درب حمام های قدیمی 

در گذشته نچدان دور حمام ها و خزدنه ها محل نظافت مردم بودند و کمتر کسی بود که حمام اختصاصی داشته باشد , مگر آنکه خان یا شاهزاده باشند .

در بخش زیر به دنبال ساخت درب چوبی برای حمام سنتی هستیم . یک درب از المانهای ایرانی و نقوش باستانی .

درب حمام های قدیمی کوتاه هستند و استانه ای بلند دارند بطوری که کمترین سرما داخل و کمترین گرما خارج می شود .

هنرهای زیبای چوبی در ساخت درب های ورودی و قدیمی تمام چوب

هنرهای زیبای چوبی در ساخت درب های ورودی و قدیمی تمام چوب

هنرهای زیبای چوبی در ساخت درب های ورودی و قدیمی تمام چوب

هنرهای زیبای چوبی در ساخت درب های ورودی و قدیمی تمام چوب

حمام (موزه)درب امامزاده – شهرکرد

درب قدیمی چوبی

درب قدیمی چوبی

درب قدیمی چوبی

درب قدیمی چوبی

کتیبه فیروزه ای رنگ بالای درب چوبی

کتیبه فیروزه ای رنگ بالای درب چوبی

کتیبه فیروزه ای رنگ بالای درب چوبی

ویژگی های مهم درب چوبی قدیمی :

 

ساخت درب قدیمی٬ درب چوبی سنتی٬ درب چوبی٬ درب چوبی ضد آب٬

WhatsApp us