اتاق سفید با خوش نویسی فارسی

پرستو فروهر هنرمندی است که این نمایشگاه زیبا را در آلمان برپا کرده است،او با نمایش آثار خوش نویسی خود فرهنگ و تمدن ایرانی و زبان فارسی را به جهانیان نشان داده است،عکس های این نمایشگاه در سایت های بزرگ غیر فارسی هم به نمایش گذاشته شده اند.

گالری عکس ها

منبع : http://www.iran-eng.ir

WhatsApp us