سلطه 71 ساله دلار بر اقتصاد جهان پایان می یابد/احتمال جایگزینی ارز جدید به جای دلار در صندوق بین المللی پول – اقتصادی –
فارس نیوز
Source: 33New feed

WhatsApp us