پایه چوبی دم روباهى انگليسي

روزی مشتری با من تماس گرفت و ازمن پایه دم روباه انگلیسی خواست . من تمام سایت های انگلیسی را به زبان انگلیسی و سایت های فارسی را به زبان فارسی جستجو کردم ولی اثری از آن ندیدم در برخی از سایت ها چند عکس بود که اشاره ای به انتهای روباهی شده بود که آن ها را در زیر آورده ام امیدوارم مثمر ثمر قرارگیرد .

چهارپایه چوبی انگلیسی , پایه دم رویاه

چهارپایه چوبی انگلیسی , پایه دم رویاه

تختخواب   Foxtail ( دم روباه )

تخت خواب چوبی

تخت خواب چوبی

 

 

WhatsApp us