ساخت درب تمام چوب ماستیو ، 100 سال ضمانت ، ضد آب ، مقاوم دربرابر رطوبت ، فشار ، ضربه و..

ساخت درب تمام چوب کاج ، تخته کاج فنلاندی ، رطوبت 10% ، تراکم 500 کیلو گرم در متر مکعب ، ماستیو روکش و ماستیو لایی

50 سال تجربه

درب تمام چوب راش ، پیر مایرز آلمان ، تخته المانی راش 100% طبیعی و فراوری شده .

 

درب تمام چوب ماستیو

درب تمام چوب

درب ماستیو :

درب تمام چوبی که از قسمت های مختلف چوب و بر اساس اصول علمی اتصال انجام میگیرد .