چوب ساج

چوب ساج
چوب ساج

درخت ساج درختی از تیره نعناعیان و بومی کشورهای هندوستان، اندونزی و برمه است.

چوب آن به «چوب سخت هند شرقی» معروف است و از آن برای قاب‌بندی و روکش بدنه کشتی‌های چوبی استفاده می‌شود.

علت استفاده از این چوب روغنی بودن آن است که در مقابل پوسیدگی و کرم خوردگی بسیار مقاوم است.

ساج که در بوشهر «سای» یا چوب سای تلفظ می‌شود، معرب واژه «ساگ» است که به هندی آن را «ساگون» و «ساکهو» گویند درختی است بسیار بزرگ و بیشتر در هندوستان می‌روید.

این درخت بسیار بزرگ و مقاوم است و در ساختن کشتی‌ها به کار می‌رود.

در شعر فارسی کلمه ساج بسیار دیده می‌شود. ناصر خسرو در سفرنامه خود گفته است:

در کعبه دری است از چوب ساج به دو مصراع «دو لنگه» ستون‌ها که در خانه است و در زیر سقف زده‌اند همه چوبین است چهارسو تراشیده از چوب ساج.

گالری عکس چوب ساج

WhatsApp us