربی با رشته های مختلف صنایع دستی کشور آشنا شوند.

هنرمندان استان 50 غرفه از غرفه های نمایشگاه صنایع دستی استان را به خود اختصاص داده اند.

در دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی آذربایجان غربی هنرهایی مانند سراجی سنتی، شیشه گری، صنایع چوب، تراش سنگهای قیمتی، سازسازی، معرق روی چوب، نقاشی سفال، نقاشی و کنده کاری روی شیشه، گلیم، چارق، تابلو های برجسته، صنایع چرم و غیره به نمایش گذاشته شده است.

آذربایجان غربی دارای 20 هزار نفر فعال در زمینه صنایع دستی است که سال گذشته یک و میلیارد و 200 هزار دلار ارزش صادرات صنایع ستی هنرمندان استان بوده است.

دومین نمایشگاه سراسری صنایع دستی آذربایجان غربی تا 30 شهریور ماه در سالن شماره 2 نمایشگاههای بین المللی ارومیه در پارک جنگلی این شهر برای بازدید عموم دایر است.

منبع ایرنا

گرداوری گروه فن و هنر ایران زمین

برچسب‌ها: صنایع دستی, هنرهاى سنتی, مقالات و عکس


انواع دکوراسیون چوبی و انواع مصنوعات و دکوراسیون مدرن و سنتی – درودگران –

انواع دکوراسیون چوبی و انواع مصنوعات و دکوراسیون مدرن و سنتی

Wooden Welcome

درب چوبی

Images for ‫دکوراسیون چوبی‬

ساخت منبر

میز و صندلی

رحل قران

صنایع چوب

طراحی و اجرا انواع کف پله چوب راش و بلوط

پله ( دست انداز پله ) با بدنه چوبی و هندریل چوب راش و روسی و نرده چوب راش و روسی بر روی پله های فلزی

ایده های طراحی دکوراسیون چوبی

درب چوبی

Images for ‫دکوراسیون چوبی‬

-طراحی – دکوراسیون – چوبی و سنتی ، گره چینی با چوب فلز ، شیشه رنگی ، ارسی سازی

هنر سنتی ایرانیان باستان

دکوراسیون چوبی چوب ، تزئین دیوار، دیوار چوبی ، دکوراسیون ،

طراحی دکوراسیون داخلی ، سیستم های آشپزخانه ، طراحی و اجرا

گرمابه مهدیخانی ( اثار باستانی )

ایده هایی بسیار زیبا برای دوستداران هنر ، هنر دوستان و طراحان دکوراسیون چوبی

photo decoration

آلاچیق ، محوطه سازی ، پرگولا ،

طراحی وساخت انواع درب های ورودی آپارتمان

طراحی و اجرا دکوراسیون چوبی منزل

معرق و منبت چوبی ، چوب معرق ، لوازم و ابزار منبت و معرق

چوب چنار ، عناب ، گلابی ، و..

نقوش گره چینی با چوب ، فلز و شیشه رنگی

دکوراسیون چوبی طراحی دکوراسیون چوبی , ایده دکوراسیون چوبی

ایده های طراحی دکوراسیون , دکوراسیون درب های چوبی

دکوراسیون ورودی خانه , پله و نرده های چوبی

دکوراسیون چوبی – دکوراسیون چوبی

قرنیز,لوستر

ستون چوبی

ساخت دکوراسیون قدیمی چوبی

پوشش ستون به وسیله ی چوب ، دیوار کوب تمام چوب کاج روسیه

چوب نراد ، چوب راش ، چوب ملچ ، چوب فنلاندی ،

تغییر دکوراسیون چوبی

دکوراسیون داخلی و خارجی بوسیله چوب ، پی وی سی ، نئوپان ، ام دی اف ، الوار ، تنه و شاخه درختان ( روستیک )

ایده هایی بسیار لوکس از دکوراسیون چوبی حال و پذیرایی

wooden decoration

Photo Gallery Building

عکس دکوراسیون

گالری تصاویر و عکس دکوراسیون چوبی , دکوراسیون با دیوارهای چوبی

دکوراسیون مدرن چوبی , چیدمان و دکوراسیون دیوارها , کارکردن با چوب

photo decoration

پله ( دست انداز پله ) با بدنه چوبی و هندریل چوب راش و روسی و نرده چوب راش و روسی بر روی پله های فلزی

نسل جدید پارتیشن دوجداره

تولید کننده پارتیشن های اداری مدرن

دکوراسیون مدرن منزل با دیوار های چوبی زیبا

ساخت کمد و جالباسی چوبی با طرح ها و یراق الات قدیمه ، تمام چوب

صد ها طراح و عکس از دکوراسیون چوبی جدید – جدیدترین اخبار صنایع چوب ایران زمین

دکوراسیون مدرن منزل با دیوار های چوبی زیبا لمبه کوبی ، دیوارکوبی ، چوب ،

گره توپر

طراحی دکوراسیون , ایده دکوراسیون چوبی . طراحی دکوراسیون , ایده دکوراسیون چوبی .

گالری عکس ساختمان ، عکس و تصاویر از دکوراسیون و نمای خارجی خانه های قدیمی

کوبه

interior decoration

گالری عکس ساختمان دکوراسیون داخلی عکس دکوراسیون چوبی ، عکس درب های قدیمی

گل میخ ، کلون ، یراق الات درب های چوبی قدیمی

طراحی و ساخت انواع چهار چوب چهار چوب

چوب ، تخته سه لایی ، فیبر ، نئوپان

interior decoration

طراحی ، اجرا دکوراسیون روستیک چوبی میز صندلی ، میز بار

Rustic wooden

فتوعکس دکوراسیون چوبی ، گالری عکس درودگری

دکوراسیون چوبی حال و پذیرایی

تعمیر درب ها بدون آسیب رساندن به چهار چوب وسنگ نماها

تولید انواع چهار چوب فلزی در طرح و شکل های مختلف

نمای چوب در ایران طرح چوب

انجام کلیه امور چوب و MDF (ام دی اف)

معرق با روکش چوب و چوبهای رنگی مانند گردو به رنگ گردویی ، افرا با رنگ روشن مانند نخودی یا کرم ،

سنجد

اقاقیا چوب و پوست بسیار زیبایی دارد

عناب

نارنج

نمدار

بید

توسکا

راش

چنار

انواع طرح معرق

صنایع چوب

طراحی و اجرا انواع کف پله چوب راش و بلوط

پوشش زیر سقف در نمای داخلی لمبه چوب روس با طراحی جدید ترین متد روز

کوبه

کلون و کلید درب چوبی قدیمی

درب چوبی

دریل چوبی ، ابزار اتش روشن کردن

چپق چوبی

درب قدیمی با قفل قدیمی ایرانی

جا کلیدی ، قاب اینه ،

یراق الات طرح قدیم

کوزه های رنگ شده به رنگ مسی و زنگاری

تابلو های چوبی از قران کریم ، هنر اسلامی

تنور سنتی نان تافتون

طرح مشبک قاب توپر

کابینت آشپزخانه

گره توپر

طراحی دکوراسیون داخلی ، دکوراسیون سنتی ، دکوراتیو داخلی

سیستم های آشپزخانه

دکوراسیون طراحی منزل

چوبهای ترمووود

چوب ترمو

دریل دستی نجاری

محوطه و پرگولار زیبا

صندلی چوبی

صندلی چوبی راحتی

نقش خورشید بر روی اکثر درب های چوبی به وضوح نمایان است .

در کتابی خواندم که ایرانیان خورشید را نشانه برکت میدانند و نماد ان را بر روی دکور و نمای خانه خود کنده کاری کرده اند تا این برکت شامل حالشان شود .

دکوراسیون ویلا باغ محوطه سازی آلاچیق منزل کافی شاپ رستوران ، رستوران سنتی

درب و یراق قدیمی

درب گره چینی با شیشه رنگی قدیمی

منبت کاری و کنده کاری روی چوب

دکوراتیو

طراحان

رنگ

پارکت ، پرده ، کرکره ، رنگ ، چوب

فلاور باکس ، گلدان چوبی ، ضروف چوبی 100 % ضد آب

درب چوبی کنده کاری شده

دریل دستی درودگری

درب قدیمی چوبی

درب قدیمی

چوب pine سوزنی برگ مانند کاج ، چوبی نرم با قابلیت اکوستیک بالاتر نسبت به چوبهای دیگر

حراج چوب و مصنوعات چوبی ، باور نکردنی به مناسبت افتتاح کارگاه در سایت درودگران ، شهرک صنعتی خاوران

یک تابلو به شکل درب های قدیمی با چوب و شمسه و شیشه رنگی

درب چوبی

درب قدیمی

دریل دستی قدیمی

چوب dek کف ، چوب درختان پهن برگ ، بسیار محکم و سخت

فرفورژه

تخت خواب

مبل راحتی

مبل و صندلی چوبی

کاناپه ، تخت باغی ، مبل سه نفره چوبی

میز کامپیوتر قدیمی

میز چوبی

میز و صندلی چوبی

میز تحریر چوبی

فروشگاه مبلمان اداری

مبلمان اداری رایانه

کمد ، بوفه میز نمای شومینه چوبی

طراحی داخلی

فتوعکس

سقف چوب روسی

برش و حکاکی لیزری

طرح و اجرای دکوراسیون

دراور چوبی

کمد چوبی

طبقه کوبی با نئوپان ، ام دی اف ، چوب

دکوراسیون چوبی

دکوراسیون طراحی منزل

چوبهای ترمووود

چوب ترمو

دکوراسیون زیبای حال و پذیرایی با کتابخانه

طاقچه چوبی

میز پذیرایی

دکوراسیون چوبی

بوفه چوبی

دکور چوبی

سفره خانه سنتی

درب قدیمی

قاب و فریم چوبی روستیک ، سند بلاست چوب

درب قدیمی چوبی

درب قدیمی در تهران

قفل قدیمی

گره چینی چوبی ، پارتیشن

کابینت آشپزخانه

درب فلزی قدیمی

منبع وبسایت صنایع چوب و هنر ایران زمین

کلمات مرتبط : با صنایع چوب و درودگری

نما ، نمای چوب ، چوب اصلاح شده ، Mdf ، cnc ، لیزر ، درب تمام چوب ، کابینت ، کابینت آشپزخانه چوبی ، کابینت اشپزخانه pvc ، کابینت آشپزخانه ام دی اف ، دکوراسیون داخلی دکوراسیون برش لیزری نمای ساختمان سی ان سی چوب نما دستگاه لیزر پارکت درب چوبی برش چوب ام دی اف

برچسب‌ها: مقالات و عکس, گالری عکس, درب, نجاری درودگری
آبی لاجوردی طلاکاری با طرح اژدها

کاشی آبی لاجوردی طلاکاری شده مزین به طرح اژدها ، کشف شده در تخت سلیمان ، مربوط به سالهای ۶۷۴-۶۷۰ هجری ، گنجینهٔ اسلامی ، موزهٔ ملی ایران (ایران باستان) ، تهران

برچسب‌ها: مقالات و عکس, عکس, گالری عکس, فن و هنر ایران زمین

عکس مبل و دکوراسیون ، جدیدترین مدل های مبلمان furniture 2014

Pictures furniture and decoration, furniture new models are in 2014
Technology and Art Gallery of the
Wooden decoration pictures
Pictures furniture and decoration, furniture new models are in 2014

عکس مبل و دکوراسیون ، جدیدترین مدل های مبلمان furniture 2014

عکس مبل و دکوراسیون ، جدیدترین مدل های مبلمان 2014
برچسب‌ها: چوب, مقالات و عکس, نجاری درودگری, مبل چوبی

ارسی با شیشه‌های رنگی در کاخ گلستان در تهران

نمایی از کاخ گلستان تهران

منبع ویکی پدیا

گرداوری سایت فن و هنر ایران زمین

برچسب‌ها: هنرهای سنتی, مقالات و عکس, گره چینی, معماری سنتی ایران

ایتن دایره رنگ

ایتن دایره رنگ

با استفاده از این جدول رنگ میتوانید هر رنگی را بسازید .

استفاده از جدول رنگ ایتن در دکوراسیون داخلی

استفاده از جدول رنگ ایتن در دکوراسیون داخلی

برچسب‌ها: رنگ, نقش رنگ در معماری, هنر, مقالات و عکس

قفلسازی، یکی از صنایع بسیار مهم ما در گذشته بوده است . ( کلون دان )

قفلسازی
صنایع‌دستی :‌ قفل سازی سنتی ایران زمین

قفلسازی، یکی از صنایع بسیار مهم ما در گذشته بوده است که به صورت اشکال حیوانی و انسانی ساخته می‌شد. قفل های ایرانی به لحاظ فنی شامل دو نوع است:
الف) قفل های ثابت در، شامل : کلون دان

قفلسازی، یکی از صنایع بسیار مهم ما در گذشته بوده است که به صورت اشکال حیوانی و انسانی ساخته می‌شد. قفل های ایرانی به لحاظ فنی شامل دو نوع است:

الف) قفل های ثابت در، شامل :
کلون دان
کلون
قفل پخش شو .
ب) قفل های فلزی، شامل :
قفل فنری با کلید پیچی
قفل فنری با کلید فشاری
قفل لوله با کلید پیچی و قفل رمز ( بی کلید) .
در کتاب ((قفل‌های ایران))،نوشته پرویز تناولی، قفل‌ها به دو دسته تصویری و هندسی تقسیم شده اند. قفل‌ها درگذشته تنها کاربرد ایمنی نداشتند و کاربرد آیینی و دینی هم داشتند.چنانچه زیباترین قفل‌ها آنهایی بودند که برای ضریح ساخته می شده اند.

قفلسازی از دوره ساسانی در ایران رواج داشته است، هر چند قفل‌هایی که ملهم از اشکال حیوانی هستند، مربوط به قرون چهارم تا نهم هجری می باشند.
ما جنبه آیینی قفل‌ها را در دوره ساسانی نمی‌بینیم. این جنبه‌ها بعد از اسلا‌م و خصوصا در دوره صفویه به اوج می‌رسد ظهور قفل‌های فولا‌دی در دوره صفویه تحولی عظیم را در صنعت قفل‌سازی به‌وجود آورد. این هنر در دوران صفویه و توسط استاد ” صنیع الصنایع ” به جهانیان معرفی شد و به شهرهای مختلف گسترش یافت.

برای قفلسازی از انواع ابزار و وسایل فلز کاری استفاده می شود. مواد اولیه مورد استفاده در ساخت قفل ها فولاد ، آهن و آلیاژهای آن می باشد. برای ساخت قفل ابتدا ورق و مفتول آهنی یا فولادی را در ضخامت های مختلف آماده می کنند. سپس متناسب با طرح محفظه و اجزای داخلی قفل مواد اولیه را برش می زنند و قوطی یا محفظه قفل را پس از خم کاری ورقه برش خورده، لحیم و درز گیری کرده و قطعات داخلی قفل را سوهان کاری می کنند و متناسب با نوع قفل بدنه اصلی را سوراخکاری و قطعات مختلف شامل شامل دسته فنر و تیغه را به هم پرچ می کنند.
و آن را اسید کاری کرده و پرداخت نهایی روی آن انجام می شود.

سارا مردانی

/isfhandicraft.blogfa.com
گرداوری گروه فن و هنر ایران زمین

برچسب‌ها: مقالات و عکس, هنرهای سنتی, عتیقه, کلکسیون

گالری عکس فن و هنر سنتی ایران زمین

گالری عکس فن و هنر ایران زمین 

عکس پنجره ارسی حسینیه مختار

ارسی حسینیه مختار که قدمت آن به زمان صفویه میرسد جزء قدیمی ترین آثار ارسی سازی در ایران محسوب میشود که متاسفانه مورد غفلت و بی مهری مسئولین ذیربط قرار گرفته است

نمای نزدیک ارسی حسینیه مختار خلخال(عکس:مصطفی ملکی گلندوز)  این حسینیه در حال تخریب است به لینک زیر مراجعه کنید .

لینک به ارسی حسینیه مختار خلخال

گره چینی ، ارسی سازی ، مشبک چوب و فلز با شیشه رنگی

ساخت مصنوعات چوبی با تنه درخت ، شاخه بصورت طبیعی

اتصالات ، لولا و یراق قدیمی ( چلنگر کاری )

یراق ، کوبه ، کلون قدیمی

درب قدیمی روستیک

پنجره چوبی

درب چوبی قدیمی ، اهنکوبی شده

گرداوری گروه فن و هنر ایران زمین

برچسب‌ها: ارسی سازی, گالری عکس, عکس, مقالات و عکس

گیاهان خشکسالی را به خاطر می‌سپارند

به گفته «مایکل فرام» محقق گیاه پزشکی در دانشگاه نبراسکا- لینکلن، گیاهان از پدیده تجربه خشکسالی و بخاطرسپاری آن، بعنوان یک ابزار برای بقا و خشکسالی‌های آینده استفاده می‌کنند.

ایسنا: گیاهان که خشکسالی را تجربه کرده‌اند، با بخاطر سپاری این پدیده شیوه مقابله با خشکسالی در آینده را می‌آموزند.

به گفته «مایکل فرام» محقق گیاه پزشکی در دانشگاه نبراسکا- لینکلن، گیاهان از پدیده تجربه خشکسالی و بخاطرسپاری آن، بعنوان یک ابزار برای بقا و خشکسالی‌های آینده استفاده می‌کنند.

گیاه Arabidopsis از خانواده خردل بعنوان یک مدل ایده‌آل در زیست شناسی گیاهی محسوب می‌شود و محققان در این تحقیق واکنش گیاهان دارای تجربه خشکسالی را با گیاهان معمولی مقایسه کردند.

گیاهانی که دارای تجربه خشکسالی هستند، در مواجهه مجدد با خشکسالی بسیار سریعتر خود را با شرایط تطبیق می‌دهند و گیاهانی که تجربه خشکسالی نداشته اند، سریعتر پژمرده می شوند و برگ ها نیز زودتر آب خود را از دست می‌دهند.

منبع : وبلاگ

برچسب‌ها: مقالات و عکس

عدالت و روح جوانمردی ایرانیان

عدالت و روح جوانمردی
وقتی کارگزاران انوشیروان ساسانی در حال بنا کردن کاخ کسرا بودند به او اطلاع دادند که برای پیشبرد کار ناچارند برخی از خانه هایی که در نقشه بارگاه ساسانی قرار گرفته اند را نیز به قیمتی مناسب خریداری و سپس ویران کنند تا دیوار کاخ از آنجا بگذرد، اما در این میان پیرزنی هست که در خانه ای گلی و محقر زندگی می کند و علیرغم آنکه حاضر شده ایم منزلش را به صد برابر قیمت واقعی اش از او خریداری کنیم باز راضی نمی شود .

چه باید کرد؟

انوشیروان گفت ” از من نپرسید که چه باید کرد . خودتان بروید و بنا به رسم عدالت و روح جوانمردی که همهء ما ایرانیان داریم با او رفتار کنید ” .

کسانی که از ویرانه های کاخ کسرا (ایوان مداین) بر لب دجلهء عراق دیدن کرده اند حتما دیوار اصلی کاخ را هم دیده اند که در نقطه ای خاص به شکل عجیبی کج شده و پس از طی کردن مسیری اندک باز در خطی راست به جلو رفته است .

این نقطه از دیوار همان جاییست که خانهء پیرزن تنها بود و بنای کاخ را به احترام حقی که داشت کج ساختند تا خانه اش ویران نشود و تا روزی هم که زنده بود همسایهء دیوار به دیوار پادشاه ماند .

از آن زمان هزاران سال گذشته است اما دیوار کج کاخ کسرا باقی مانده است تا

نشانهء روح جوانمردی مردم ایران و عدل پادشاهانشان در عهد ساسانی باشد.

دیوار کج کاخ کسرا بر جای مانده است تا یادآور آن پیرزن تنها و نماد روح جوانمردی مردم ساسانی و نشانهء عدل و عدالت انوشیروان باشد.

هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان       ایوان مدائن را آیینه عبرت دان

گرداوری سایت جامع پیمانکاران

برچسب‌ها: مقالات و عکس, ایران زمین, ایران, معماری سنتی ایران

بررسی شیوع دردهای عضلانی- اسکلتی و وضعیت ارگونومیک کیف و کوله پشتی دانش آموزان

عنوان مقاله:            بررسی شیوع دردهای عضلانی- اسکلتی و وضعیت ارگونومیک کیف و کوله پشتی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی

سرفصل مربوط:     آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

سال انتشار:             1390 نوع ارایه:               پوستر

محل انتشار:            [ ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران ]

زبان مقاله:               فارسی      حجم فایل:                986.44 کیلوبایت نمایش خلاصه مقاله

بررسی شیوع دردهای عضلانی- اسکلتی و وضعیت ارگونومیک کیف و کوله پشتی دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدای

نویسند‌گان:

[ کریم خلاقی ] – کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدرس دانشگاه آزاد واحد قوچان

[ سارا چتر زرین ] – کارشناس ریاضی- دبیر آموزش و پرورش شهرسان قوچان

[ رحیم خلاقی ] – دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور تهران

خلاصه مقاله:

امروزه بشر با توجه به پیشرفت تکنولوژی و در اختیار قرار گرفتن زندگی ماشینی و به حداقل رسیدن تحرک و فعالیت در معرض بسیاری از مشکلات جسمانی، روانی می باشد

این عدم توجه به آمادگی عضلانی و جسمانی در بشر امروزی مشکلات اپیدمیک را در سطح جوامع مختلف پدید آورده است.

بطوریکه در پژوهش انجام شده بر روی 700 هزار دانش آموز بیش از یک میلیون و سیصد هزار مورد بد شکلی قامتی و اسکلتی و مشکلات عضلانی را نشان داد.

از آنجا که دانش آموزان در هر سال تحصیلی حدود 9 ماه را به حمل کیف و کوله پشتی همراه با کتب خود از مدرسه تا خانه و بر عکس می پردازند لذا این امر نیز می تواند یکی از دلایل مشکلات ساختار قامتی دانش آموزان باشد، لذا پژوهش حاضر بر روی 6592 نفر از دانش آموزان دختر و پسر از مقطع ابتدایی تحصیلی و به صورت انتخاب تصادفی(ابتدایی 1118 دختر و 5474 پسر) انجام شد.

در این پژوهش قد و وزن افراد و وزن کیف یا کوله پشتی جامعه آماری توسط وزنه توزین اندازه گیری شد و در فرمهایی ثبت گردید همچنین یک پرسشنامه دردهای عضلانی اسکلتی بصورت مصاحبه ای از 23 درصد دختران و حدود 9 درصد پسران جمع آوری گردید که در نهایت با استفاده از میانگین میانگینها در هر پایه و مقطع، وزن و وزن کیف و کوله ها و میانگین درصد شیوع درد محاسبه گردید و در آخر با استفاده از مقایسه درصدی به تجزیه و تحلیل انها پرداخته شد که نتایج نشان داد که سنگین ترین کیف و کوله پشتیها را دانش آموزان پسر ابتدایی در پایه اول حدود(9/9درصد) و پایه سوم(9درصد) نسبت به وزن خود و دانش آموزان دختر ابتدایی در پایه اول و سوم(10/2 درصد) و دوم(10/4 درصد) نسبت به وزن خود حمل می کنند. و شایع ترین محل های درد در بین پسران ناحیه گردن با 24/9 درصد و ستون فقرات ناحیه کمر با 24/6 درصد و در گروه دختران نیز شایعترین محل های درد زانوها با 51/9 درصد و شانه ها با 34/5 درصد بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند نتایج به دست آمده ازاین پژوهش بیانگر یک بار زیاد در مقطع ابتدایی با توجه به میانگین وزن دانش آموزان می باشد از آنجا که دانش آموزان در این مقطع با با توجه به ویژگی های جسمانی و در حال رشد بودن و عدم هماهنگی رشد وزنی و طولی مستعد بدشکلیهای قامتی می باشند که حمل بار زیاد توسط کیف یا کوله پشتی نیز این امر را موثرتر ساخته و کودکان در این دوره دچار دردهای اسکلتی- عضلانی خواهند شد بطوریکه پژوهشهای انجام شده در سال 2003 و 2004 میلادی بر روی دانش آموزان نوجوان نشان داد که 45 درصد مشکلات آنان در ناحیه ردن و شانه و پشت و در ارتباط با حمل کیف و کوله سنگین می باشد.

لذا با توجه به نتایج پژوهش، اجرای برنامه های آمادگی جسمانی و عضلانی در مقاطع ابتدایی جهت افزایش قدرت و استقامت عضلانی و تدوین برنامه های درسی ارگونومیک هفتگی و فراهم آوردن امکاناتی در کلاسهای درس جهت پیشگیری از حمل زیاد کتب درسی در مسیر خانه و مدرسه می تواند گام موثری در پیشگیری از این مشکلات ساختار قامتی در بین دانش آموزان باشد.

کلمات کلیدی:

ارگونومی- کوله پشتی- درد- دانش آموز ابتدایی

[ لینک دایمی به این صفحه: http://www.civilica.com/Paper-SSTU06-SSTU06_018.html ]

ویکی پدیا ، تبیان ، خبرگزاری تابناک

گروه سوناسازان

برچسب‌ها: ارگونومی, مقالات و عکس

دکوراسیون به سبک روستایی ( روستیک – rustic ) دکوراسیون به سبک روستایی ( روستیک –
دکوراسیون به سبک روستایی ( روستیک – rustic )

سایت گالری عکس روستیک

دیوارکوب چوبی
دیوارکوب چوبی سبک روستیک

منبع : سایت روستیک

برچسب‌ها: چوب, هنرهای سنتی, ایران هنر, مقالات و عکس

دکوراسیون چوبی

دکوراسیون چوبی

عکس

عکس چوب

گالری عکس

کاتالوگ محصولات گروه فن و هنر ایران زمین

گالری عکس فن و هنر ایران زمین
دانلود مقاله : فصل چهارم ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه های چوبی
لطفا توجه کنید :
منبع این مطلب در انتهای پست اورده شده است در صورت نیاز به تصاویر به لینک
pdf مقاله مراجعه فرمایید .
با تشکر از توجه شما گروه فن و هنر ایران زمین
شکل )4-60( نقشۀ استقرار ماشین آالت و تاسیسات و میزکار و مواد در تصویر مجسم از
کارگاه بزرگ صنایع چوب

ماشین خانه
میزهای کار
رخت کن
فضای دستشویی
سرویس بهداشتی
فضای شخصی
انبار روکش ها
موتورخانه
هدایت مواد انبار چوب گرم ساز به کارگاه
سطح باالی فضای سفید
اتاق خشک کن اتاق دفتر
ورودی
خروجی
طبقه همکف کارگاه
4-5-1 شناسایی اصول ترسیم عالئم اختصاری و استاندارد سازه های چوبی
مصنوعات چوبی
ترسیم عالئم در اتصاالت چوبی و غیرچوبی
شکل 4-61: رسم علامتهای اتصال میانی قلیف زبانه کوتاه با تعیین طول فرز خورده و
حداکثر عمق فرزخورده نشان داده شده است.
عمق فرز خورده شکل)4-61( ترسیم عالئم اتصال قلیف زبانه کوتاه به تعداد 4
عدد 24×50 میلی متر با طول و حداکثر طول فرز خورده حداکثر عمق فرز خورده
زبانه قلیف کوتاه

ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای
سازه های چوبی
شکل 4-62: رسم عالئم اتصال میانی قلیف زبانه بلند جنس زبانه از چند الیی رکشی FU
رو جنس زبانه چند الیی روکش FU شکل)4-62( ترسیم عالئم اتصال قلیف زبانه بلند زبانه به اندازه 5×20 میلی متر در برش و نمای رو به
شکل 4-63: ترسیم عالئم زبانۀ سراسری از جنس مواد مصنوعی.
شکل 4-64: ترسیم عالئم زبانۀ سراسری تزریقی از مواد پلی آمید.
شکل 4-65: ترسیم عالئم درز چسب که با چسب PVAC دو قطعه به هم چسبیده شده اند)
البته در تمام نقشه ها الزم نیست تنها در موارد ویژۀ طراحی و ساخت و ضرورت، چند خط 4 یا 5 کوتاه
عمود بر درز با دست آزاد رسم می شوند، با بست منگنه و پیچ فوالدی(
شکل)4-63( ترسیم عالئم اتصال قلیف زبانۀ سراسری از جنس مواد مصنوعی
زبانۀ گونیایی از
مواد مصنوعی
زبانه از مواد
تزریقی پلی آمید
بست منگنه ای
چسبPVAC
شکل ) 4 -6 4( تر سیم عال ئم
اتصال قلیف سراسری تزریقی
مواد پلی آمید
و بست منگنه و پیچ فوالدی شکل)4-65( ترسیم عالئم درز چسب با چسب PVAC
شکل 4-66: اتصال درز و چسب KPVC با 4 خط عمود بر درز
چسب PVC
شکل)4-66( ترسیم عالئم درز چسب با 4 خط عمود بر امتداد درز
ترسیم عالئم اتصال قلیف در کابینت با اندازه گذاری مناسب
اتصال میانی صفحۀ قلیف با زبانۀ بیسکویتی و روکش ES )شکل 4-67(. قلیف با زبانۀ جدا از
جنس FU با روکش راه چوب ماکور و صفحات St )شکل)4-68(. اتصال قلیف زبانه سرخود جنس
St و روکش کاج قرمز.فصل چهارم ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه های چوبی183
شکل)4-67( ترسیم عالئم نقشۀ اتصال مبانی
صفحه به بدنۀ کابینت با قلیف زبانۀ بیسکویتی
با اندازه گذاری متناسب
شکل)4-68( ترسیم عالئم نقشۀ اتصال میانی
صفحه به بدنۀ کابینت با زبانۀ قلیف از جنس
FU با اندازه گذاری مناسب
زبانه بیسکویتی
چوب ماکور
کاج قرمز
شکل)4-69( ترسیم عالئم نقشه اتصال میانی صفحه به بدنۀ کابینت
با قلیف زبانه سرخود به اندازه گذاری مناسب
شکل 4-70: ترسیم عالئم و نقشۀ اتصال طبقه به بدنه به وسیلۀ انواع زیرسری استوانه ای و
ذوزنقه ای زبانه دار و بر در روی بدنه کابینت قابل تنظیم برای ارتفاع مختلف است.
شکل)4-70( روش ترسیم نقشۀ اتصال طبقه به بدنه کابینت به وسیلۀ زیرسری های استوانه ای و ذوزنقه ای زبانه دار قابل تنظیم
در برش پیشانی و نما با اندازه گذاری184 ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه های چوبی
– هدایت جعبه های کشویی به صورت مکانیکی – این نوع هدایت به جعبه های سنگین اختصاصی
دارد. در هدایت مکانیکی از غلتک ها، بلبریگ ها، قرقره ها و هدایت کننده های فلزی پروفیلی استفاده
می شود )شکل های 4-71 تا 4-73(.
شکل)4-71( طریقۀ ترسیم هدایت مکانیکی جعبۀ
کشویی با بلبرینگ و پروفیل مخصوص
برش پیشانی
شکل)4-72( طریقه ترسیم هدایت مکانیک جعبۀ کشویی
با بلبرینگ و پروفیل مخصوص
شکل)4-73( هدایت تلسکوپی
هدایت جعبۀ کشویی مکانیکی تلسکوپی )شکل 4-73( چند ریل فلزی روی هم به وسیلۀ
ً ساچمه جعبه را هدایت می کند. به طوری که پس از باز شدن انتهای جعبه کامال پیدا می شود، با
طول 300 تا 700 میلی متر و تحمل بار 50 کیلوگرم.
a- ریل بدنه b- ریل واسطه
c- ریل کشو d- میله اتصال )جهت مونتاژ ساده(
ترسیم عالئم دستگیره ها و نقشۀ برش و تعیین محل آن ها در کابینت های چوبی
شکل 4-74: ترسیم عالئم انواع دستگیرۀ جعبه های کشویی و قاب های مبل و محل قرارگیری
دکوری و نقشۀ نما و برش طلی آن ها.
1- دستگیره های دکمه ایفصل چهارم ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه های چوبی185
2- دستگیره های خمیده با پیچ 4M
ِ 3- دستگیره های گرد داخلی تراشی شده روی در جعبه کشویی 40 میلی متر
4- دستگیرۀ شیار شده طولی فاصلۀ لبه ها 25 میلی متر
5- دستگیره با زهوار پروفیل کوتاه و سراسری، اندازۀ بیرون زدگی 25 میلی متر
5 تا 1 موارد )4-74(شکل
1- دگمه ها
2- دستگیره های خمیده
3- دستگیره های جاساز شده
4- دستگیرۀ شیار شده
5- دستگیرۀ با زهوار پروفیل شده
شکل های 4-75 و 4-76: عالئم تنظیم محل دستگیره ها در مبل ها و قاب ها
1- محل استقرار و دستگیرۀ مبل ها در نما)شکل 4-95(
2- ترسیم عالئم و تنظیم دستگیره و نقشۀ استقرار آن ها در نما )شکل 4-96(
2 ارتفاع و عرض محل قفل؛
3
3- محل دیگر دگمه نسبت
2 ؛
3
4- محل دستگیرۀ روی قاب در به نسبت
5- تقسیمات ارتفاع در جعبه به نسبت کوچک شده در نما؛
6- محل استقرار دگمه یا قفل روی قاب به نسبت مساوی در عرض و ارتفاع قید قاب؛
7- محل استقرار دگمه و دستگیرۀ آویخته؛
8- محل استقرار دستگیره در طرف چپ جعبه)غیر منظم(؛
9- محل دستگیره ها در طرفین در جعبه.186 ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه های چوبی
شکل)4-76( ترسیم عالئم و تنظیم دستگیره و استقرار آن ها در مبل ها و قاب ها
ارتفاع دگمه
دگمه یا بست
در وسط قاب
دستگیرۀ منظم دگمه و …
دستگیرۀ جعبه های کشویی دستگیرۀ آویخته
شکل)4-75( محل استقرار دستگیره ها
ترسیم عالئم و نقشۀ برش عرضی قاب و تنکه از چوب ماسیو و صفحات مصنوعی در شکل 4-77 از
.4تا 1 از 4-78 شکل و 8 تا 1
1- رسم عالئم و برش قاب و تنکه. تنکه از جنس چند الیی روکشی شکاف زده شده است.
2- قاب و تنکه از جنس چوب ماسیو. تنکه در چهر طرف ابزار خورده است)انتهای دور هم
نیمگرد(.
3- قاب از چوب ماسیو تنکه دو راهه شده از جنس FU روکش شده
4- قاب چوبی و تنکه از صفحۀ مصنوعی کنشکاف شده با زبانۀ چوبی
5- قاب چوبی تنکه از صفکۀ مصنوعی کنشکاف شده با زبانۀ جدا از جنس چند الیی روکش
6- قاب چوبی کنشکاف شده با تنکه از چوب ماسیو کنشکاف شده، لبۀ تنکه روی قاب قرار
گرفته است.فصل چهارم ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه های چوبی187
7- تنکهۀ دو راهه شده با گونیا از جنس مواد سخت
8- قاب چوبی دو رهه شده و تنکه از جنس FU طرفین آن با صفحۀ فیبر چسبیده شده است و
با زهوار محکم شده است.
شکل)4-77( اتصال قاب و تنکه
1- لبه تنکه از جنس FU کنشناف زده شده است.
3- تنکه دو راهه شده از جنس FU
5- تنکه از جنس مواد مصنوعی کنشکاف زده شده
قلیف زبانه جدا
8- تنکه از جنس FU در دو طرف صفحه مصنوعی 7- تنکه دوراهه شده با گونیا از جنس مواد سخت
چسبیده شده است.
زهوار
2- قاب و تنکه از چوب ماسیو
4- قاب و تنکه کنشکاف خورده قلیف زبانه جدا
6
شکل 4-78: ترسیم عالئم و نقشۀ برش قاب و تنکه با زهوار پروفیل از 1 تا 4
1- قاب چوبی با تنکه در دو طرف ابزار خورده)دو راهه با انتهای نیم گرد( و نصب زهوار پروفیل
شده در دو طرف قاب با چسب
2- قاب چوبی دو راهه شده و تنکه از جنس چند الیی با زهوار ذوزنقه شکل محکم شده است.
3- قاب چوبی کنشکاف شده و قاب کنشکاف شده دیگر به صورت پله ای و تنکۀ کنشکاف شده
داخل قاب دوم در امتداد قاب قرار گرفته و زهوار پروفیل شده به آن استحکام بخشیده است.
4- قاب چوبی و تنکه از جنس سه الیی با زهوار پروفیل در دو طرف تنکه محکم شده است.188 ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه های چوبی
شکل)4-78( اتصال قاب و تنکه با زهوارهای پروفیلی
1- قاب چوبی با زهوار پروفیل شده
2- قاب چوبی با تنکه و زهوار ذوزنقه
3- قاب کنشکاف شده دوتایی
4- قاب چوبی با زهوارهای پروفیل طرفین
لبه حساس
1- عالئم نقشۀ نماها و برش های کابینت مرکب را ترسیم کنید: اتصاالت جعبه طبق نمونه های
قبلی- اتصال کابینت-های آویخته با اتصاالت صفحه ای قلیف زبانه بلند برای اتصال پشت بند نیمه
و نیم با منگنه در برش ها مشخص شود)شکل 4-79(.
مطلوب است: نماها به میای 1:10
2- برش های جزئی به میاس 1:1
3- نقشۀ نماها و برش های میز تحریر را رسم کنید. نمای رو به رو قسمتی از نمای چوب با
اندازه گذاری داده شده است. همچنین برش عرضی به مقیاس 1:1 رسم شده است )شکل)4-80(. فصل چهارم ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه های چوبی189
مطلوب است:
1- نمای رو به رو و از چپ به M:1:10
2- برش های عرضی، طولی و پیشانی به M:1:1
4-79 شکل
برش عرضی در و جنب کشویی
برش پیشانی برش عرضی 190 ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه های چوبی
4-80 شکل
غلتک یا قرقره هدایتفصل چهارم ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه های چوبی191
ترسیم عالئم نقشۀ نما و برش بدنۀ جاظرفی، نماها M:1:20 برش ها M:1:2 )شکل 4-81(
4-81 شکل
برش
سوراخ ردیفی برای طبقه 5
میلی متر
دستگیره
)اختیاری(192 ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه های چوبی
ترسیم عالئم نقشۀ نماها و برش های کابینت دیواری مرکب نماها و برش ها داده شده است،
مطلوب است: نماها به مقیاس 1:10 برش های جزئی به مقیاس 1:1 )شکل های 4-82 و 4-83(
)اختیاری(
محفظه لوال با
35 – 13 قطر
برای عمق 32
زبانه
)4-83(شکل )4-82(شکل
لوالی کابینت
قابل تنظیم
لوالی سیلندری
فلزیفصل چهارم ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه های چوبی193
عالئم نقشه در کابینت های چوبی دیواری و ایستاده و پایه جدا در برش های طولی، عرضی و
پیشانی با ترسیم نقشۀ اجرایی با مشخص شدن اتصاالت پیچ و مهره، فرنگ یک طرفه، درز و چسب،
دوبل، قلیف، منگنه، قلیف زبانه سرخود، کم و زبانه و دم چلچله )شکل های 4-84 تا 4-86(.
)4-84(شکل
دتایل برش افقی
پاسنگ
زهوار گرات
برش پیشانی برش افقی
جعبه های آویخته کوچک
نمای رو به رو نمای بریده برش
)4-85(شکل
در کاغذ A4 نماها را با مقیاس
1:10 و برش های جزئی را به مقیاس
1:1 و تصویر مجسم داده شده را به
مقیاس 1:5 رسم کنید.
شکل)4-86( میز کوچک خیاطی
لوالی زیسا
دوبل194 ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه های چوبی
عالئم نقشه پوشش دیوار و درگاهی شکل 4-87:
نمای رو به رو پالن دیوار و درگاهی به مقیاس 1:20
و برش قطعات اتصال برش عرضی به مقیاس 1:1
شکل های 4-88 و 4-89 : ترسیم برش پالن و
قطعات اتصال به صورت دتایل x و y
پروزۀ شمارۀ2- کابینت گوشه اتاق با نمای در
دکوری به مقیاس 1:20 با اندازه گذاری و برش
عرضی دتایل Z به مقیاس 1:6 نقشۀ کابینت گوشۀ
اتاق را به مقیاس 1:10 و برش ها را به مقیاس 1:1
ترسیم کنید)شکل 4-48 (
)4-87(شکل
برش عرضی پالن و قطعات اتصال
نمای پوشش دیوار درگاهی
شکل)4-88( ترسیم نقشۀ پوشش دیوار دتایل x و y در شکل)4-89(
برش عرضی
پروفیل صفحه ای
گیره با بست پروفیلی
ریل در حرکتفصل چهارم ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه های چوبی195
ترسیم عالئم نقشه کابینت دو لنگه دیواری با کتیبه درها با لوالی بادبزنی در نماها و برش های
داده شده و تصویر مجسم ساختمان پوشش دیوار داده شده است)شکل 4-90(. مطلوب است: نماها
به مقیاس 1:10 و برش ها به مقیاس 1:1
)4-90(شکل
برش لوالی سیلندری بادبزنی C
برش
برش
برش عرضی
نمای روبه رو
قید پاسنگ
کف
در
عالمت راه
روکش
غمودی
قید کالف چارچوب196 ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه های چوبی
ِ )اختیاری( ترسیم عالئم نقشۀ در ورودی باغ در نما و برش های مربوط و دتایل Z )شکل
)4-91
)4-91(شکل
اتصال با تیغه گوشه گونیایی
لبه ها چسب خورده
لبه ها بدون چسب
لبۀ اتصال با پروفیل
بدون چسب
لبۀ اتصال با زبانه
قلیف بدون چسب
لبۀ اتصال قلیف شده
تخته
طول چوب
نگهدارنده
ارتفاع اتصالفصل چهارم ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه های چوبی197
اختیاری
– نقشۀ کابینت گوشۀ اتاق با
صفحات مصنوعی روکش شده
و قاب و تنکه از چوب ماسیو
را رسم کنید، با توجه تصویر
مجسم کابینت و سه نمای آن
با مقیاس 1:20 و دتایل 1:2
داده شده است.
)4-92(شکل
مطلوب است: برش های طولی، عرضی و پیشانی جزئی به مقیاس 1:1 با اندازه گذاری در کاغذ
آسه )شکلهای 4-92 و 4-93(. عکس کابینت در شکل 4-94 نشان داده شده است.
شکل)4-93( شکل)4-94( عکس کابینت گوشه198 ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه های چوبی
1- عالئم اختصاری چوب ماسیو راه چوب و سرچوب را برای اتصال سه قطعه به هم رسم کنید.
2- عالئم صفحات با مشخصات زیر را رسم کنید.
جنس صفحات مصنوعی، رکش و لب چسبان، نوع اتصال
الف( صفحۀ تخت فشرده با ضخامت 19 میلی متر دور روکش شده راه چوب و لب چسبان سرچوب
به ضخامت 6 میلی متر با اتصال دوبل؛
ب( صفحۀ MDF روکش شده دو طرف راه چوب و لب چسبان به ضخامت 8 میلی متر؛
ج( صفحۀ تخت فشرده با ضخامت 16 میلی متر با لب چسبان PVC دو طرف روکش راش.
3- تختۀ L.V.L به ضخامت 18 میلی متر با عالمت الیۀ وسط راه چوب و روکش ها یرچوب را رسم
کنید.
4- یک صفحۀ SV 19 با پوشش دو طرف سه الیی KH به ضخامت 4 میلی متر و لب چسبان چوبی
به ضخامت 8 میلی متر را رسم کنید.
5- عالمت مربوط به کدام نوع اتصال است؟
6- یک صفحۀ FPY به ضخامت 18 میلی متر با پوشش چرم در سه طرف رسم کنید.
7- مفهوم شکل مقابل را بنویسید.
8- مشخصات کامل قاب و تنکه را بنویسید.
لوال

9- در شکل اتصال صفحه با بدنۀ کابینت چه نام دارد و جزو کدام نوع عالئم است؟
فصل چهارم ترسیم عالئم اختصاری و استانداردهای سازه های چوبی199
10- عالئم و مشخصات کامل شکل مقابل را بنویسید.
زبانۀ بیسکویتی

11- در شکل چه نوع لولا یی به کار رفته است؟

12-در شکل چه نوع اتصالی به کار رفته و از چه موادی است؟

13- در شکل چه نوع یراقی به کار رفته است؟
ِ 14- مشخصات در جعبۀ کشویی را بنویسید.
هدف کلی:
ترسیم اتصاالت چوب
هدف های رفتاری:
از فراگیرنده انتظار می رود که در پایان این واحد کار:
1- اتصالات چوب و کاربرد آن ها را در دکورسازی توضیح دهد.
2- اتصالات چوبی را ترسیم کند.
توانایی ترسیم اتصاالت چوب
جمع
19
ساعت عملی
16
ساعت نظری
3
5202 توانایی ترسیم اتصالات چوب
1- منظور از اتصال چوبی چیست؟
2- چند نوع اتصال چوبی را می توانید نام ببرید؟
3- چند نوع اتصال چوبی در دکورسازی را می توانید، نام ببرید؟
4- چند نوع اتصال چوبی در دکورسازی را می توانید، ترسیم کنید؟
5- شکل مقابل چه نوع اتصالی است؟
6- شکل مقابل چه نوع اتصالی است؟
7- شکل مقابل چه نوع اتصالی است و در کدام یک از مصنوعات چوبی به کار می رود؟
گوشه ای – قاب سازی £ گوشه ای – قید به پایه £
گوشه ای – درسازی £ گوشه ای – جعبه سازی £فصل پنجم توانایی ترسیم اتصالات چوب
آشنایی با اتصالات چوبی و کاربرد آن ها در دکورسازی
اتصالات در دکورهای چوبی مبلمان اداری و مسکونی بر حسب اتصال قطعات سنگین و سبک و ظریف متفاوت اند و متناسب با کاربرد آن ها انجام می شود.
در مبل های مختلف، مانند کابینت های کریدور، پذیرایی و پارتیشن و کابینت های آشپزخانۀ
زمینی و دیواری از اتصاالت ثابت و جداشونده استفاده می شود و در بعضی موارد برای فضاهای
محدود به صورت کشویی به کار می رود. برای باز و بسته کردن بعضی از مبل ها مانند کابینت های
بزرگ مرکب و تختخواب و مبل های تخت خواب شو از یراق های مخصوص استفاده می شود. همچنین
مواردی به صورت برقی است که از راه دور قابل تنظیم می شود یا قسمت هایی از مبل جا به جا
می گردد. همچنین برای بعضی مبل های با طراحی پیچیده از شابلون های مخصوص استفاده می شود.
در شکل های 5-1 تا 5-5 نمونه هایی از این اتصاالت نشان داده شده است.
ُ اتصال کم و زبانه جدا اتصال دوب ُ ل سر خود اتصال دوبل جدا اتصال کم و زبانه
5 تا 1 موارد )5-1(شکل
اتصال کم و زبانه باز کم و زبانه کوله دار اتصال کم و زبانه کج اتصال کم و زبانه دوزبانه اتصال کم و زبانه
شکل)5-2( موارد 6 تا 10 . قید به پایه مبل کوله دار
اتصال میانی آلت چینی اتصال گوه ای اتصال میانی با گوه فاق و زبانه با دوبل
5 تا 1 موارد )5-3(شکل
اتصال متقاطع اتصال دور و فارسی با اتصال فاق و زبانه دور اتصال دور و فارسی
زبانة جدا موازی فارسی فارسی با زبانة جدا )قلیف(
5 تا 1 موارد )4-5(شکل204 توانایی ترسیم اتصاالت چوب
شکل)5-5( موارد 1 تا 10 انواع اتصاالت جداشونده به وسیلة یراق ها و پیچ و مهره برای اتصال صفحات کابینت ها و قطعات
تختخواب و مصنوعات چوبی
شکل های 5-6 و – – تصویر مجسم انواع اتصاالت طولی: نیم و نیم ساده، فاق و زبانه، نیم و
نیم پله ای، نیم و نیم پله ای دم چلچله و شانه ای دم چلچله ….
شکل)5-6( اتصال نیم و نیم بر کج شکل)5-7( اتصال فاق و زبانهفصل پنجم توانایی ترسیم اتصاالت چوب205
شکل)5-7( اتصال نیم و نیم ساده شکل)5-8( اتصال نیم و نیم پله ای ساده
شکل)5-9( اتصال شانه ای دم چلچله شکل)5-10( اتصال نیم و نیم پله ا ی د م چلچل ه
عرضی اتصاالت 5-1-1
ً از صفحات مصنوعی استفاده می کنند. چنانچه الزم باشد
برای مبل های با صفحات بزرگ معموال
صفحات میز آشپزخانه یا میز کار از چوب ساخته شود تخته ها را از پهلو به هم اتصال می دهند.
این اتصال را اتصال عرضی می نامند و در انواع مختلف به وسیلۀ قلیف، دوبل، بیسکویتی و دوراهه و
اتصاالت ماشینی … انجام می گیرد )شکل های 5-11 تا 5-19(.
شکل)5-12( تصویر مجسم اتصال عرضی نیم و نیم شکل)5-11( اتصال درز و چسب206 توانایی ترسیم اتصاالت چوب
شکل)5-19( اتصال قلیف برای پوشش دیوار
شکل)5-17( اتصال ماشینی شانه ای
شکل)5-18( اتصال عرضی دوبل
شکل)5-15( اتصال دوبل
شکل)5-16( اتصال عرضی قلیف با زبانه جدا
شکل)5-14( انواع اتصال قلیف با زبانه بلند با گوه زبانه
سراسری
شکل)5-13( قلیف زبانه سرخودفصل پنجم توانایی ترسیم اتصاالت چوب207
5-1-2 کاربرد اتصاالت در مصنوعات چوبی دکوری
انواع اتصاالت زهوارهای تزیینی درهای قاب و شیشه به صورت متقاطع ومیانی و اتصال به وسیلۀ
شابلون مخصوص پیچ تحت زاویه و یراق تختخواب )شکل های 5-20 تا 5-22(.
شکل)5-22( اتصال قید به پایة تختخواب به وسیلة یراق فیتینگ )پیچ
و مهره(
شکل)5-20( اتصال پیچ تحت زاویه به وسیلة شابلون مخصوص
شکل)5-21( انواع اتصاالت متقاطع گونه ای208 توانایی ترسیم اتصاالت چوب
کاربرد اتصال گوشه ای در ساخت قاب و شیشه یا قاب و تنکه)شکل های 5-23( از 1 تا 6.
6تا 1 موارد )5-23(شکل
کاربرد انواع اتصاالت گوشه در انواع مصنوعات چوبی دکوری )شکل های 5-24 تا 5-27(.
شکل)5-25( تصویر مجسم انفجاری کنسول کاربرد
اتصاالت گوشه ای و میانی کم و زبانه مخفی و باز با گوه
شکل)5-24( تصویر مجسم انفجاری میز با صفحه دو تکه
کاربرد اتصاالت گوشه ای کم و زبانه کوله دار و کمفصل پنجم توانایی ترسیم اتصاالت چوب209
شکل)5-27( تصویر مجسم انفجاری میز کار با چوب ماسیو
کاربرد اتصاالت گوشه ای و میانی کم و زبانه کوله دار مخفی
و کم و زبانه های متوالی
شکل)5-26( تصویر مجسم انفجاری کابینت
طبقه بندی ماسیو کاربرد اتصاالت گوشه ای و میانی
کم و زبانه کوله دار مخفی و کم و زبانه های متوالی
کاربرد انواع اتصاالت کابینت کوچک با نمایش اتصال قاب چوبی در نمای آن با اتصال بیسکویتی
و کم و زبانه و نمایش جنس صفحۀ کابینت )شکل های 5-28 و 5-29(.
شکل)5-29( تصویر مجسم کابینت با اتصاالت مختلف
u شکل)5-28( تصویر مجسم کابینت با
اتصال نما با قاب و اتصال بیسکویتی
بدنه کابینت
پشت بند صفحة باال
دوبل
صفحه کف
قید پاسنگ
پنل زیر صفحه
روکش
لبه صفحه210 توانایی ترسیم اتصالات چوب
انواع اتصالات گوشه ای مصنوعات چوبی پارتیشن که از قاب یا کالف به هم متصل شده تشکیل
شده است و به وسیلۀ لولا در جهت مخالف هم قرار گرفته اند و موجب ایستایی آن شده است
.)5-31 و 5-30 های شکل(
شکل)5-30( تصویر مجسم پارتیشن نوع دیگر، با قیدهای کرکره مانند و اتصالات گوشه ای فاق و زبانه و اتصال میانی فاق و  زبانه و کم و زبانه.
شکل)5-31( تصویر مجسم یکی از درهای پارتیشن به صورت قیدهای کرکره ای و اتصاالت میانی و گوشه ای.فصل پنجم توانایی ترسیم اتصالات چوب  کاربرد اتصاالت کم و زبانه با پیچ و در پوشش در درهای قاب با نمای کرکره ای، اتصال میخ منگنۀ  زیگزاگی در قاب ها و اتصال دور و فارسی با تیکه چسبانی عمود بر درز فارسی )شکل های 5-32 تا
.)5-34
شکل)5-34( اتصال میخ منگنه زیگزاگی برای قاب های چوبی
شکل)5-33( اتصال دور و فارسی با تیکه چسبانی عمود بر
درز فارسی برای قاب های چوبی
شکل)5-32( اتصال گوشه ای کم و زبانه با پیچ و پوشش
دگمه ای برای درها با نمای کرکره ای با تصویر انفجاری
دگمة چوبی
خزینه پوشش
دگمه ای
زبانة سم
سم
قید افقی زبانة سم زبانه
قید طولی
قسمت پیچ دنده شده212 توانایی ترسیم اتصاالت چوب
کاربرد انواع اتصاالت مصنوعات چوبی دکوری قاب و آینه با اتصال کم و زبانه همراه با اتصال پیچ
و مهره )شکل های 5-35 و 5-36(.
شکل)5-35( تصویر مجسم قاب و آینه با نمایش اتصاالت
کم و زبانه با پیچ و مهره
شکل)5-36( انواع اتصاالت کم و زبانه و پیچ
و مهرۀ گوشه های قاب و آینهفصل پنجم توانایی ترسیم اتصاالت چوب213
کاربرد اتصاالت فاق و زبانه با تیغۀ فرز برای قاب های چوبی تزیینی و دکوری و اتصال کم و زبانه
و دوبل برای درهای چوبی با نمای قیدهای راه راه عمودی )شکل های 5-37 تا 5-39(.
شکل)5-37( تصویر مجسم
اتصال قاب و شیشۀ پروفیل
شده با نمای اتصال و نوع
دیگر که با زهوار دو راهه شده
شیشه یا تنگه به قاب پروفیل
شده محکم شده است.
شکل)5-39( نقشۀ برش جزئی در، با نمای قیدهای
راه راه عمودی
شکل)5-38( اتصال فاق و زبانه با فرز و تیغچۀ
مخصوص برای قاب پروفیل شده در نما و تصویر
مجسم214 توانایی ترسیم اتصاالت چوب
کاربرد اتصال میانی گوه ای و ترسیم نما و برش و تصویر مجسم اتصال قید به پایۀ مبل و
همچنین کاربرد اتصال گوشه ای قاب با قیدهای پروفیل شده )شکل های 5-40 و 5-41(.
شکل)5-40( اتصال میانی گوه ای قید با پایة مبل
و تصویر مجسم آن
شکل)5-41( تصویر مجسم انفجاری اتصال گوشة قاب و اتصال آن
کاربرد انواع اتصاالت در جعبۀ کشویی شامل اتصاالت نیم و نیم و دوبل و دم چلچله، بیسکویتی
قلیف زبانه جدا، انگشتی، نیم و نیم فارسی با دوبل )شکل های 5-42 تا 5-47(.فصل پنجم توانایی ترسیم اتصاالت چوب215
شکل)5-42( تصویر مجسم با اتصاالت گوشه ای
شکل)5-43( اتصال دم چلچله یک رو مخفی ، اتصال دم
چلچله دورو مخفی
شکل)5-44( نیم و نیم دورو فارسی با دوبل اتصال قلیف
زبانة سرخود
شکل)5-46( تصویر مجسم انفجاری جعبه با اتصاالت گوشه ای
شکل)5-47( اتصال گوشه ای تصویر مجسم اتصاالت انگشتی، قلیف زبانه جدا، دوبل و بیسکویتی
شکل)5-45( اتصال قلیف دو زبانة مخفی، اتصال قلیف دو
زبانة یک رومخفی216 توانایی ترسیم اتصاالت چوب
کاربرد انواع اتصاالت مصنوعات چوبی دکوری، شامل اتصاالت گوشه ای، میانی و عرضی)شکل های
.)5-49 و 5-48
شکل)5-49( تصویر مجسم کابینت گوشة اتاق با اتصاالت مختلف
شکل)5-48( تصویر مجسم دیوار چوبی دکوری با انواع اتصاالت یراق مخصوصفصل پنجم توانایی ترسیم اتصاالت چوب217
ترسیم اتصاالت
طولی اتصاالت 5-2-1
برای افزایش طول چوب های کوتاه، قطعات چوبی را به صورت سر به سر به یکدیگر متصل
می کنند. این اتصال در قیدهای قوسی پنجره ها و درها و نیز در قیدهای فرم دار مبل ها و قاب ها و
کالف های قوس دار کاربرد دارد. در شکل های 5-50 تا 5-52 تعدادی از اتصاالت طولی ترسیم شده
است.
شکل)5-51( طریقة رسم تصال طولی نیم و نیم
ّ باله های مورب در نماها و تصویر مجسم
شکل)5-52( طریقة ترسیم اتصال طولی نیم و نیم ساده در نماها و تصویر مجسم
شکل)5-50( اتصال طولی ساده نمای آجرچینی218 توانایی ترسیم اتصاالت چوب
ترسیم اتصاالت طولی با شکل های 5-53 تا 5-56: اتصال نیم و نیم پله ای ساده، نیم و نیم پله ای
دم چلچله با گوه، نیم و نیم دم چلچله پله ای و شانه ای دم چلچله
شکل)5-56( طریقة رسم اتصال طولی شانه ای دم
چلچله در دو نما و تصویر مجسم
شکل)5-54( طریقة رسم اتصال طولی نیم
و نیم گوه ای سرکج)فرانسوی( در دو نما
و تصویر مجسم
شکل)5-55( طریقة ترسیم اتصال طولی
نیم و نیم پله ای در دو نما و تصویر مجسم
انفجاری
شکل)5-53( طریقة رسم اتصال طولی نیم
نیم دم چلچله در دو نما و تصویر مجسمفصل پنجم توانایی ترسیم اتصاالت چوب219
5-2-2 ترسیم اتصاالت چوبی گوشه ای
ترسیم اتصاالت چوبی گوشه ای در شکل های 5-57 تا 5-59 نشان داده شده است.
شکل)5-57( ترسیم اتصال گوشه ای با سرزن منگنه در سه نما با مقیاس 1:5
شکل)5-58( ترسیم اتصال گوشه ای دوبل چوبی دوتایی در سه نما و تصویر مجسم انفجاری
شکل)5-59( ترسیم اتصال گوشه ای کم و زبانه با کوله در سه نما و تصویر مجسم انفجاری با مقیاس 1:5 تصویر مجسم
انفجاری220 توانایی ترسیم اتصاالت چوب
شکل5-60: ترسیم اتصال گوشه ای کم و زبانه کوله دار قید به پایة مبل در سه نما و تصویر مجسم مقیاس 1:5
شکل 5-61: ترسیم اتصال گوشه ای فاق و زبانه با برکج در سه نما و تصویر مجسم به مقیاس 1:5
شکل 5-62: فاق و زبانه با کنشکاف در سه نما و تصویر مجسم به مقیاس 5/1
شکل 5-63: ترسیم اتصال گوشه ای فاق و زبانه با دوراهه در سه نما و تصویر مجسم انفجاری به مقیاس 1:5فصل پنجم توانایی ترسیم اتصاالت چوب221
شکل 5-64: ترسیم اتصال گوشه ای فاق و زبانه پروفیل شده یک طرف در سه نما و تصویر مجسم انفجاری به مقیاس 1:5
شکل 5-65: ترسیم اتصال گوشه ای دوبل با پروفیل دو طرفه)درز گوشة قاب فارسی و گونیایی( در دو نمای رو به رو و باال
و تصویر مجسم اتصال و تصویر مجسم انفجاری
شکل 5-66: ترسیم اتصال گوشه ای انگشتی در سه نما و تصویر مجسم به مقیاس 1:5222 توانایی ترسیم اتصاالت چوب
شکل 5-67: ترسیم اتصال گوشه ای کم و زبانه کوله دار با برکج در سه نما و تصویر مجسم انفجاری به مقیاس 1:5
شکل 5-68: ترسیم اتصال گوشه ای دور و فارسی بیسکویتی در سه نما و تصویر مجسم انفجاری به مقیاس 1:5
5-2-3 ترسیم اتصاالت میانی)کمربندی(
ترسیم اتصاالت میانی)کمربندی( در شکل های 5-69 تا 5-72 نشان داده شده است.
شکل 5-69: ترسیم اتصال طبقه و زیر سری قابل تنظیم در برش پیشانی و تصویر مجسم فصل پنجم توانایی ترسیم اتصاالت چوب223
شکل 5-70: ترسیم اتصال میانی دوبل در برش پیشانی و تصویر مجسم
شکل 5-72: ترسیم اتصال میانی کم و زبانه با گوه شکل 5-71: ترسیم اتصال میانی انگشتی در برش پیشانی
5-2-4 اتصال گوشه ای صفحه ای قلیف
زبانۀ قلیف یا کوتاه است یعنی در طول اتصال آن تعداد چند زبانۀ جدا به کار رفته یا بلند، یعنی
در طول کار، زبانه به صورت سراسری به کار رفته است.
قلیف سادۀ زبانه بلند- تصویر مجسم انفجاری فلیق صفحات مصنوعی در شکل 5-73 و نقشۀ
اجرایی قلیف ساده در صفحات مصنوعی با اندازۀ مقطع زبانۀ در شکل 5-74 نشان داده شده است.
شکل)5-74( نقشة اجرایی قلیف
زبانه بلند با مشخصات زبانه در
مقطع
شکل)5-73( تصویر مجسم انفجاری قلیف زبانه بلند)جداگانه(224 توانایی ترسیم اتصاالت چوب
اتصال گوشه ای قلیف سرخود- تصویر مجسم انفجاری قلیف زبانه سرخود در شکل 5-75 و نقشۀ
اجرایی قلیف در شکل 5-76 در صفحات مصنوعی نشان داده شده است.
شکل)5-76( نقشة برش اجرایی قلیف سرخود شکل)5-75( تصویر مجسم انفجاری قلیف زبانه سرخود
اتصال قلیف گوشۀ صفحات با زاویۀ 45 درجه- تصویر مجسم انفجاری قلیف صفحات مصنوعی
با زاویۀ 45 درجه در شکل 5-77 و نقشۀ اجرایی قلیف گوشه صفحات مصنوعی در شکل 5-78 با
مشخصات اندازۀ مقطع زبانه و عالئم اختصاری نشان داده شده است.
شکل)5-78( نقشة برش مصنوعی با زاویة 45 درجه شکل)5-77( تصویر مجسم انفجاری اتصال قلیف با زاویة 45 درجه
ترسیم اتصال گوشه ای صفحه ای 45 درجه و گونیایی – ترسیم اتصال گوشه ای صفحات مصنوعی
با دوبل تحت زاویۀ 45 درجه به صورت تصویر مجسم و نقشۀ جزئی با مقیاس 1:1 در شکل 5-79
نشان داده شده است.
)5-79(شکلفصل پنجم توانایی ترسیم اتصاالت چوب225
اتصال دوبل گونیایی در صفحات- تصویر مجسم انفجاری اتصال دوبل گونیایی در صفحات
مصنوعی در شکل 5-80 و نقشه برش جزئی با مقیاس 1:6 نشان داده شده است.
شکل)5-80( دوبل گونیایی دوبل گونیایی
شکل 5-81: ترسیم اتصال گوشه ای صفحه ای با دوبل به صورت عمودی و به صورت تصویر
مجسم انفجاری و برش جزئی به مقیاس 1:1
)5-81(شکل
ترسیم اتصال گوشه ای صفحه ای- تصویر مجسم انفجاری قلیف گونیایی در صفحات مصنوعی و
نقشۀ برش جزئی به مقیاس 1:1 در شکل 5-82 نشان داده شده است.
زبانة گونیایی
زبانة گونیایی از جنس روکش
)5-82(شکل
قلیف با زبانۀ گونیایی از مواد مصنوعی- تصویر مجسمۀ انفجاری قلیف با زبانۀ گونیایی از مواد
مصنوعی و نقشۀ برش جزئی به مقیاس 1:1 در شکل 5-83 نشان داده شده است.
زبانة گونیایی از
زبانة گونیایی )KU( مواد مصنوعی
)5-83(شکل226 توانایی ترسیم اتصاالت چوب
5-2-5 ترسیم اتصاالت جداشدنی گوشۀ صفحات
اتصال سقف کابینت با بدنه، کف با بدنه، طبقه به بدنه با پیچ و مهره خارج از مرکز، استوانه ای،
ذوزنقه ای و الیت ساده و گونیایی و نبشی در شکل های 5-84 تا 5-89 نشان داده شده است.
)5-87(شکل
)5-86(شکل
)5-88(شکل
)5-89(شکل
)5-84(شکل )5-85(شکل
شکل 5-84: ترسیم اتصال صفحه ای جدا
شونده با پیچ و مهره و محفظۀ غیرمرکزی
شکل 5-85: ترسیم اتصال پیچ و مهره با
محفظۀ ذوزنقه برای طبقه و کپسولی برای اتصال
سقف به بدنه.
شکل 5-86: ترسیم اتصال میلۀ دنده شده
با استوانۀ فیتینگ برای اتصال صفحه به بدنۀ
کابینت
شکل 5-87: ترسیم اتصال صفحه با پیچ و
دگمۀ جاسازی شده برای اتصال صفحات کف و
سقف به بدنۀ کابینت
شکل 5-88: ترسیم اتصال صفحۀ الیت با
میلۀ مستقیم و میلۀ لوالیی برای اتصال سقف یا
کف به بدنۀ کابینت
شکل 5-89: ترسیم گونیای فلزی)نبشی(
برای اتصال سقف یا کف به بدنۀ کابینت.فصل پنجم توانایی ترسیم اتصاالت چوب227
ترسیم اتصاالت جداشدنی گوشه صفحات با پیچ و مهرۀ الیت با پیچ و مهره برش دار در شکل های
5-90 تا 5-93 نشان داده شده است.
شکل)5-91( اتصال جداشدنی ذوزنقه از جنس مواد مصنوعی شکل)5-90( اتصال جداشدنی قید به پایة کابینت
شکل)5-92( اتصال جداشدنی پیچ و مهرۀ الیت برای بستن دو قطعة صفحات مصنوعی به هم
الیت گونیایی
مهره غیر
مرکزی حلزونی
مهره غیر
مرکزی حلزونی
شکل)5-93( اتصال جداشدنی)الیت گونیایی با مهرۀ حلزونی غیرمرکزی(228 توانایی ترسیم اتصاالت چوب
متقاطع اتصاالت 5-2-6
در دو قطعه چوب که به صورت به عالوه یا ضربدر به یکدیگر متصل شوند از اتصال متقاطع
استفاده شده است و در پنجره ها و درها و کابینت های کتابخانه و جاظرفی و کلیۀ نماسازی های
چوبی مشبک برای شیشه های رنگی کاربرد دارد )شکل های 5-94 تا 5-99(.
شکل)5-94( اتصال متقاطع نیم
و نیم ساده در ضخامت قیدها
شکل)5-95( اتصال متقاطع نیم و
نیمه در ضخامت و عرض قیدها
شکل)5-96( اتصال متقاطع نیم و نیم
همراه با دو راهه و ابزار خورده
شکل)5-97( تصویر مجسم اتصال متقاطع در
حال جازدن
شکل)5-98( اتصاالت متقاطع با زوایای مختلف 90 درجه و
کمتر یا بیش تر
قید عمودی
قید افقی
محل اتصال نیم و نیم به صورت عمودی محل اتصال نیم و نیم به صورت شیب دار
شکل)5-99( اتصال متقاطع نیم و نیمه همراه با پخ و دو راههفصل پنجم توانایی ترسیم اتصاالت چوب229
نمونۀ نقشۀ سه نمای اتصال عرضی به وسیلۀ قیدهای کنشکاف شده )قلیف زبانه سرخود( در
شکل 5-100 نشان داده شده است.
ابتدا، نمای رو به روی باالی اتصال را طبق اندازۀ 1:1 و سپس نمای از چپ را رسم کنید.
شکل)5-100( ترسیم اتصال عرضی به وسیلة کنشکاف قیدهای به هم متصل شده در سه نما )قلیف زبانه سرخود( با
اندازه گذاری230 توانایی ترسیم اتصاالت چوب
اتصال طولی دم چلچلۀ دو طرفه را با اندازه و مشخصات داده شده رسم کنید. ابتدا نمای رو به
رو، سپس نمای از باال و بعد از آن نمای از چپ )شکل 5-101(.
شکل)5-102( ترسیم اتصال طولی دم چلچله دو طرف در سه نما با اندازه گذاریفصل پنجم توانایی ترسیم اتصاالت چوب231
اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ ساده با لبۀ ابزار خورده را رسم کنید. ابتدا نمای رو به رو، سپس نمای
از باال و بعد از آن نمای از چپ را با اندازه ها و مشخصات داده شده، ترسیم نمایید )شکل 5-103(.
شکل)5-103( ترسیم اتصال گوشه ای فاق و زبانة ساده با لبة ابزار خورده مخصوص قاب با اندازه گذاری232 توانایی ترسیم اتصاالت چوب
اتصاالت در مقطع برش را می توانید با دست آزاد در اندازۀ 1:1 ترسیم کنید. چند نمونه از
اتصاالت در حالت برش در شکل های 5-104 تا 5-119 نشان داده شده است.
شکل)5-111( ترسیم اتصال قاب
و شیشه با زهوار و قطعة صداگیر
M:1:1
شکل)5-104( ترسیم اتصال گرات دو
M:1:1 طرفه
شکل)5-105( ترسیم اتصال میانی
قلیف با زبانة جدا )زبانه می تواند
از چوب یا بیسکویتی باشد(
شکل)5-106( ترسیم اتصال
گوشه ای قلیف فارسی با زبانة جدا
)زبانه از جنس های مختلف(
شکل)5-107( ترسیم اتصال دم چلچلة
ساده دو زبانة M:1:1
شکل)5-108( ترسیم اتصال دم
چلچله یک رو مخفی M:1:1
شکل)5-109( ترسیم اتصال قیدها
به پایة میز M:1:1
شکل)5-110( ترسیم اتصال قاب و
تنگة چوبی قلیف با قلیف با M:1:1فصل پنجم توانایی ترسیم اتصاالت چوب233
اتصاالت گوشه ای جداشدنی و ثابت و انواع اتصاالت قاب و تنکه را طبق اندازه و مشخصات داده
شده ترسیم کنید )شکل های 5-112 تا 5-116(.
شکل)5-116( اتصال جداشدنی پیچ با مهره استوانه ای صفحه به
بدنة کابینت
شکل)5-112( ترسیم اتصال
صفحه ای گوشة فارسی با دوبل
گونیایی از جنس چندالیی روکشی
زبانه گونیایی از جنس
چندالیی روکشی
قاب و تنکه از چوب ماسیو
قاب و تنکه از چوب ماسیو با
زبانة قلیف جدا
قاب و تنکه به صورت کنشکاف
پله ای قرار گرفته است.
تنکه از صفحات چندالیی با
صفحة چوبی
تنکه دوراهه شده با پوشش فلزی
و قاب چوبی
قطر مهره استاندارد
پیچ اتصال
درپوش
تنکه از صفحات مصنوعی با
اتصال قلیف زبانه جدا و قاب
چوبی
لبة دوراهه شده
لبه تنکه شکاف خورده تا در
موقع اتصال محکم شود.
دوبل از جنس راش
زبانة گونیایی از
جنس مواد مصنوعی
روکش کاج
روکش راش
شکل)5-113( ترسیم اتصال صفحه ای
گوشة فارسی با دوبل گونیایی از
جنس مواد مصنوعی
شکل)5-114( ترسیم اتصال گوشه با
دوبل طبق اندازۀ نرم ساده شده
شکل)5-115( ترسیم اتصال قاب و تنگة هشت نوع مختلف234 توانایی ترسیم اتصاالت چوب
ترسیم نمای در ورودی اندازه گذاری شده از چوب ماسیو افرا تنها برش عرضی اتصال در با دیوار
دکوری و برش جزئی زهوار پروفیل روی در )شکل 5-117(.
اندازه در میلی متر 1990 × 860
عرض پوشش دیوار 290 میلی متر
از چوب ماسیو )H× B× T(
شکل)5-117( پروژۀ یک در ورودی با اندازه گذاری در نما و برش های عرضیفصل پنجم توانایی ترسیم اتصاالت چوب235
ترسیم اتصاالت در درهای ورودی همراه با تصویر مجسم اتصال و نقشۀ برش جزئی و تصویر
مجسم اتصال زیرسازی سقف کاذب با یراق مخصوص به سقف اتاق )شکل های 5-118 تا 5-121(
فضای زیرسازی
پروفیل عایق
لوال با برگه های مستقیم
قید قاب دوراهه شده
شکل)5-118( نقشه نمای انواع درهای ورودی در طرح های مختلف قاب و شیشه و قاب و تنکه و دوجداره
شکل)5-119( نقشه در لوال شده با پوشش چوبی دیوار و
تصویر مجسم آن در برش جزئی مقیاس 1:1
ِ لوال شده با پوشش چوبی دیوار و
شکل)5-120( نقشه در
تصویر مجسم آ» در برش جزئی مقیاس 1:1
شکل)5-121( تصویر مجسم اتصال یراق از جنس مواد
مصنوعی لولایی مخصوص زیرسازی سقف کاذب توانایی ترسیم اتصالات چوب
1- نماهای اتصال در شکل مقابل را ترسیم کنید و مشخصات آن ها را بنویسید.
)س-1 (
2- انواع اتصالات را نام ببرید و برای هر کدام مثال بزنید.
3- اتصال الیت با میۀ دنده شدۀ مستقیم را رسم کنیم.
4- اتصال صفحه ای قلیف با زبانۀ گونیایی را رسم کنید.
5- اتصال گوشه ای فاق و زبانۀ با برکج را رسم کنید.
6- اتصال نیم و نیم پله ای دم چلچله را رسم کنید.
7- اتصال صفحه ای دوبل را رسم کنید.
8- اتصال صفحه ای در شکل مقابل را با صفحه از جنس MDF روکش شده و زبانۀ از جنس مواد
مصنوعی را رسم کنید.
)س-8(
9- دو نوع اتصال گوشه ای قاب و تنکه را ترسیم کنید)فاق و زبانۀ تنکه با دوراهه، قلیف زبانه
جدا(.
10- مقطع برش عرضی اتصال قیدها به پایۀ میز را رسم کنید.جمع
14
ساعت عملی
10
ساعت نظری
4
6
توانایی طراحی انواع دکور چوبی
هدف کلی:
طراحی انواع دکور چوبی
هدف های رفتاری:
از فراگیرنده انتظار می رود که در پایان این واحد کار:
1-مفهوم طراحی را توضیح دهد.
2- شرایط الزم برای طراحی را توضیح دهد.
3- مراحل طراحی را نام ببرد.
4- سبک های طراحی را بشناسد.
5- اصول طراحی و ترسیم آن ها را بیان کند.238 توانایی طراحی انواع چوب
1- آیا می دانید طراحی یعنی چه؟
2- در چه صورتی یک طرح می تواند موفق باشد؟
3- برای انجام طراحی چه شرایطی الزم است؟
4- آیا می دانید در انجام طراحی چه مراحلی را باید طی نمود؟
5- چه سبک هایی در طراحی وجود دارد؟فصل ششم توانایی طراحی انواع چوب239
آشنایی با مفهوم طراحی دکور چوبی و کاربرد آن
در بیان تعریف و مفهوم عام، طراحی به ایجاد یک اثر نو و بدیع گفته می شود. به عبارت دیگر
ً در طراحی، طراح سعی می نماید اثری را خلق کند که تاکنون وجود نداشته و قبال از طرف شخص
دیگری ایجاد نشده است. با توجه به روند پیشرفت علم، فناوری و صنعت همواره شاهد سیر صعودی
در ساخت انواع مصنوعات هستیم. یکی از این مصنوعات، دکورهای چوبی است.
در حال حاضر شرط حضور موفق در صنعت، تولید قابل رقابت با دیگر صنایع رقیب است و الزمۀ
آن وجود فکری خالق در ایجاد طرح های جدید است. برای نیل به این هدف باید مواردی را در
ّ طراحی مد نظر قرار داد.
دالیل موفقیت طرح
هر طرحی زمانی موفق خواهد بود که دارای ویژگی های زیر باشد:
6-2-1( طرح به خوبی مفهوم ایده را بیان کند: منظور از بیان مفهوم طرح این است که توقع و انتظار بیننده را
برآورده کند. برای مثال اگر در طراحی یک »در« منظور محافظت فضای منزل به لحاظ امنیتی باشد، به نظر
شما کدام یک از شکل هاب 6-1 یا 6-2 کاربرد بهتری خواهند داشت؟
)6-1(شکل )6-2(شکل
6-2-2( طرح از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد: تطابق کارآمدی و دوام طرح با قیمت تمام شدۀ طرح
بسیار اهمیت دارد. طرح باید طوری باشد که با توجه به کیفیت و ماندگاری توجیه اقتصادی داشته باشد و افراد
مخاطب، که به طور معمول مصرف کننده ها هستند، از لحاظ اقتصادی گرایش استفاده از محصول طراحی
شده را داشته باشند.240 توانایی طراحی انواع چوب
6-2-3( طرح مطابق با استطاعت تولید کننده باشد: طرح باید با توجه به امکانات موجود، اعم از امکانات
علمی، مهارتی، تجهیزاتی، مالی و غیره آن ها قابل تولید باشد و اگر طرحی ارائه دهیم که مطابق با
استطاعت و توان تولید نباشد محکوم به شکست خواهد بود. برای مثال اشکال 6-3 و 6-4 مربوط
به طراحی است که بر روی صفحات MDF توسط دستگاه CNC حک شده است. لذا اگر دسترسی
به ماشین مذکور نداشته باشیم، چنین اثری را نیز نمی توانیم به خوبی خلق نماییم.
)6-3(شکل )6-4(شکل
6-2-4( طرح باید زیبا باشد: با توجه به اینکه مخاطب اصلی استفاده از موضوعات مورد طرح انسان است و
زیباپسندی جزء ذات انسانی است، در نظر داشتن زیبایی در خلق یک اثر می تواند در موفقیت آن
تأثیر به سزایی داشته باشد.
6-2-5( طرح باید به روز باشد: یکی دیگر از مواردی که در موفقیت یک طرح تأثیرگذار است به روز بودن آن
است و با توجه به وجود رقابت فشرده در این خصوص، طراح باید با نیاز روز بازار آشنایی کافی داشته
باشد، زیرا اگر نتواند انتظارات مخاطب را به لحاظ موارد مختلف، از جمله کاربرد، زیبایی، نوع مواد
ً و …، برآورده کند عمال طرح وی جایگاه خود را از دست می دهد و موفق نخواهد شد.
6-2-6( طرح باید خواسته های خاص مخاطب را برآورده کند: گاهی اوقات بعضی از طرح ها به طور خاص و به
صورت سفارشی ایجاد می شوند و الزم است خواسته های سفارش دهنده تأمین گردد. برای مثال
گاهی باید خاطرۀ خوشایند خاصی را برای مخاطب تداعی نماید. در این صورت می توان گفت موفق
عمل کرده است. یا طرحی را باید برای مکانی خاص که مشابه آن در جایی دیگر وجود ندارد، طراحی
َشکال 6-5 و 6-6 دو نمونه از طراحی هایی است که به طور خاص در کنار یخچال و پشت گاز
کرد. ا
برای استفاده حداکثری از فضا طراحی شده اند.
)6-5(شکل )6-6(شکل فصل ششم توانایی طراحی انواع چوب241
شرایط لازم برای طراحی
برای ایجاد یک طرح خوب الزم است طراح شرایطی را در نظر بگیرد وگرنه نمی تواند اثر موفقی را خلق نماید.
6-3-1( شرایط موجود کدام است؟ هر طراح باید در خصوص خلق اثر خود شرایط و امکانات
موجود را در نظر بگیرد. این شرایط و امکانات می تواند در زمینه های مختلفی مانند وضعیت کنونی
موضوع طراحی و همچنین امکانات موجود از قبیل وضعیت مالی، مهارتی و تجهیزاتی باشد. برای
مثال اگر بخواهیم فضای داخلی یک اتاق نشیمن را طراحی نماییم باید ببینیم که فضای مذکور در
حال حاضر دارای چه ترکیب و چه وسایلی است. یا اگر بخواهیم سازه ای را برای ساخت طراحی
نماییم الزم است امکانات موجود برای تولید و ساخت را، که شامل امکانات مالی، تجهیزاتی، موادی
و نیروی انسانی است در نظر بگیریم.
6-3-2( شرایط مطلوب کدام است؟ طراح برای خلق اثر خود باید به دنبال شرایط و امکانات مطلوب و آرمانی
باشد و بررسی کند که در نهایت پس از طراحی می خواهد به چه هدفی برسد و برای رسیدن به ایدۀ
خود چه شرایط و امکاناتی)مالی، علمی، مهارتی، تجهیزاتی و مواد( الزم دارد یا در صورت طراحی
یک دکوراسیون چه طرحی در نهایت می تواند خواسته های وی و مخاطبینش را برآورده سازد.
6-3-3( شریط ممکن کدام است؟ پس از در نظر داشتن دو شرط ذکر شده در باال، حال طراح باید ببیند چه
شرایط و امکاناتی برای خلق اثرش قابل مهیا شدن است. برای مثال اگر توان مالی خاصی را می طلبد
آن را میتواند تا چه میزان به دست آورد یا اگر برای خلق اثر، تجهیزات ویژه ای مد نظر است آیا
می تواند آن ها را تهیه کند یا در صورت نیاز به مهارت خاص و یا موادی مخصوص آیا در دسترس
هست؟ لذا طراح در خصوص موارد مطرح شده باید به آن چه قابل تهیه شدن است، تکیه کند و
سپس طراحی خود را آغاز نماید.
اصول و قواعد طراحی
فرض کنید مبلمان یک فضا مانند اتاق پذیرایی در اختیار شما قرار گرفته است و شما می خواهید آن
را بچینید. برای این منظور قواعد، قوانین و اصولی موجود است که اگر آن ها را در نظر نگیرید، در نهایت به
طرح مطلوبی نخواهید رسید و برای طراحی دچار سردرگمی خواهید شد. این الگوها و قواعد عبارت اند از:
6-4-1( تناسب: همان طور که می دانید، تناسب از کلمۀ نسبت گرفته شده و به این معناست که ما دو موضوع
را نسبت به یکدیگر مقایسه نماییم. این مقایسه و تناسب می تواند به لحاظ اندازه، رنگ، مواد به کار
رفته در ساخت، سبک طراحی و … باشد. نکته ای که الزم است به آن اشاره کرد این است که در نظر
گرفتن تناسب، می تواند به صورت جزئی یعنی مقایسۀ جزء نسبت به جزء یا کلی یعنی نسبت جزء
به کل فضا باشد. برای مثال اگر بخواهیم فضایی را مبله کنیم باید ببینیم آیا به لحاظ موارد ذکر
شده )رنگ، اندازه، مواد، سبک طراحی( مبلمان با یکدیگر و با کل فضا دارای تناسب است یا خیر؟
.)6-7 شکل(
)6-7(شکل242 توانایی طراحی انواع چوب
تعادل )6-4-2
اگر به مجموعۀ مبلمان و دکوراسیون یک فضا نگاه کنید در صورتی که احساس کردید نظم و
موازنه بین اشیای آن موجود است، نشان دهندۀ وجود تعادل در آن فضا خواهد بود. این تعادل و
نظم می تواند به دو صورت »تعادل متقارن« و »تعادل نامتقارن« باشد که در زیر به توضیح مختصر
آن ها می پردازیم.
6-4-2-1( تعادل متقارن: این نوع تعادل خود می تواند یا تعدل متقارن محوری باشد یا شعاعی. اگر در زمان
طراحی، اشیا و اجزای طرح را طوری در نظر بگیریم که نسبت به یک محور یا خط دارای تقارن
باشند به آن » تعادل، تقارن محوری می گوییم )شکل 6-8( و اگر نسبت به یک نقطه میانی دارای
تعادل باشد، تعادل شعاعی خواهد بود. )شکل 6-9(
شکل)6-9( تعادل متقارن شعاعی شکل)6-8( تعادل متقارن محوری
6-4-2-2( تعادل نامتقارن: گاهی اوقات بعضی از اشیا یا ترکیبات با همۀ بی نظمی، دارای نظم و تعادلی
ملموس اند. برای مثال اگر بعضی از درختان را بنگرید با اینکه ممکن است نظم خاصی در آن ها
نباشد اما زیبایی و تعادل خاصی را به مخاطب القا می کنند. این بی نظمی در طراحی می تواند به
صورت استفاده از اجزا، رنگ و مواد متفاوت ظاهر شود. در این حالت طراح سعی می کند با تکیه بر
تعادل و ترکیب کلی طرح، بی نظمی موجود در طرح را به صورت یک الگو در طراحی مورد استفاده
.)6-11 و 6-10(دهد قرار
شکل 6-11 – تعادل نا متقارن شکل 6-10- تعادل نا متقارن فصل ششم توانایی طراحی انواع چوب243
همان طور که در شکل 6-12 مالحظه می کنید. اکثر مصنوعات ساخته شده توسط انسان ترکیبی
است از اجزای کوچک تر که پس از جمع شدن در کنار یکدیگر یک سازه را تشکیل می دهند.
)6-12(شکل
6-4-3( ریتم و آهنگ: گاهی اوقات طراح، ریتم و آهنگی موزون را برای زیبایی طرح خود در نظر می گیرد.
برای مثال موضوعی واحد را به صورت یک نواخت تکرار می کند)شکل 6-13( یا به صورت نزولی
ً از تیره به روشن تغییر
یا صعودی تغییراتی را در اندازۀ اجزا در نظر می گیرد یا رنگی را تدریجا
می دهد.
)6-13(شکل
6-4-4( تأکید: یکی دیگر از الگوهایی که ممکن است در طرح در نظر گرفته شود مسئلۀ تأکید است، به
طوری که طراح سعی نماید یک قسمت از طرح خود را نسبت به بقیۀ اجزای طرح برجسته سازد.
این تأکید می تواند به یکی از صورت های زیر انجام پذیرد:
الف( متفاوت و متضاد بودن یک جزء با اجزای دیگر؛
ب( متفاوت بودن شکل وابعاد قسمتی از طرح، با دیگر قسمت های آن؛
ج( متفاوت و متضاد بودن بافت و جنس یک جزء با اجزای دیگر؛
د( استفاده از نور؛ هـ( بی قوارگی و بی قاعدگی قسمت مورد نظر برای ایجاد تأکید.
اشکال 6-14 تا 6-17 نمونه هایی از تأکید در طراحی را نشان می دهند.
)6-15(شکل )6-14(شکل244 توانایی طراحی انواع چوب
6-4-5( هماهنگی: به این معناست که در طراحی، ویژگی هایی نظیر رنگ، جنس، بافت و شکل را مشابه و
هماهنگ با یکدیگر در نظر بگیریم. برای مثال، در مبله کردن یک فضا می توان رنگی مثل قهوه ای را
در نظر گرفت و سعی کرد تمام دکوراسیون را هماهنگ با آن طراحی نمود. همان طور که در شکل
6-16 مالحظه می کنید رنگ قهوه ای و مادۀ چوب و در شکل 6-17 رنگ سفید و مصالح ساختمانی
بررنگ های دیگر غلبه دارند و سعی شده است کلیۀ اجزا با هم هماهنگ باشند.
)6-16(شکل )6-17(شکل
6-4-6( یکی شدن و فراوانی: الگوی دیگری که در طراحی الزم است مد نظر قرار گیرد یکی شدن اجزای
مختلف به کار برده شده در یک طرح است، به طوری که مخاطب دربارۀ آن ها به صورت جداگانه
قضاوت نکند. می دانید بزرگ ترین طراح خداوند باری تعالی است و از این دست مواد در طبیعت و
مخلوقات وی بسیار زیاد و قابل مشاهده است. برای مثال اگر صورت انسان )شکل 6-18( را در نظر
بگیرید با این که از اجزای متفاوت، نظیر چشم، ابرو، بینی، دهان، گونه و … تشکیل شده است اما
ً افراد، هر کدام از این اجزا را به طور جداگانه مورد قضاوت و قرار
در نهایت یکی شده اند و معمول نمی دهد، بلکه کل اجزا را به صورت یک ترکیب طراحی مد نظر قرار می گیرد و اگر به لحاظ تعداد، تغییری در این اجزا ایجاد شود از نظر ما طرح فوق ناقص خواهد بود و نظر خوبی در خصوص آن نخواهیم داشت )شکل 6-19(. پس در این مورد طراح باید بتواند با در نظر گرفتن سبک مشخص، رنگ های هماهنگ، مواد و جنس های مشابه و تعادل، اجزای متفاوت به کار رفته در طرح را یکی
کند)شکل های 6-20 و 6-21(.)6-18(شکل )6-19( شکل فصل ششم توانایی طراحی انواع چوب245
)6-20(شکل )6-21(شکل
6-4-7( مقاومت و ایستایی: یکی دیگر از الگوها و اصولی که در طراحی باید مد نظر قرار گیرد مقاومت و
ایستایی طرح است، یعنی سازۀ ایجاد شده باید بتواند نسبت به تنش های درونی و بیرونی که قرار
است به آن وارد شود ، مقاومت نماید و شکل اولیۀ خود را از دست ندهد. در این مورد طراح الزم است
شناخت کافی از مقاومت مکانیکی گونه های مختلف و انواع اتصالات چوبی داشته باشد تا بتواند به
این مهم دست یابد. اگر طراح به مسئلۀ مقاومت و ایستایی توجه نکند ممکن است سبب وارد شدن
خسارت مالی و جسمی به افراد استفاده کننده گردد و در نهایت طرح موفق نخواهد بود.
مراحل طراحی برای خلق یک اثر نو و بدیع، طراح الزم است مراحل زیر را طی نماید:
6-5-1( اخذ اطالعات در خصوص خواسته های کارفرما:

در این مرحله طراح باید کلیۀ اطالعاتی را که مربوط به خواسته های کارفرما یا سفارش دهنده است جمع آوری و آن ها را به ترتیب اهمیت و اولویت فهرست نماید.

برای مثال ممکن است فردی برای طراحی یک دکور یا سازۀ چوبی به دنبال یک طرح کلاسیک باشد و فردی دیگر، طرح های مدرن را بپسندد، که همین خود در شروع طراحی  بسیار با اهمیت است. همچنین شخص کارفرما از طرح ایجادی به لحاظ کاربرد، صرفه اقتصادی،  زیبایی و … دارد تعیین کننده مسیر و نحوۀ طراحی خواهد بود.
6-5-2( جمع آوری اطالعات فنی و گرفتن ایده: یکی دیگر از مواردی که می تواند طراح را در ایجاد یک اثر،
کمک نماید جمع آوری اطالعات فنی و گرفتن ایده از طرح های مشابه است.

امروزه با وجود امکانات
ارتباطی قوی، نظیر ژورنال ها، کاتالوگ ها، اینترنت و … تالش در این خصوص بسیار سهل و آسان
شده است. باید متذکر شد استفاده از منابع مذکور به معنای آن نیست که از روی طرح دیگران کپی
ً برداری شود بلکه، همان طور که قبال نیز گفته شد، طراح باید بتواند با دیدن موضوعات مشابه، قدرت
این را داشته باشد تا نقاط قوت طرح های گوناگون را به صورت یک ایده جمع آوری کنید و از نقاط
ً ضعف آن ها دوری جوید و سعی نماید از تجربیات درستی که سایر طراحان قبال در این مسیر کسب
کرده اند برای طرح خود کسب کرده اند، استفاده نماید.
6-5-3( تمرکز بر روی طراحی و خلق اثر در ذهن: تا این مرحله طراح برای طراحی اثر خود تالش نمی کند،
بلکه فقط اطالعات مورد نظر خود را جمع آوری می نماید و از این

ادامه دارد ..

فن و هنر ایران زمین منبع :

WhatsApp us