کارگردان میکائیل درباره علت نامگذاری شهری که داستان فیلم در آن‌جا اتفاق می‌افتد، گفت: براساس قوانین در هر ۶۰ کیلومتر باید یک کلانتری وجود داشته باشد و ما اسم شهر را گذاشتیم شصت کیلومتر.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us