درود بر شما

شیشه درب لابی

اصولا شیشه های درب های ورودی استندگلاس ساخته میشوند. استند گلاس بدلیل اینکه کار دست است بسیار گران است و بسیار زیبا.

درواقع در استند گلاس اول نیاز به یک طرح زیبا و متناسب با معماری و طرح درب داریم.

لدکیم چیست : به اتصالات سربی H شکل لدکیم می گویند.

در وحله دوم طرح به بخش های متناسب تقسیم می شود و بوسیله اتصال سرب که مانند یک نبشی چهار طرفه یا همان حرف اچ انگلیسی به هم متصل می‌شوند.

نام اتصالات سربی لدکیم است.

کار استندگلاس از یکطرف جمع می شود و با زهوار و میخ تکه به تکه مهار می‌شوند تا طرح کامل شود. یعنی زمانی که همه طرف کار با لدکیم قاب شده باشد.

ادامه دارد…

با تشکر از توجه شما

WhatsApp us