سال 93، دو هزار میلیارد تومان در بخش درمان خسارت پرداخت شد – اقتصادی –
باشگاه خبرنگاران
Source: 33New feed

WhatsApp us