یک مقام آمریکایی خبر داد که در دیدار وزیران خارجه ایران و آمریکا، واشنگتن از تهران خواسته طرفین درگیری در یمن را به انجام مذاکره برای رسیدن به توافق سیاسی ترغیب کند.

WhatsApp us