سقف ناپلئون

سقف ناپلئون

سقف ناپلئون

سقف ناپلئون

سقف ناپلئون

منبع و مشاهده متن زبان اصلی : وبسایت
پالازو Gardini نشسته در بالای تپه در یک شهر به نام Bibbona را. داخل قصر در یک سبک ناپلئون در طول اشغال بناپارت ایتالیا تزئین شده بود، همیشه تا شیک.

اتاق که ترمیم شد یک نفس گرفتن دیدگاهی نسبت به جزیره کورس (محل تولد ناپلئون)، در زمستان قابل مشاهده توسط آن برف کوه در سراسر دریای Tyrrhenian پوش.

اتاق و پالازو از جنگ جهانی دوم تخریب بود و باران و پرنده مدفوع بسیاری از دیوارها و سقف خراب کرده بود.

برای بازگرداندن آسیب گچ پوسته پوسته شدن پایین حذف شد و گچ جدید بالا رفت، رنگ همسان بوده و خطوط دکوراسیون دوباره گذاشته شد. نتیجه نهایی یک اتاق است که تفاوت کمی به یکی از اصل در سال 1804 نقاشی شده بود.

یادگیری از استادان قدیمی
یکی از لذت های از دکوراسیون دوباره نقاشی مانند این، مشکل در تطبیق روش هر دو colour- و قلم مو است.جای تعجب است چگونه نقاشان در گذشته و به با محدوده رنگ خود را مقرون به صرفه بود. با تغییرات بسیار کوچک بین زنگ گرم و سرد در هر محدوده رنگ، طرح دکوراسیون قوی و موثر را می توان به دست آورد.یاد می گیرد به طوری که در ترمیم جهت گیری پروژه ها، که بسیار کمک می کند تا با افزایش مجموعه خود است که آن را به طراحی و نقاشی بزرگ، دیوارهای سفید می آید است.
کارفرما: پالازو Gardini / Bibbona را

WhatsApp us