عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: استیضاح وزیر راه با ۲۴ امضا به هیأت رئیسه مجلس تحویل شده اما هیأت رئیسه با حمایت‌های ناصواب خود از وزیر مقابل استیضاح مقاومت می‌کند.

WhatsApp us