همشهری آنلاین:
رایزنی‌های معاونان وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نگارش متن برنامه جامع اقدام مشترک در جریان است و امروز نیز کارشناسان و معاونان نشست‌ خواهند داشت.

WhatsApp us