شورای نگهبان لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تایید کرد.

WhatsApp us