زلزله بدخشان افغانستان بیش از 50 کشته برجای گذاشت – حوادث –
ایرنا
Source: 33New feed

WhatsApp us