روکش چوبی

انواع روکش چوب

انواع روکش چوب

 الگوی بافت و رگه درختان

ساختمان بافت و رگه گونه های مختلف درختان بسیار زیاد است و همچنان که بطور

 طبیعی رشد می کننند دربین گونه های یک درخت هم این رگه ها نسبت به درخت دیگر

تغییر می کند .

با بکار بردن تکنیک های مختلف و کاربرد آنها در مراحل برش تنه درخت وتبدیل آن به

روکش، می توان مشخصات و بافت چوب را بطور قابل توجه ای برای ایجاد زیبایی به

شکل متفاوتی تغییر داد.

 

مراحل تهیه روکش

 

اتنخاب درخت

 

ابتدا تنه درخت دستچین شده و بزرگترین و بهترین درختان انتخاب می شوند و مورد

 بررسی قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که درختان برداشت شده بطور صحیح

 افتاده و بادرازای مناسب قطع می شوند این کار مقدار ضایعات را کاهش داده والواری

 که به کارخانه می رسددارای کیفیت بالایی خواهد بود.

تنه درختی که برای روکش شدن انتخاب می شود دوباره مورد بازرسی مجدد قرار

می گیرد وبرای کاری که در نظر گرفته شده درجه بندی می شود.

 

تنه درخت ابتدا پوست کنده می شود و بعد به درازای مطلوب که معمولا بین ۴/۲ تا

 ۳/۶ متراست بریده می شود اگر تنه ایی برای تولید روکش در نظر گرفته شود به

ماشینی داده می شودکه آن را به چندین قسمت می برد متصدی دستگاه برش در مورد

 قطع تنه درخت با توجه  به سایز و نوع آن تصمیم می گیرد.

 

   با توجه به اینکه در تهیه روکش از روشهای مختلفی استفاده می شود تنه درخت ممکن

 است به شکل های مختلفی بریده شود چنانچه تنه درخت برای تهیه روکش بصورت

دایره ای و دوار درنظر گرفته شده باشد همانطور کامل و دست نخورده باقی می ماند.

 

بخاردادن یا پختن

  پس از بریدن تنه درختان ،وارد مخزنی می شوند که دارای آب گرمی با درجه حرارت بین

 50 تا  90 درجه سلسیوس است و پخته می شونددرطول مدت پخته شدن با توجه به سایز و

گونه و ساختمان درخت برای آنها تصمیم گیری می شود این مدت حدود 24 تا 36 ساعت

 است مراحل پختن سبب نرم شدن چوب می شود و عمل برش دادن چوب آسان تر شده و

و نشاسته و میکروارگانیسم ها را ازبین می برد.

   برشدادن

 وقتی چوب های بریده شده از مخزن آب گرم خارج می شوند برای برش دادن آماده هستند

هر چیزی که روی سطح تکه های چوب باقی مانده باشد پاک شده وبه دستگاه برش فرستاده

 می شونداین تکه ها برای بریدن با روشهای مختلف آماده می شوند که بستگی داردبه نوع

 دستگاه برشی که به کارمی رود واینکه چه نوع روکشی مورد تقاضا است، مثلا برش ممکن

است به صورت یک چهارم تنه درخت یا به صورت دایره ای و….باشد. از روکش هایی که به

 صورت دایره ای بریده می شوند برای تهیه تخته های سه لایه یا چند لایه استفاده می شود.

 

                                                                               

                                                                           

 همانطور که ورقه های نازک روکش ا ز دستگاه برش خارج می شوند باید بصورت

 دسته ای و به صورت صحیح نگهداری شوند این امرضرورت دارد ، اگر روکش ها بخاطر

 مرتب  شدن به صورت متوالی ونقش وطرح شان جمع آوری ونگه داری می شوندتابعدبه

 صورت یک صفحه  تزیینی درآیند.

  

خشک کردن

 

 بعد ورقه های نازک روکش به دستگاه خشک کن داده می شود وطی مدت 2تا3 دقیقه از

 دستگاه خارج شده و به همان صورت و ترتیب اولیه که از تنه درخت بدست آمده اند

 نگهداری می شوندرطوبت موجود درروکش تقریبا به ده درصد رسیده ودر طول این

مراحل روکش حدود 10تا12درصد کوچک خواهد شد. خشک کردن همچنین سبب

می شود میکروارگانیسم هایی که درمرحله پختن تنه درخت باقی مانده اند نابود شوند.

 

دسته بندی

روکش ها در مرحله بعد برحسب شماره درخت – رنگ – نوع طرح ونقش و جنس آن از

هم جدا می شوند.

 

قطع زائده ها

 

در این مرحله باید لبه های صاف قابل اتصال برای هر دسته ازروکشها ایجاد شود و اپراتور

ماشین (گیوتین ) باید ازچگونگی طرز اتصال و پهنای یکسان ورقه های روکشی که به هم

 متصل می شوندآگاه باشد.

 

چسباندن روکشها به همدیگربرای صفحات بزرگتر

 

پس از بریدن روکش ها به صورت یکسان به دستگاه چسب زنی  سپرده می شوند اپراتور

ماشین چسب زنی طبق اطلاعاتی که از قبل در اختیارش گذاشته می شود بوسیله دستگاه

ورقه های روکش را چسب زده و ثبات و استحکام لبه های به هم متصل شده پس ازمدت

زمان مشخصی تضمین می شود.

      طرز قرار گرفتن روکش های بریده شده کنار هم به صورتهای متفاوت جهت تبدیل شدن به

صفحات بزرگتربرای تزیین وسایل چوبی    

    بررسی نهایی

 آخرین مرحله قطع قسمت های زائد و بررسی ابعاد مورد نظر خریداراست که پس ازآن

صفحات روکش بسته بندی شده و به خریداران تحویل می شود.

 

دو نوع از روشهای بریدن تنه درخت برای تهیه روکش های چوبی

فیلم خشک کردن روکش چوبی در کارخانه

WhatsApp us