لوستر های چوبی سبک روستیک

لوستر چوبی , فروش لوستر چوبی

لوستر چوبی , فروش لوستر چوبی

چیلان یک کلمه فارسی به معنای ساخته شده از چوب و فلز است .

گروه صنعتی هنری چیلان در زمینه تولید لوازم چوبی لوکس و هنری با مدیریت جناب مهندس صباغ مشغول به فعالیت است .

همسایگی مجموعه فن و هنر و گروه چیلان باعث ایجاد روابط کاری با این مجموعه گردید که روز به روز , حسن رفتار و حرفه ای بودن این مجموعه ، باعث شده ما نیز گرایش بیشتری به گسترشروابط داشته باشیم .

 

همکنون گروه چیلان به تولید انواع لوستر چوبی مشغول است .

در بخش زیر برخی از محصولات را مشاهده میکنید . در همین راستا فروش اینترنتی این لوستر ها نیز در فروشگاه وبسایت فن و هنر ایران زمین اغاز گردید .

لوستر چوبی , فروش لوستر چوبی

لوستر چوبی , فروش لوستر چوبی

لوستر چوبی , فروش لوستر چوبی

لوستر چوبی , فروش لوستر چوبی

لوستر چوبی , فروش لوستر چوبی

لوستر چوبی , فروش لوستر چوبی

لوستر چوبی , فروش لوستر چوبی

لوستر چوبی , فروش لوستر چوبی

لوستر چوبی , فروش لوستر چوبی

لوستر چوبی , فروش لوستر چوبی

 

لوستر چوبی٬ لوستر دیوارکوب٬ لوستر های چوبی٬ قیمت لوستر

لوستر های چوبی

WhatsApp us