اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد که سازمان دهندگان حمله انتحاری ننگرهار افغانستان که این حمله بیش از 37 کشته و 110 زخمی برجای گذاشت؛ دستگیر شدند.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us