برخی منابع با اشاره به دلایل مختلف اعلام توقف جنگ سعودی ها علیه یمن به یک علت که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است اشاره کردند.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us