تصاویر ، عکس و عکاسی ، شگفت انگیز از ایران و سراسر جهان

 دور دنیا با عکس

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

 

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

 

Wonderland by Davor Plesa – سرزمین عجایب توسط Davor Plesa

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

 

Camel train by Josh Owens. قطار شتر در بیابان های عربستان .

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

 

مه ، عکاس لاریسا  – by Larisa Kiryanova

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

 

by Stephen Emerson. Vøringsfossen is one of Norway’s largest waterfalls. عکاس استفان امرسون. یکی از بزرگترین آبشارهای نروژ است.

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

 

Spotlight by Hans Kruse. Dolomites, Italy  –  تصاویر ویژه توسط عکاس هانس کروس. دولومیت، ایتالیا

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

 

Dolomites, Italy by Hans Kruse.  دولومیت، ایتالیا توسط هانس کروس.

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

 

Asyut Nile by Nour El Refai  –  اسیوط نیل توسط نور ال Refai . اسیوط نام شهرستان در دلتای نیل واقع شده در کشور مصر .

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

 

Morning light of Biertan by Nicu Hoandra –  نور صبح Biertan توسط و Nicu Hoandra

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

 

Iceland – Columns by Kilian Schönberger – ایسلند – ستون  عکاس  کیلیان

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

 

Dusk by Mohammadreza Momeni  –  عکس غروب از محمدرضا مومنی

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

 

The Last Forest by Kilian Schönberger .  آخر زمان ، آخرین جنگل   عکاس  کیلیان Schönberger

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

 

Meditation by Joel Santos . عکس مدیتیشن توسط جوئل سانتوس

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

 

Royal Barge Procession Bangkok by Chattakan Kosol – رویال بارج صفوف بانکوک توسط عکاس Chattakan Kosol

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

 

Armageddon by Rafał Mrozowski – روز قیامت ، عکاس رافال Mrozowski

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

 

Colorful Morning by Martin Rak  –  صبح رنگارنگ توسط  عکاس مارتین راک

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

 

Powering above… by Charlie Joe – تأمین انرژی بالا … توسط عکاس چارلی جو

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

 

Emerald Bay by Nixon Smith – زمرد خلیج توسط نیکسون اسمیت

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

عکسهایی از عکاسان برتر جهان

 

Way to paradise by Jorge Feteira – راه به بهشت توسط عکاس  خورخه Feteira .

دور دنیا با عکس

منبع : وبسایت 

گرداوری فن و هنر