رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: کسانی که شورایی شدن رهبری را مطرح می کنند خیال می کنند مسائل اسلامی را هم می توانند مانند مقالات مطرح و منتشر کنند.

WhatsApp us