قاچاق مواد مخدر

سرشبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر در فرودگاه امام خمینی

سرشبکه قاچاق کوکائین به دام افتاد

یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات از شناسایی و دستگیری سرشبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر در فرودگاه امام خمینی تهران خبر داد.

صراط: یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات از شناسایی و دستگیری سرشبکه بین‌المللی قاچاق مواد مخدر در فرودگاه امام خمینی تهران خبر داد.

 

وی گفت: ر ــ ن با هویت جعلی وارد کشور شده بود که با رصد اطلاعاتی شناسایی شد و هنگامی که قصد داشت از طریق فرودگاه امام خمینی به خارج از کشور برود در تور نیروهای امنیتی ــ اطلاعاتی کشورمان گرفتار شد.

 

این مقام آگاه افزود: این فرد سرشبکه قاچاق مواد مخدر به‌ویژه کوکائین و مواد مخدر سنتی و صنعتی است که در وارد کردن این‌گونه مواد مخدر به کشور فعالیت داشت.

 

منبع: صداوسیما

 

WhatsApp us