چوب سندبلاست

یکی از بهترین چوب ها برای سندبلاست با شعله و فرچه چوب کاج روسی است , این چوب تا حدی نرم است که شعله فقط می‌تواند بافت نرمتر آن را بسوزاند و رگه ها و نقوش نارنجی رنگ این چوب سوزانده نمی شود به همین خاطر بعد از فرچه بافتی برجسته و بسیار زیبا ایجاد می شود .

از دیگر چوب هایی که میتوان آن را سندبلاست کرد باید به چوب درختانی اشاره کنیم که رشد زمستانه دارند , مثل خانواده کاج ها , صنوبر و دیگر چوب ها قابلیتی مانند چوب کاج روسی را ندارند . اما چوب هایی نیز هستند که تا حد کمی میتوان آن ها را سندبلاست کنیم . البته منظور ما از سندبلاست تا اینجا سوزاندن و فرچه کردن چوب است . من تجربه سندبلاست چوب راش , چوب بلوط و چوب کاج را داشته ام ولی هیچ کدام مثل چوب کاج قبل فرچه و ایجاد بافته برجسته را ندارند .

روش دوم سندبلاست بوسیله فشار باد و سیلیس که دستگاه سندبلاست یک لایه از روی چوب برمیدارد . در این حالت هر چوبی قابل سندبلاست است .

مطالب مرتبط با سندبلاست چوب :

با تشکر از توجه شما

WhatsApp us