عفاف حکیم گفت: حضور اجتماعی مناسب و در شأن زنان در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی، پشتیبانی و درمانی مورد تأکید سیدحسن نصرالله است.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us