رنگ روغن قهوه ای تیکوریلا

Tikkurila برای چوب

رنگ طبیعی و سازگار با محیط زیست تکوریلا مخصوص سونا و نمای ساختمان

رنگ طبیعی و سازگار با محیط زیست تکوریلا مخصوص سونا و نمای ساختمان

 

 

WhatsApp us