منابع میدانی از کشته شدن، ابو سعید فرمانده جدید داعش در قابون و برزه به همراه 10 تن از افراد مسلح خارجی در درگیری با بقیه گروه های مسلح در محله تشرین خبر دادند. به نظر می رسد گروه داعش، خواسته است سناریوی ورود خود به اردوگاه یرموک را در اینجا نیز تکرار کند و نفوذ خود را به محلات نزدیک به دمشق پایتخت سوریه که تحت کنترل گروه های مسلح دیگر است، گسترش دهد. این اقدام موجب شعله ور شدن درگیری با گروه موسوم به «جیش الاسلام» و تیپ یکم و شبه نظامیان ارتش آزاد شد.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us