زمین لرزه ای با قدرت 4.3 درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) لحظاتی پیش حوالی افزر در استان فارس (در مرز استان های فارس و بوشهر) را لرزاند.
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us