طراحی و دیزاین رستوران

استفاده از صندلی های لهستانی در رستوران هایی که می‌خواهند فضایی گرم و دوست داشتنی ایجاد کنند به یک مد تبدیل شده است.

ساخت میز و صندلی چوبی، دیزاین رستوران

ساخت میز و صندلی چوبی، دیزاین رستوران