شرق استان تهران-عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون کار ما ایراد وجود دارد به طوری که روابط صحیح بین کارگر و کار وجود ندارد و باید این اصلاح شود
Source: New feed

WhatsApp us