این بار پلیس با دستگیری یک باند سرقت روش جدید سرقت این باند را افشا کرد.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us