درب های چوبی صنایع چوب فن و هنر

 

در این مطلب می‌خوانید :
چرا صنایع چوب فن و هنر بهترین سازنده درب های چوبی و دکوراسیون چوبی است.
آیا ضمانت 50 ساله درب های چوبی امکانپذیر است.
روش های استاندارد ساخت درب در اروپا چگونه است.

در یک ساختمان محل اولین تماس در اکثر مواقع ورودی ساختمان و درب آن است.
همیشه نکته مهم برای معماران و کارفرمایان زیبایی و ماندگاری یک درب است.

روش ساخت و برنامه ریزی

زیباشناسی درب

جهت رسیدن به زیبایی بر اساس طرح منتخب کارفرما، نمای ساختمان طراحی و چیدمان می‌شود. انتخاب یک طرح از طرف کارفرما , مارا با ذهنیت و سبک یک شخص آشنا میکند .
یک درب زیبا مطمئنا برای هر نمایی مناسب نیست ولی میتوانیم از مدل در طراحی اقتباس کنیم.

مراحل ساخت درب

مرحله اول بازدید و اندازه گیری
مرحله دوم طراحی
مرحله سوم انتخاب متریال و روش ساخت
مرحله چهارم ساخت
در تمامی مراحل ساخت، تصاویر نحوه ساخت ارسال می شود.

نکته مهم در مورد روش ساخت :

  • انتخاب متریال بر اساس نوع کاربری درب
  • اتصالات چوبی صحیح
  • ساخت چهارچوب متناسب با محل
  • انتخاب یراق، شیشه و رنگ متناسب با طرح درب
  • نصب و راه‌اندازی
روش ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب٬ ساخت درب اتاقی٬ ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب چوبی٬ ساخت درب چوبی اتاق٬ ساخت درب سفارشی٬

روش ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب٬ ساخت درب اتاقی٬ ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب چوبی٬ ساخت درب چوبی اتاق٬ ساخت درب سفارشی٬

روش ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب٬ ساخت درب اتاقی٬ ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب چوبی٬ ساخت درب چوبی اتاق٬ ساخت درب سفارشی٬

روش ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب٬ ساخت درب اتاقی٬ ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب چوبی٬ ساخت درب چوبی اتاق٬ ساخت درب سفارشی٬

روش ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب٬ ساخت درب اتاقی٬ ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب چوبی٬ ساخت درب چوبی اتاق٬ ساخت درب سفارشی٬

روش ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب٬ ساخت درب اتاقی٬ ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب چوبی٬ ساخت درب چوبی اتاق٬ ساخت درب سفارشی٬

روش ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب٬ ساخت درب اتاقی٬ ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب چوبی٬ ساخت درب چوبی اتاق٬ ساخت درب سفارشی٬

روش ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب٬ ساخت درب اتاقی٬ ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب چوبی٬ ساخت درب چوبی اتاق٬ ساخت درب سفارشی٬

روش ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب٬ ساخت درب اتاقی٬ ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب چوبی٬ ساخت درب چوبی اتاق٬ ساخت درب سفارشی٬

روش ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب٬ ساخت درب اتاقی٬ ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب چوبی٬ ساخت درب چوبی اتاق٬ ساخت درب سفارشی٬

 

روش ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب٬ ساخت درب اتاقی٬ ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب چوبی٬ ساخت درب چوبی اتاق٬ ساخت درب سفارشی٬

روش ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب٬ ساخت درب اتاقی٬ ساخت درب تمام چوب٬ ساخت درب چوبی٬ ساخت درب چوبی اتاق٬ ساخت درب سفارشی٬

 

با تشکر از توجه شما

WhatsApp us