طراحی و ساخت درب گره چینی، درب تمام چوب مسجد

از سال 1384 تا به امروز اتفاقات زیادی افتاد. اما هنوز این درب با کیفیت عالی استوار است .

اثر استاد چکشی

طراحی نقوش هندسی و گره چینی و ساخت با انواع چوب های خاص مثل چنار ، گردو ، چوب اش ناورن ماهون ساج و ..

درب مسجد حضرت خدیجه (س) قم ، درب گره چینی مسجد
درب مسجد حضرت خدیجه (ص) قم
درب مسجد حضرت خدیجه (س) قم ، درب گره چینی مسجد
درب مسجد حضرت خدیجه ( ع) قم
درب مسجد حضرت خدیجه (س) قم ، درب گره چینی مسجد
درب مسجد حضرت خدیجه ( ع) قم
درب مسجد حضرت خدیجه (س) قم ، درب گره چینی مسجد
درب مسجد حضرت خدیجه ( ع) قم
درب مسجد حضرت خدیجه (س) قم ، درب گره چینی مسجد
درب مسجد حضرت خدیجه ( ع) قم
درب مسجد حضرت خدیجه (س) قم ، درب گره چینی مسجد
درب مسجد حضرت خدیجه ( ع) قم
طرح درب گره چینی مسجد
طرح درب گره چینی مسجد

مطالب مرتبط با درب چوبی مسجد :

طراحی و ساخت درب مسجد با چوب و نقوش گره چینی ، ساخت درب با نقوش هندسی

ایده و مدل و نمونه کار درب چوبی مسجد

براورد قیمت درب چوبی مسجد با نواع چوب گردو ساج و چوب های جالب و رنگی

WhatsApp us