ماشین کف رنده ( Surface Planer )

ماشین کف رند (Surface Planer)

ماشین کف رند (Surface Planer)

 

ابزار آلات نجاری و درودگری ، رنده تیغ نجاری ، مغار و ابزار دقیق اندازه گیری

مغار ، اسکنه ، رنده چوبی قدیمی ، ابزار قدیمی گالری عکس و تصاویر دکوراسیون چوبی

رنده برقی در سال1793 م. بوسیله ساموئل بنت هام اختراع شد. ماشین های رنده امروزی قادرند،سطوحی ساف را با سرعت، دقت و راحتی تهیه کنند. اکثر ماشینهای رنده طوری طراحی شده اند که بایستی برای رندیدن چوبها، چوبها را با دست بر روی استوانه برش آنها حرکت داد. در ماشین رنده، عمل برش بوسیله استوانه دواری صورت میگیرد که بر روی آن دو تا شش تیغه بصورت ساده یا اریب نسب شده اند در کار با این ماشین مانند هر ماشین صنایع چوب دیگر باید برای تهیه یک سطح ساف کار را به آرامی در روی آن به پیش برد. از ماشین رنده کف رند برای رندیدن سطوح چوب، یک رو و یک نر کردن، دو راهه کردن و نیز برای درز کردن میتوان استفاده کرد.

ماشین کف رند (Surface Planer)

ماشین کف رند (Surface Planer)

صافی سطح ایجاد شده بعد از عمل بستگی به تعداد تیغه، تعداد دور توپی یا استوانه برش و سرعت پیش برد کار دارد.

تصاویری از رنده کاری با ماشین پنجکاره

حفاظت وایمنی ماشین رنده کف رند :

 

1- هر دو میز را به دقت تنظیم کنید .در موقع تنظیم کردن صفحات میز باید مطالب زیر رامورد توجه قرارداد:

صفحه کار گیربطور دقیق با محیط گردش لبه تیغ باید برابر باشد.صفحه ای که کاررامی گیرد،به اندازه ضخامت پوشال بالا تر از صفحه ای است که کار روی ان گذارده و به جلو هدایت میشود . در اثر چرخش میله رنده از زیر چوب پوشال بر داشته شده و سپس چوب روی صفحه دیگر قرار میگرد. چنان چه صفحه کارگیر بالا تر از قطر گردش تیغه رنده باشد ،لبه چوب به صفحه کار گیر، گیر میکند و کاررندیدن بامشکل مواجه میشود وچنانچه صفحه کار گیر به مقدار کمی حتی به اندازه غیر محسوس پایین تراز لبه تیغ قرار گرفته باشد ،انتهای چوب به طول 3 تا 4 سانتی متر وبه ضخامت یا عمق اختلاف سطح صحفه کارگیرتا محیط دایره تیغه برنده گود تر رندیده میشود . شکل شماره 16

2- تخته های با طول کمتر از 30 سانتی متر را با این ماشین رندید و برای رندیدن تخته های باریک ونازک ،آنها را به کمک هدایت کننده از روی تیغه ها عبور دهید .

3- قبل از شروع به کار صبر کنید ، تا ماشین سرعت عادی خود را پیدا کند .

4- کار را از نقطه نظر گرههای شل یا ترکهای بزرگ بازرسی کنید .

5- همواره درسمت چپ ماشین بایستید و هیچ گاه در امتداد حرکت کار قرار نگیرید .

6- دستهای خود رابا اندازه حد اقل 10 سانتی متر از استوانه برش دور نگاه دارید .

7- حفاظ توپی همیشه باید روی توپی بوده وهنگام کار با نیرئی پیش بری کار به عقب برود .

8- به هنگام کار با ماشین، حتماً از گوشی وعینک استفاده کنید .

9- از پوشیدن لباسهای گشاد به پرهیزید ، وسر استین ها را با دکمه ببندید .

10- هرگز با تیغهای کند (ناچاق)کار نکنید .

11- دستگاه بایستی به سیستم مکنده جهت پوشال مجهز گردد.
منبع ::صنایع چوب::

 

WhatsApp us