رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: با توجه به اینکه سعدی شاعر سفر، حکمت و صلح است آثار خود را در قالب ادبیاتی قابل فهم و حکمت‌آمیز برای عامه مردم بیان کرده است.

سعدی (استاد سخن و شیخ اجل) شاعر سفر، حکمت و صلح است .

ابومحمد مُصلِح‌الدین بن عَبدُالله نامور به سعدی شیرازی و مشرف الدین (۵۸۵ یا ۶۰۶ – ۶۹۱ هجری قمری، برابر با: ۵۶۸ یا ۵۸۸ – ۶۷۱ هجری شمسی) شاعر و نویسندهٔ پارسی‌گوی ایرانی است. آوازهٔ او بیشتر به خاطر نظم و نثر آهنگین، گیرا و قوی اوست. جایگاهش نزد اهل ادب تا بدان‌جاست که به وی لقب استاد سخن و شیخ اجل داده‌اند. آثار معروفش کتاب گلستان در نثر و بوستان در بحر متقارب و نیز غزلیات و دیوان اشعار اوست که به این سه اثر کلیات سعدی می‌گویند.

آرامگاه سعدی  شیراز

آرامگاه سعدی شیراز

 

تن آدمی شریف است به جان آدمیت                                    نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی                           چه میان نقش دیوار و میان آدمیت

خور و خواب و خشم و شهوت شَغَب ست و جهل و ظلمت                  حیَوان خبر ندارد ز جهان آدمیت

به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد                                   که همین سخن بگوید به زبان آدمیت

مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی                                        که فرشته ره ندارد به مقام آدمیت
Source: اخبار روز ایران و جهان

WhatsApp us