رنگ ماهگونی چوب

گالری عکس رنگ ماهگونی 

رنگ ماهگونی از ترکیب رنگ قرمز با رنگ قهوه ای به وجود می آید . و یا اینکه بگوییم رنگ قهوه ای مایل به قرمز را ماهگونی می گویند . این رنگ را بدلیل اینکه شبیه به چوب ماهگونی است به این نام نامیده اند .

در دکوراسیون چوبی بهترین چوب  , چوب گیلاس و اکاژو برای اجرای این رنگ است .

رنگ ماهگونی 

رنگ ماهگونی
رنگ ماهگونی
رنگ ماهگونی
رنگ ماهگونی
WhatsApp us