قیمت ساخت پنجره و درب گره چینی

هنر سنتی ایران زمین

طراحی و ساخت درب های اسلیمی و گره چینی
طراحی و ساخت درب های اسلیمی و گره چینی
طراحی و ساخت درب های اسلیمی و گره چینی
طراحی و ساخت درب های اسلیمی و گره چینی

س

طراحی و ساخت درب های اسلیمی و گره چینی
طراحی و ساخت درب های اسلیمی و گره چینی
طراحی و ساخت درب های اسلیمی و گره چینی
طراحی و ساخت درب های اسلیمی و گره چینی
طراحی و ساخت درب های اسلیمی و گره چینی
طراحی و ساخت درب های اسلیمی و گره چینی

اخت درب و پنجره به روش گره چینی و اسلیمی سازان ایران زمین با چوب چنار هر متر مربع 4.2 میلیون تومان
با چوب راش هر متر مربع 3.8 میلیون تومان
با چوب کاج روسی هر متر مربع 2.8 میلیون تومان
البته قیمت ها حدودی و بدون احتساب چهارچوب، روکوب، رنگ، نصب و حمل میباشد

اصالت پنجره ها و درب های ایرانی در مناطق مرکزی ایران با چوب چنار، توت، گردو و چوب های جنگلی که از شمال ایران آورده میشد، ساخته شده است.

در مناطق شمال ایران از چوب های سخت و فوق العاده مقاوم در برابر رطوبت مانند سرخدار، بلوط و ملچ ساخته می‌شد.

این تصویر ارسالی از طرف یکی از دوستان ما برای فروش گذاشته شده است.

ساخت درب چوبی قدیمی چوب گردو
ساخت درب چوبی قدیمی چوب گردو
ساخت درب چوبی قدیمی چوب گردو
ساخت درب چوبی قدیمی چوب گردو

با تشکر از توجه شما

WhatsApp us