ساختار هلال احمر متناسب با ماموریت های داخلی و خارجی تعریف شود – اجتماعی –
ایرنا
Source: 33New feed

WhatsApp us