صرف شام کاری ظریف و موگرینی در اقامتگاه سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد – سیاسی –
باشگاه خبرنگاران
Source: 33New feed

WhatsApp us