ورامین-همزمان با هفته سلامت، جمعی از مسئولان و شهروندان ورامینی با حضور در بوستان های این شهرستان اقدام به جمع آوری زباله های شهری کردند.
Source: New feed

WhatsApp us