هنر بدون فرم

سبک های هنری در نقاشی
این اصطلاح را میشل تایپه منتقد فرانسوی در کتاب خود با نام در باب بیگانه اختراع نمود تا نوعی از نقاشی انتزاعی خود انگیخته را که بین سالهای دهه 1940 و1950 در بین هنرمندان اروپایی رایج بود وصف کنه. این اصطلاح تقریبا با اصطلاح تاشیسم هم معنیه. تایپه لغت informel را اکثر به عنوان “بدون فرم” در نظر داشت تا به معنی ” غیر رسمی”. اصطلاح هنر بیگانه در عنوان این کتاب او هم برای وصف همین سبک استفاده میشه . تایپه با استفاده از این واژه مدعی بود که هنر پس از جنگ در مقایسه با گذشته گسست کاملی را نمایان می کنه.

هنر برای هنر

مفهوم هنر برای هنر

 هنر برای هنر

نگاه کنین به مکتب زیبایی شناسی.

هنر بیزانس

هنر انتساب داده شده به دوره امپراطوری روم شرقی ، که حدودا در 330میلادی توسط کنستانتین تاسیس گردید و در سال 1453 به پایان رسید . هنر بیزانس را نمیشه به درستی بر حسب مسائل سیاسی یا جغرافیایی وصف کرد . هنر بیزانسی بیشتر از هر چیزی هنری مذهبیه . البته نه به این معنی که فقط محدود به مضامین مذهبی بود. چون اونو در “هنرهای فرعی” آثار فلز کاری ، نساجی ، برجسته کاری روی عاج ، مینا کاری ، جواهر سازی و … هم میشه دید . این هنر با تکیه به شیوه استلیزه ، انسان گرایی را در هنر از بین می بره و فرم هایی با کیفیت قدسی نمادین را ارائه می کنه . این هنر طبیعت گرا نیس ، بل آیینی است . قرار دادهای هنر بیزانسی سرانجام با ایده های طبیعت گرایانه هنرمندانی مانند جیوتو و دوچیو به چالش دعوت شد.

هنر بیزانس

هنر بیزانس

مطلب پیشنهادی : دکوراسیون چوبی

دکوراسیون چوبی

دکوراسیون چوبی

WhatsApp us