رئيس پليس آگاهی استان اصفهان گفت: اعضای باندی كه با ارسال پيامك های جعلی به نام يكی از شركت های اپراتور تلفن همراه افراد را به كنار دستگاه عابر بانك می کشاندند دستگیر شدند.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us