کار بررسی طرح نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای ایران در سنای آمریکا در جریان است. در این راستا، در پی عدم تصویب «معاهده» تلقی شدن توافق هسته‌ای که ضرورت تصویب آن با دو‌سوم آرا در سنا را مطرح می کرد، امروز نیز یک شرط دیگر مورد نظر جمهوری‌خواهان تندرو نتوانسته رأی لازم را برای تصویب در سنا کسب کند.

WhatsApp us